Kerštaudamas už draugą – apipurškė dujomis (0)

Publikuota: 2023-11-24 Kategorija: Kriminalai
Kerštaudamas už draugą – apipurškė dujomis
Rokiškio Sirena nuotr. / Apipurškė dujomis

Vyras sužinojęs, kad jo draugas buvo sumuštas, grižo į Rokiškio barą aiškintis. Kadangi baras jau buvo uždarytas, nusprendė su dujų balionėlių apipurkšti lauke esančių žmonių kompaniją, o vieną vaikiną sumušė su strypu.

Vandališki veiksmai

2023 m. liepos 15 d., apie 03.39 val., D. V. būdamas viešoje vietoje įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį, o būtent: tyčia purkšdamas ašarinių dujų E. S. į akis, suduodamas vieną kartą metaliniu strypu į kairiąją ranką ir vieną kartą į kairįjį antakį, taip nukentėjusiajam sukeldamas fizinį skausmą; tęsdamas nusikaltimą, vieną kartą suduodamas metaliniu strypu merginai į ranką ir pataikydamas į laikrodį, taip jį sudaužydamas, sunaikino svetimą, jai priklausantį turtą – laikrodį „Apple Watch 5“.

Buvo Rokiškio klube

Kaltinamasis D. V. per apklausą paaiškino, kad iš 2023 m. liepos 14 d. į 2023 m. liepos 15 d. tą vakarą ir naktį su draugais buvo Rokiškio klube, o po to išvažiavo iš ten. Kai jau buvo Obeliuose, jam paskambino draugelis ir papasakojo, kad bare vieną iš jo draugų ten sumušė kažkokie nepažįstami asmenys.

Vaikinas nusprendė nuvažiuoti iki baro ir pasiaiškinti, kas sumušė draugą. Su savimi automobilyje turėjo ašarines dujas, kurias buvo pirkęs parduotuvėje, jas visada laikydavo prie savęs, savigynai. Iš savo namų pasiėmė metalinį strypą, nes galvojo, kad prie baro bus daug vaikinų, tai reikės apsiginti. Išvažiavo su automobiliu „Citroen“ iki Rokiškio miesto, naktinio baro. 

Purškė dujas

Prie baro buvo apie 03.30 val., išlipo iš mašinos, rankoje su savimi turėjo metalinį strypą ir dujas. Prie įėjimo, lauke, buvo nemažai žmonių. Vyras priėjo prie kažkurių vaikinų, kurių jis nepažįsta, klausė, kas primušė draugą, ir purškė dujas į juos.

Tie vaikinai nepuolė, o nuo jo pasitraukė. Tada pamatė minioje vaikiną, kuris buvo panašus į tą, kuris sumušė jo draugą. Jis priėjo prie jo ir purškė ašarines dujas į jį, tada su metaliniu strypu sudavė jam į ranką ir vieną kartą į antakį, tačiau ne visus smūgius pataikė.

Vaikinas vis ėjo link jo, jis traukėsi, tačiau mosikavosi metaline lazda, kadangi jis bandė tą lazdą iš jo paimti.

Mosikavosi su lazda

Nuo pat pradžių kažkokia mergina, kurios jis nepažįsta, ginė tą vaikiną, šaukė ant jo ir klausė, ką jis čia daro, vyras jai sakė, kad yra sumuštas draugas ir jį sumušė tas vaikinas, prieš kurį smūgiavo su lazda. Vienu momentu, su tuo vaikinu jie pradėjo bėgti link kelio, ant gatvės, tas vaikinas vėl bandė iš jo lazdą paimti, bandė jam smūgiuoti, o vyras stipriai mosikavosi su lazda.

Tarp jų mėgino atsistoti mergina, jį ramino, taip pat bandė ištraukti jam iš rankų lazdą, tačiau jis ja mosikavosi, kad jos nepaimtų ir gal kaip tik tuo metu galėjo tai merginai pataikyti į ranką ir sudaužyti laikrodį.

Kad jis susimaišė

Visi ten buvę žmonės pradėjo vyrą raminti ir jis tada nusiramino. Paaiškino jam, kad jis susimaišė ir niekas jo draugo nemušė. Tik po to suprato, kad galbūt jis apsiriko. Labai greitai su švyturėliais atvažiavo policija, daug asmenų išsiskirstė iš ten, jis metalinį strypą numetė ant žemės.

Su savimi nešiojosi

Liepos 15 d., 04.51 val., vaikinui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, kadangi būdamas neblaivus, pirmu tikrinimu nustatyta 0,52 promilių girtumas, o antru – 1,64 promilių girtumas, su savimi nešiojosi D kategorijos ginklą, dujų balionėlį „Pfeffer Ko Jet“. Nešaunamasis ginklas – aerozolinis įrenginys „Pfeffer Ko Jet“ konfiskuotas.

Turtinė žala

Liepos 31 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas, gavus merginos pareiškimą apie tai, kad liepos 15 d., apie 3.30 val., viešoje vietoje, prie baro, D. V. atvažiavęs su automobiliu, suduodamas metaline lazda merginai į laikrodį „Apple Watch 5“ jį sugadino ir jai padaryta 400 Eur turtinė žala.

Teistumas neišnykęs

Parenkant bausmės rūšį ir jos dydį teismas atsižvelgė į tai, kad vyras padarė vieną tyčinį baigtą nesunkų nusikaltimą, jo atžvilgiu yra viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Dvi sunkinančios aplinkybės, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje.

Dirbti visuomenės labui

Spalio mėnesį teismas nusprendė D. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą ir skyrė jam viešųjų darbų bausmę 1 metams. Kadangi kaltinamasis savo kaltę pripažino, todėl jam paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė galutinę bausmę – viešuosius darbus 8 mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 40 valandų per mėnesį visuomenės labui.

Įsakymas įsiteisėja

Išaiškinti D. V., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo jam dienos paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas. Kaltinamojo reikalavimu surengus bylos nagrinėjimą teisme, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti ir kitos rūšies ar dydžio (tame tarpe ir griežtesnę) bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video