Pro memoria
Išėjus žmogui lieka tuštuma. Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą sušvelnina. Nuoširdi užuojauta Daliai Saulienei ir jos šeimai dėl mylimos mamytės mirties.   A. P. Gorovniovai
2021-03-04
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame choro seniūnę Leonorą Turonienę dėl mylimos sesers mirties.   Vėtrungės choro vadovė ir choristai
2021-03-03
Pro memoria
Nuoširdi užuojauta Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos matematikos mokytojai Virgilijai Navikienei dėl tėvelio mirties.   Progimnazijos bendruomenė
2021-03-03
Pro memoria
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties valandą. Nuoširdi užuojauta Monikai Giminiauskienei ir Povilui Rageliui dėl mylimos mamytės mirties.   Nastia Gorovniova
2021-02-23
Pro memoria
Ilgas kelias dar buvo keliauti, Bet kodėl Tu taip greit pražuvai? Gyvenimui vainiką pynei, Bet nebaigtą jį palikai... Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus pažinojusius į amžiną poilsį išėjusį Aurimą Tamulevičių.   Draugai.
2021-02-21