Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Finansų skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Spundzevičienę dėl dukros Eglutės tragiškos mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-04-13
Pro memoria
Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakę, tik niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo. Nuoširdžiai užjaučiame Vendinienę Janiną dėl sesers mirties.   Kurso draugės.
2021-04-13
Pro memoria
Užuojautą reiškiame Spundzevičių šeimai, Anglijoje netekus mylimos dukros ir sesės Eglės. Šiandien sunku surasti žodžius, kuriais galėtume Jus paguosti. Reiškiame Jums, Jūsų šeimai ir artimiesiems visokeriopos stiprybės, vilties ir tikėjimo. Ir prašome visų
2021-04-10
Pro memoria
  Šią sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Renatui Maldūnui ir jo šeimai dėl tėvelio mirties.   UAB „Donėjus“ kolektyvas
2021-04-01
Pro memoria
Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. Tik niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo. Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį dėl brolio Algio staigios mirties.   Bendradarbiai.
2021-03-25