Užuojauta J. Kazlionkai dėl netekties
Nuoširdžiai užjaučiame kolegę Justiną Kazlionką, jos šeimą ir artimuosius dėl mylimos močiutės netekties. „Rokiškio Sirenos“ kolektyvas
2023-08-24
Užuojauta R. Ivanausko šeimai ir artimiesiems
Dėl Raimundo Ivanausko mirties nuoširdžiai užjaučiame mamą, žmoną Rimą, dukrą Miglę ir artimuosius.  Balužių šeima
2023-08-22
Užuojauta R. Sirgėdui dėl mamos netekties
Nuoširdžiai užjaučiame visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ narį Raimondą Sirgėdą mirus mylimai mamai. „Tyzenhauzų paveldo“ nariai
2023-08-21
Bibliotekos bendruomenė užjaučia R. Gernienę
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka… Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Užuojautos žodžius tariame kolegei Ritei Gernienei dėl mylimo tėvelio mirties. Bibliotekos bendruomenė
2023-07-21
Bibliotekos bendruomenė užjaučia G. Juškevičiūtę
Pasakykit, žmonės, kodėl žemė tyli, Kai brangiausią žmogų atima iš mūs. Erškėčiuotą kelią eitum šimtą mylių, Kad jisai pareitų vėlei į namus. Užuojautos žodžius tariame kolegei Gitanai Juškevičiūtei dėl mylimos mamytės mirties. Bibliotekos bendruomenė
2023-07-17