Rokiškio rajono kapines netrukus bus galima apžiūrėti... kompiuteryje (0)

Publikuota: 2024-04-18 Kategorija: Aktualijos
Rokiškio rajono kapines netrukus bus galima apžiūrėti... kompiuteryje
Rokiškio Sirena nuotr. / Tikėtina, jog po poros metų Rokiškio rajone suskaitmeninus kapinių duomenis, palaidotų žmonių amžinojo poilsio vietą bus galima rasti paprasčiau ir greičiau: tiesiog atsivertus sukurtą tinklapį kompiuterio ar išmanaus telefono ekrane.

Pasauliui milžinišku greičiu tobulėjant, jau nieko nebestebina nei automatizuoti darbo procesai, nei dirbtinis intelektas. Kol kas viena iš mažiausiai technologijų paliestų sričių buvo susijusi su į amžinybę išėjusiu žmogumi: išlieka natūralūs laidojimo procesai ar amžinojo poilsio vietų lankymas. Tačiau modernizavimas jau galimas ir šiuo klausimu – netrukus planuojama suskaitmeninti visas Rokiškio rajone esančias kapines, o tą padarius kapaviečių apžiūra bus galima, tiesiog, įsijungus programą kompiuteryje.

Dar šiek tiek klaustukų

Duodamas interviu apie pirmuosius savo darbo metus Rokiškio rajono savivaldybėje, vicemeras Antanas Taparauskas atskleidė, kad vienas didesnių, netolimoje ateityje Rokiškio rajone numatomų vykdyti projektų – visų kapinių skaitmenizavimas. Tam, anot vicemero, gautas daugiau nei 300 tūkstančių eurų finansavimas.

Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė šiek tiek patikslino situaciją: „Teigti, kad finansavimas projektui jau gautas, būtų kiek ankstoka, kadangi savivaldybės administracija iki 2024 m. birželio mėn. vidurio dar turės parengti ir Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) pateikti projekto įgyvendinimo planą, pagrindžiantį projekto tikslingumą, aktualumą. Reikia detaliai aprašyti projektu sprendžiamas problemas, jų sprendimo būdus, pagrįsti planuojamą gauti finansavimą konkrečiais komerciniais pasiūlymais ir, tik gavus teigiamą CPVA išvadą bei sudarius projekto finansavimo sutartį, bus galima pradėti įgyvendinti projektą“.

Bendrai apie projektą

Pašnekovė truputį plačiau pakomentavo ir paties projekto pradžią. Anot specialistės, rajono savivaldybės administracija Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skelbtam konkursui teikė projektą „Rokiškio rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“. Pirminė rokiškėnų pateikto projekto paraiška, iš visų savivaldybių teiktų projektų, surinko daugiausia balų, todėl buvo atrinkta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansavimui gauti.

Pasak J. Blaževičiūtės, pagal šį projektą planuojama  į elektroninę erdvę perkelti visų – 326 Rokiškio rajone esančių kapinių inventorizavimo duomenis ir susijusias viešąsias paslaugas. „Skaitmenizavimas leis pagerinti ir patobulinti su kapinėmis susijusių paslaugų teikimą, atvers visus duomenis gyventojams, kartu laidojimo ir kapinių administravimo procesai taps skaidresni“, –   sako J. Blaževičiūtė.

Įspūdingos sumos

Bendra projekto vertė, anot savivaldybės specialistės, 320 tūkst. 622,80 eurai. Iš jų – 264 tūkst. 977,52 eurai yra EGADP lėšos ir 55 tūkst. 645,28 Eur Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti PVM.

Iš daugiau nei 100 pateiktų Prioritetinių skaitmeninimo projektų, finansuojamų EGADP plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, sąraše tėra tik 23 valstybės institucijų ir savivaldybių projektai.

Pasak J. Blaževičiūtės, nors planuota bendra projekto vertė – daugiau nei 320 tūkst. Eur, tačiau, pradėjus vykdyti projektą ir įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, bus žinoma tikroji projekto vertė, kuri gali būti ir mažesnė.  

J. Blaževičiūtė „Rokiškio Sirenai“ atsakė į keletą su projektu susijusių klausimų:

– Kurios rajono kapinės bus skaitmenizuotos pirmiausia?

– Kadangi, kaip jau minėjau, projekto įgyvendinimo planas dar neparengtas, nepasirašyta projekto finansavimo sutartis, todėl projekto veiklų eiliškumas dar nesuplanuotas. Su CPVA pasirašius projekto finansavimo sutartį, bus pradėtas dėlioti ir projekto veiklų grafikas.

Ar visa suskaitmeninta informacija vienu metu atsiras kažkur, ar viskas vyks palaipsniui?

– Projekto veiklos vyks palaipsniui ir apims šias smulkesnes veiklas: skaitmeninių laidojimo duomenų informacinės sistemos įsigijimas ir diegimas; integracijų su numatytomis informacinėmis sistemomis  kūrimas; savivaldybės specialistų mokymai naudotis skaitmeninių laidojimo duomenų informacine sistema aptarnaujant gyventojus; rankraštinės laidojimo duomenų medžiagos archyvo surinkimas, skaitmeninimas (suskaitmeninami visi popieriniai laidojimo žurnalai, visi tekstiniai bei grafiniai duomenys susiejami su konkrečiomis kapavietėmis); kapinių matavimai dronais;           kapinių skaitmeninių žemėlapių kūrimas; kapaviečių inventorizavimas (kiekviena kapavietė turi savo identifikacijos numerį bei tikslias koordinates, patalpinamos kiekvienos kapavietės nuotraukos); duomenų susiejimas ir duomenų bazės sukūrimas; kultūros pavelde registruotų kapaviečių žymėjimas.

