Posūniai norėjo pamokyti patėvį, bet patys buvo sumušti (0)

Publikuota: 2023-05-28 Kategorija: Kriminalai
Posūniai norėjo pamokyti patėvį, bet patys buvo sumušti
Rokiškio Sirena nuotr. / Vyrai

Dažniausiai šeimose konfliktai prasideda buityje, taip nutiko ir šioje istorijoje: žmona pridūmino virtuvę, vyras pradėjo šūkauti, sūnūs užstojo motiną, nuo plūdimosi viskas perėjo prie muštinių, kurios sūnums baigėsi ligoninėje, o patėviui – komisariate.

Išėjo iš namų

Pernai birželio 3 d., apie 18.40 val. namų virtuvėje žodinio konflikto metu vyras D. K. sugriebė sutuoktinės sūnaus D. N. ranką ir ją suko, sudavė vieną kartą puodelių jam į galvą, toliau tęsdamas smurtą, smogė kumščiu ne mažiau kaip du kartus ir kitam sutuoktinės sūnui G. N. į veidą, taip nesunkiai sutrikdydamas sveikatą.

Kaltinamasis D. K. teismo posėdyje kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad tądien jam nuėjus prie krosnies parūkyti, atėjo žmona O. K., kuri nuo krosnies nuėmė ringes ir iš jos pasipylė dūmai, todėl jis pasakė žmonai: „Nereikėjo nuimti ringių dar neatnešus katilo“, o toji jam atkirto: „Ko šūkauji?“, pasiėmė telefoną ir išėjo iš namų.

Prarado sąmonę

Sutuoktinis grįžo į kambarį prie kompiuterio, tačiau keletą kartų dingo elektra, o antrą kartą atėjęs į virtuvę įjungti elektros saugiklius, sutiko posūnį ir paklausė: „Kodėl junginėji šviesą?“. Tuomet abu posūniai užpuolė patėvį, pradėjo jį mušti ir pataikė į galvą prie smilkinio. Vyras buvo sugriebęs D. N. už megztinio, bandydamas jį atstumti, tačiau niekaip negalėjo nuo jų apsiginti, nes posūniai buvo prispaudę jį iš abiejų pusių taip, kad negalėjo pajudinti nuleistų žemyn rankų, be to, jam pasidarė labai silpna, vos ant kojų pastovėjo. Tik kai G. N. nuo jo atsitraukė ir atlaisvino jam ranką, vyras trenkė delnu vienam į nosį, o kitam puodeliu į galvą.

D. K. posūniui D. N. rankos išnarinti negalėjo, jos net nelietė, posūnis nebuvo nukritęs, grumtinių su juo nebuvo, o jis žinojo, kad ranka jau buvo išnirusi seniau, kai tas griuvo nuo motorolerio.

Tuomet posūniai išbėgo iš namų, o vyriškiui užėjo silpnumas, todėl nuėjo prie lovos ir nugriuvo, trumpam praradęs sąmonę ir tik vėliau atsigulė į lovą.


Sulaukė tarnybų

Netrukus atvažiavo policija, greitoji pagalba. Pareigūnai vyrą išsivežė į komisariatą, kur jis norėjo parašyti pareiškimą dėl sumušimo. Patėvis parašė pareiškimą, tačiau tyrimas dėl to nebuvo pradėtas.

Dėl patirtų sužalojimų jis nesikreipė į medikus, tačiau po minėto įvykio jis negali valgyti ir dėl skausmo miegoti ant kairės pusės.

Patėvis paaiškino, kad turi invalidumą, susijusį su psichine negalia, bet įvykio aplinkybes prisimena gerai, o ir visi šeimos nariai žinojo apie jo sveikatos problemas, lankymąsi pas gydytojus. Tuo tarpu dėl civilinių ieškinių nurodė, kad jis sutinka tik su institucijų pateiktais ieškiniais, o nukentėjusiųjų ieškinių sumos yra per didelės, jam sunku bus atlyginti pareikštus ieškinius, kadangi jis gyvena iš 114 Eur invalidumo pensijos, taip pat pragyventi padeda brolis ir mama, nekilnojamo turto neturi.

Duos į snukį

Nukentėjusysis D. N. pasakojo, kad tą dieną patėvis rūkė prie krosnies, kurios link motina nešė puodą. Posūnis tuo metu sėdėjo prie kompiuterio, kai išgirdo, kaip patėvis motinai pakeltu tonu pasakė apie pridūminimą, todėl jis patėviui taręs, kad geriau padėtų jai, o ne burbėtų. Patėvis jį išplūdo, jog posūnis pas juos neregistruotas, kad duos jam į snukį, tegul susirenka daiktus ir išeina. Motina dar bandė sutuoktinį tramdyti, bet išėjo iš namų, nes ji visada taip elgiasi, mat žino, koks jis tampa agresyvus ir greitai „užsidega“.

Išjungė elektrą

Netrukus grįžo brolis, kuriam jis papasakojo apie įvykį ir abu nutarė pasikalbėti su patėviu. Bet prieš tai dar keletą kartų D. N. buvo išjungęs elektrą namuose, nes žinojo, kad patėvį tai erzina, todėl taip nusprendė jį pamokyti, kad tas nesijaustų šeimininku jų namuose ir dėl jo iš namų išėjo mama.

Tuomet į kambarį įbėgo patėvis ir bardamasis užsipuolė N. D.  kumščiais. Nebuvo galimybės konfliktą išspręsti kitaip, jau trūko kantrybė, nes seniai viskas „virė“.

