Pro memoria
Nors negalime užpildyti netekties ir pakeisti lemties, tačiau visos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Robertui Baltrūnui dėl brangios žmonos mirties. Rokiškio rajono saviva
2022-08-03 16:07:00
In memoriam gydytojai Rimai Baltrūnienei
Liūdna žinia - po sunkios ligos anapilin iškeliavo Rokiškio krašto žmonėms gerai žinomas žmogus - šeimos gydytoja Rima Baltrūnienė. Gydytoja dirbo VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Jūžintų bendrosios praktikos gydytojo kabinete. R.Ba
2022-08-03
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiu Rajono savivaldybės tarybos narę Dalią Lūžienę-Malijonienę dėl motinos mirties. Rajono savivaldybės tarybos vardu meras Ramūnas Godeliauskas    
2022-07-12
Pro memoria
Dėl netikėtos Vytauto Razbadauskio mirties nuoširdžiai užjaučiame brolį Kęstutį ir artimuosius.                  Juozo Tūbelio gimnazijos         buvę klasės draugai ir auklėtoja    
2022-06-27
In memoriam Direktoriui Antanui Matukui (1932 02 29 - 2022 06 15)
  Šiandien žiedais alyvų sninga. Žinom – po metų jos ir vėl pražys. O Tavo laikas Amžinybėn sminga – Kas Atminty Tavo žodžius ganys?                  (Irena Varnienė) Birželio 15 dieną mus p
2022-06-16