Kur bus galima rasti visą šią informaciją?

– Atvėrus laidojimo duomenų bazę, joje esantys duomenys bus laisvai prieinami paieškai bet kuriai suinteresuotai institucijai. Be abejo, bus matomi ir pasiekiami tik pagal Duomenų apsaugos įstatymą leidžiami duomenys. Planuojama atverti tiek tekstinius, tiek erdvinius duomenis, kurie surinkti ir suskaitmeninti projekto metu. Projekto įgyvendinimo metu neplanuojama kurti naujų informacinių sprendimų, tačiau bus pasitelkiami jau Lietuvos rinkoje platinami kapinių skaitmeninio valdymo IT sprendimai (pavyzdžiui, cemety.lt ir kt.)

Kas atliks visą šį darbą?

– Projekto veiklų vykdymą ir koordinavimą užtikrins Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sudaryta projekto valdymo komanda, tačiau visiems projekto metu skaitmeninimo sprendimams įgyvendinti bus pasitelkti išorės ekspertai, rinkoje teikiantys tokias paslaugas.

Gal ir klystu, bet ar mūsų rajone dar nėra skaitmenintų – ar dalinai skaitmenintų – kapinių?

– Pilnai suskaitmenintų kapinių ir su laidojimo paslaugomis susijusių elektroninių viešųjų paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybėje nėra.

Kodėl apskritai iškilo/atsirado poreikis atlikti šį darbą?

– Rajono savivaldybės administracija yra atsakinga ir teikia viešąsias paslaugas 326-iose rajone esančiose kapinėse. Kapinių užimama teritorija siekia 83,75 hektarus. Preliminariais skaičiavimais, bendras palaidotų žmonių skaičius jose siekia apie 85 tūkstančius, o per metus išduodami maždaug 559  leidimai laidoti. Detalios kapinių infrastruktūros inventorizacijos ir privalomai saugomų duomenų skaitmeninio registro trūkumas bei teikiamų aptarnavimo paslaugų lygis mūsų rajone neatitinka šios dienos poreikių, o rajono seniūnijose visi laidojimo duomenys vis dar kaupiami popieriniuose žurnaluose. Norėdami priimti vienu ar kitu klausimu reikalingus sprendimus, specialistai turi keliauti po visas seniūnijose esančias kapines ir vietoje vertinti kapavietes – taip prailginamas paslaugos teikimo laikas itin jautriu aptarnaujamam asmeniui gyvenimo atveju. Kartu  padidinama ir žmogiškos klaidos galimybė. Įgyvendinus projektą, bus suinventorizuoti visų rajono kapinių duomenys ir sukurti skaitmeniniai kapinių žemėlapiai, kurie bus integruoti į laidojimo duomenų informacinę sistemą, administruojantiems specialistams suteikiant sąlygas modernios apskaitos pagrindu greitai ir efektyviai aptarnauti fizinius asmenis, atsakyti į jų užklausas ir išlaikyti vientisą ir skaitmeninį privalomų saugoti duomenų registrą. Atlikus kapinių inventorizaciją ir duomenis perkėlus į elektroninę erdvę, bus sudaryta galimybė greičiau išduoti leidimus laidoti, sutrumpės informacijos paieškos laikas, sumažės informacijos registravimo klaidų rizika, bus užtikrinta duomenų apsauga, bus pašalinta korupcijos galimybė suteikiant naujas kapavietes.

 – Kokia projekto nauda paprastam rajono gyventojui iš skaitmenizuotų kapinių?

– Vienas pagrindinių projekto rezultatų – maksimaliai sumažinamas šių viešųjų paslaugų aptarnavimo laikas. Sistema suteiks galimybę sprendimą priimti nevykstant į vietą, paslaugos suteikimo laikas, atskirais atvejais, sumažės iki kelių valandų. Rokiškio rajone, o taip pat ir kitų šalies savivaldybių, suskaitmeninusių kapinių duomenis, palaidotų žmonių amžinojo poilsio vietą bus galima rasti paprasčiau ir greičiau: nuotoliniu būdu tiesiog atsivertus sukurtą tinklapį kompiuterio ar išmanaus telefono ekrane. Sistema parodys tikslią kapavietės vietą, nuotraukas ir navigacijos nuorodą, kaip tiksliai nueiti ar nuvažiuoti iki kapavietės. Mirusiųjų artimųjų, pažįstamų kapavietės paieška bus galima ir pagal vardą, pavardę, šeimos pavardę, jei toks užrašas buvo iškaltas ant paminklo. Planuojama, kad paieška veiks tiek lietuvių, tiek lotyniškaisiais rašmenimis. Sukūrus skaitmeninį sprendimą, bus sudarytos galimybės paslaugos gavėjams stebėti ir vertinti paslaugos suteikimo procesą, taip sumažinama korupcijos galimybė, skaidrinamas visas laidojimo paslaugų procesas. Be to, gyventojams bus sudaryta galimybė į dažniausiai užduodamus klausimus apie šias viešąsias paslaugas gauti bet kuriuo metu visą parą.

 

– Per kiek laiko numatoma pilnai įgyvendinti projektą ir kada jis galėtų būti pradėtas?

– Planuojama, kad projektą bus galima pradėti įgyvendinti 2024 m. IV ketvirtį, o planuojama projekto trukmė – 18-24 mėn.

 

– Dėkoju už atsakymus.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video