Pro memoria
Lapkričio 20 d. netekome mūsų kraštietės, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" aktyvios dalyvės bei tarybos narės, istorikės ir Rokiškio krašto muziejaus bičiulės Danutės Blažytės-Baužienės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesi
2021-11-23
Pro memoria
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...  Nuoširdžiai užjaučiame Valdį Vaičėną dėl mylimos mamos netekties. Juodupės seniūnija ir Juodupės miestelio bendruomenė.
2021-11-03
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę Ritą Kaupienę dėl brangaus Vytauto mirties. Kamajų seniūnijos kolektyvas.    
2021-10-28
Pro memoria
Išėjus žmogui lieka tuštuma. Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta. Nuoširdžiausią užuojautą skiriame Onutei Vanagienei dėl mylimos mamytės mirties.   Juodupės kurso draugės.
2021-09-28
Pro memoria
Ten, kur medžiai lyg broliai sustoję, Ten, kur kvepia drėgna smiltele, Sugrįžtu į tave, mano žeme gimtoji. Per anksti sugrįžtu, kad priglaustum mane.   Dėl Kiseliovo Aleksandro mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris, brolį ir dukras.   Valios kursiokės.
2021-08-31