Keleivių dėmesiui
2022 m. rugpjūčio 12-14 dienomis dėl rajone vykstančio ralio, vietinio (miesto) susisiekimo autobusai važiuos: Važiuojant į Psichiatrinę ligoninę neužsuks į stoteles: Centras (sustos stotelėje Muzikos mokykla), Poliklinika; Važiuojant iš Psichiatrinės ligoninės į Miškų urėdiją neužsu
2022-08-09 09:18:00
Rokiškio dekanato savanoriai kviečia bendrystei - prisijungti į tradicinį Žolinių vainiko pynimą
Rokiškio dekanato savanoriai kviečia bendrystei - prisijungti į tradicinį Žolinių vainiko pynimą. Visų norinčių laukiama rugpjūčio 12 dieną nuo 10 val. Rokiškio bažnyčios šventoriuje.
Amžinąjį atilsį (2022.07.28 - 2022.07.30)
Kamajų seniūnija  BALYS GAVĖNAS   1959-04-28 - 2022-07-28   Panemunėlio seniūnija IRENA MIKULIENĖ 1941-09-19 - 2022-07-30   Rokiškio kaimiškoji seniūnija JADZĖ KAVOLIŪNIENĖ 1935-02-14 – 2022-07-30.
Pro memoria
Jei dar įmanoma tave paguosti,Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim.Tik žmogui skausmą pažaboti,Surast ramybę, susitaikyt su lemtim. Nuoširdžiai užjaučiame Bronių Naujiką netekus mylimos sesers. Taikos g. 1 namo, 5 laiptinės gyventojai        
Amžinąjį atilsį (2022.07.22 - 2022.07.26)
Pandėlio seniūnija OLGA AUDRUTĖ KARAZIJIENĖ 1941-04-03 - 2022-07-26  MONIKA KALENDRIENĖ 1935-05-04 - 2022-07-24   Panemunėlio seniūnija VANDA ELENA MATIUKIENĖ 1939-01-30 - 2022-07-24   Kamajų seniūnija  JONAS JUZELSKIS 1938-04-15 – 2022-07-22