Išniro petys

Kadangi tuo metu patėvis svėrė apie 150 kg, o jis tik apie 70 kg, be to, buvo įsiutęs ir matydamas besiartinančią grėsmę, sugriebė patėvio rankas, kad ko jam nepadarytų. Tada prie jų dar prišoko brolis, kuris bandė atitraukti patėvį nuo jo ir jie visi apsistumdė.

Kadangi viskas įvyko labai greitai, posūniui sunku pasakyti, kas pirmas trenkė smūgius, tačiau pamena, patėviui sudavęs kokius 3 kartus į krūtinę, tačiau nematė ar brolis trenkė. D. N. mano, kad po jo smūgių, patėvis neturėjo jausti skausmo, nes jis buvo kelis kartus didesnis už jį. Tuomet jie vėl susistumdė ir konflikto viduryje, matyt, jam petys ir išniro, kai patėvis buvo sugriebęs jo ranką, anksčiau jam buvo išnirusi kita ranka.

Kai patėvį nustūmė, jie išbėgo, tuo metu matė, kad broliui kraujuoja praskelta nosis ir pats pajuto, jog jam iš praskeltos galvos bėga kraujas, be to, ranka yra „ne vietoje“, todėl iškvietė policiją.

Po konflikto vyras nebuvo praradęs sąmonės, nes tuo metu jis skambinėjo seseriai, norėdamas pasiguosti, kad jį primušė. Posūnis žinojo, kad patėviui su „galva negerai“, bet nežinojo, kad tas turi psichinę negalią.

Rado sumuštus

Policininkai gavo iškvietimą dėl smurto šeimoje. Nuvykus į įvykio vietą, sode rado du vaikinus, kurie akivaizdžiai buvo sumušti. Jie bijojo eiti į namo vidų. Atvažiavę medikai apžiūrėjo vaikinus ir išvežė į ligoninę. Tuo metu pareigūnai užėjo į vidų, kur lovoje gulėjo vyras, kuris imitavo, kad jam bloga, širdį skauda, tačiau medikei apžiūrėjus vyrą, toji jam nieko nenustatė.

Vyras apie smurtą nieko nekalbėjo, jokių sužalojimų nerodė ir jokių smurto žymių nesimatė, nors jis buvo iki pusės nusirengęs. Vyras apsirengė ir jį išvežė į komisariatą.

Pareiškė ieškinius

Broliai pareiškė civilinius ieškinius, kuriais prašo teismo priteisti iš patėvio kiekvienam po 5 000 Eur neturtinei žalai. D. N. po peties išnirimo su įtvaru vaikščiojo 1,5 mėnesio, o sužalojimo pasekmes jaučia ir dabar, t. y. skaudą ranką kai orai keičiasi, negali dirbti fizinio darbo, be to  įvykio metu buvo prakirsta galva, kuri medikų buvo siūta, yra likęs randas galvoje. Kitam broliui G. N. buvo sulaužyta nosis, kuri skaudėjo porą savaičių, jis turėjo mėlynių ir iki šiol kartais atsiranda paraudimas ant nosies.

Tuo tarpu nukentėjusiųjų advokatas teismui pateikė pinigų kvitus, patvirtinančius brolių po 600 Eur išlaidas už advokatą, šias išlaidas prašo priteisti iš patėvio.

Nusikalto pirmą kartą

Teismo vertinimu, kaltinamojo parodymuose yra pakankamai aplinkybių, kurios kelia pagrįstų abejonių dėl tokių parodymų teisingumo ir tikrumo, todėl teismas laiko duotus parodymus jo siekiu išvengti baudžiamosios atsakomybės ir sumenkinti padarytą nusikaltimą, todėl parodymais vadovaujasi tik tiek, kiek jie atitinka nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus.

Sprendžiant kaltinamojo bausmės rūšį, teismas vertina tai, kad jis padarė vieną tyčinį nusikaltimą, kuris priskirtas prie apysunkių, susijęs su kelių šeimos narių sužalojimu. Vis dėlto, vyras nusikalto pirmą kartą, jo atžvilgiu nustatyta viena jo lengvinanti aplinkybė ir nėra sunkinančių aplinkybių. Taip pat teismas vertina ir tai, kad jis administracine tvarka nebaustas, registruotas ir jam nustatytas lengvas protinis atsilikimas, todėl turi invalidumą, registruotas Užimtumo tarnyboje.

Skyrė laisvės atėmimą

Šių metų kovo mėnesį teismas vyriškį D. K. pripažino kaltu ir skyrė laisvės atėmimą 2 metams, vykdymą atidedant 3 metams, paskiriant intensyvią priežiūrą – privalo dėvėti apykoję, būti namuose nuo 22 iki 6 val., taip pat įpareigojant dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos be leidimo, atsiprašyti posūnių, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Priteisti iš kaltinamojo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 360,66 Eur ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 314,67 Eur turtinei žalai atlyginti.

Posūnių pareikštus civilinius ieškinius tenkinti iš dalies ir priteisti iš patėvio G. N. 2 500 Eur, D. N. 1 440 Eur.

Kadangi byla buvo nesudėtinga, nereikalaujanti itin sudėtingų teisinių žinių, jos apimtis nedidelė, išnagrinėta per kelis teismo posėdžius, advokatas surašė kelių lapų identiškus civilinius ieškinius, todėl priteisti nukentėjusiųjų naudai iš vyro po 300 Eur už advokato paslaugas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video