Amžinybėn iškeliavo Rokiškio krašto garbės pilietis, skulptorius Leonas Žuklys
Gimė 1923 03 19 Degučių II k., Obelių sen., Rokiškio r. 1931–1938 m. mokėsi Aleksandravėlės pradinėje mokykloje, Rokiškio r. 1948 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą, 1942–1949 m. – Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, skulptūros specia
2023-02-02
Pro memoria
Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą. Dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Raimondą Gailiūną. Rokiškio jaunimo centro bendruomenė
2023-01-05
IN MEMORIAM. Eleonora Pakšytė-Šilinienė (1929 - 2023)
2023 –uosius metus pradėdami obeliečiai atsisveikina su ilgamete gimnazijos  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, senosios kartos inteligente, tikra erudite, savo darbo profesionale, saviveiklos entuziaste, raiškaus žodžio ugdytoja, šokių mokytoja, „Senolių“
2023-01-03
IN MEMORIAM. Algimanta Raugienė, žinoma kaip Kriaunų ragana (1941-2023)
Į Amžinybę iškeliavo ALGIMANTA RAUGIENĖ (1941–2023), Lietuvoje žinoma kaip „Kriaunų ragana“, būrėja, įvairių televizijos laidų dalyvė, sulaukusi didelio žiniasklaidos dėmesio. Nuo 1959 dirbo kultūrinį darbą, 1964–1967 m. Kazliškio kaimo kultūros namuose, nuo 19
2023-01-02
IN MEMORIAM. Atsisveikinimas su Povilu Medzelu
Su giliu liūdesiu pranešame, kad netikėtai mirė mūsų tėtis ir senelis Povilas Medzelas (1948–2022). Norinčius atsisveikinti su P. Medzelu 2023 m. sausio 2 d. nuo 12 val. kviečiame į „Gedulo namus“ (Panevėžio g. 7A, Rokiškis). Karstas išlydimas sausio 3 d. 14 v
2023-01-02