Pro memoria
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Nuoširdi užuojauta Augenijai Ruželienei netekus mamos.     Roki
2021-03-20
In memoriam Lietuvos patriotui, sąjūdiečiui Vytautui Urbonui
Šiandien, kovo 17 dieną, vėjuotą popietę, Antazavės miestelio kapinėse amžinojo poilsio atgulė šviesaus atminimo Vytautas Urbonas - Lietuvos patriotas, Sąjūdietis.   „Netekau tėvelio, artimo draugo, bendraminčio“- jautriai muziejininkams kalbėjo sūnus Vytautas.
2021-03-17
Pro memoria
Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems dėl Vytauto Gruodžio mirties.   UAB Donėjus kolektyvas
2021-03-17
Pro memoria
Nutrūkus ypatingai stipriai bendrystės gijai šioje žemėje, pas Viešpatį sugrįžus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Augeniją RUŽELIENĘ ir liūdime kartu.    20-osios laidos bendraklasiai
2021-03-16
Pro memoria
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvartą sušildytų, paguostų, Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų. Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Blažienę ir Audrių Blažį dėl mylimo vyro ir tėvo Povilo Blažio m
2021-03-05