Po smurto prieš moterį, vyras blaivėsi areštinėje (0)

Publikuota: 2023-09-28 Kategorija: Kriminalai
Po smurto prieš moterį, vyras blaivėsi areštinėje
Rokiškio Sirena nuotr. / Moteris ir vyras

Tarp sutuoktinių įvyko žodinis konfliktas, po kurio vyras smurtavo prieš sutuoktinę ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

2023 m. gegužės 24 d., apie 08.30 val., V. S. gyvenamojo namo koridoriuje, žmonai J. S. kumščiu vieną kartą sudavė į dešinės pusės skruostą, taip šeimos narei sukėlė fizinį skausmą.

Įvyko konfliktas

Nukentėjusiosios J. S. parodymais, kad 2023 m. gegužės 24 d., apie 08.30 val. buvo namuose kartu su savo vyru V. S., koridoriaus kambaryje. Įvyko konfliktas tarp jų, sutuoktinis pradėjo prie jos kabinėtis žodžiais, priekaištavo jai dėl neištikimybės. Tada prasilenkiant su vyru, jis jai vieną kartą kumščiu trenkė į dešinės pusės žandikaulio sritį. Po smūgio moteris vos neprarado sąmonės, pajuto stiprų fizinį skausmą, apsvaigo galva, kadangi smūgis buvo stiprus.

Tęsiantis konfliktui sutuoktinis ją ėmė vadinti necenzūriniais žodžiais, ją iškoneveikė, ji išsigando tokio vyro elgesio ir išėjo į lauką, bijojo grįžti į namus pasiimti telefono, todėl negalėjo išsikviesti pagalbos, dar girdėjo, kaip jos vyras šaukė: „tik pabandyk skambint, sutrupinsiu telefoną“.

Elgesys kartojasi

Šiuo metu žmona į namus grįžusi nebuvo, kadangi bijo savo vyro. Toks sutuoktinio elgesys kartojasi jau nebe pirmą kartą, smurto atvejis namuose taip pat kartojasi jau nebe pirmą kartą. Moteris pavargo nuo tokio vyro elgesio, negali naktimis miegoti, nes bijo ir nežino, kas gali nutikti, bijo dėl savo sveikatos ir gyvybės. Į teismo medicinos ekspertus nesikreipė. Prašo įstatymų nustatyta tvarka nubausti jos sutuoktinį, uždrausti jam artintis prie jos ir ieškoti su ja ryšių.

Paskutinis kartas

Kaltinamasis negali pasakyti, kodėl sudavė žmonai tą smūgį, nesusivaldė. Dėl to labai pergyvena, gailisi, kad sukėlė jai fizinį skausmą. Tačiau dabar per vėlu gailėtis.

Apklausos metu po sulaikymo neigė, kad sudavė smūgį sutuoktinei, kad prieš ją smurtavo, nes nenorėjo sakyti teisybės, nepamena, ką tada sakė. Pasižada ateityje prieš sutuoktinę nesmurtauti. Tai buvo paskutinis kartas, kai taip neapgalvotai pasielgė. Labai dėl to gailisi.

Alkoholio kiekio matavimo prietaiso  panaudojimo registracijos žurnalo duomenimis, iš kurių matyti, kad gegužės 24 d., 15.57 val. V. S. nustatytas 2,93 promilių girtumas.

Daug kartų teistas

Parenkant V. S. skirtiną bausmę ir jos dydį, atsižvelgė į tai, kad jis padarė tyčinį nesunkų baigtą nusikaltimą. Kaltinamojo atžvilgiu yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir dvi sunkinančios aplinkybės, jis praeityje daug kartų teistas, tame tarpe ir už analogiškų smurtinių nusikaltimų padarymą, šiuo metu turintis galiojantį teistumą (teistumas neišnykęs ir nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka), bausmę atlikęs, jis metų bėgyje nebaustas administracine tvarka, nedirbantis, pensininkas.

Intensyvi priežiūra

Šių metų rugpjūčio 11 d. teismas nuspendė V. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę 6 mėnesiams. Kadangi kaltinamasis savo kaltę pripažino, todėl skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė bausmė – laisvės apribojimas 4 mėnesiams.

Skiriant intensyvią priežiūrą jo buvimo vietoje – kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis, įpareigojant intensyvios priežiūros laikotarpiu dėvėti apykoję, jos nenusiimti, negadinti, nesunaikinti ir laikytis nustatytos dienotvarkės – būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar sveikatos priežiūra.

Paskirtą bausmės laiką įskaityti jo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2023 m. gegužės 24 d., 15.57 val. iki 2023 m. gegužės 25 d., 10.46 val. (viena laikino sulaikymo para), vieną laikinojo sulaikymo parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

Turi teisę

Išaiškinti V. S., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo jam dienos paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas. Kaltinamojo reikalavimu surengus bylos nagrinėjimą teisme, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti ir kitos rūšies ar dydžio (taip pat ir griežtesnę) bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video