Vyras šeimos reikalus sprendė kumščiais tol, kol atsidūrė areštinėjė (0)

Publikuota: 2023-03-19 Kategorija: Kriminalai
Vyras šeimos reikalus sprendė kumščiais tol, kol atsidūrė areštinėjė
Rokiškio Sirena nuotr. / Kumštis

Girtas sutuoktinis pykstasi su žmona, būna agresyvus, todėl per barnius pradeda ją daužyti, o tada įsikiša policijos pareigūnai.

Mušė negailėdamas

Praėjusių metų lapkričio 26 d., apie 4.15 val., girtas vyras I. B. laiptinėje sudavė ranka kelis kartus savo žmonai Ž. B. į galvą. Be to, tą pačią dieną, apie 10 val. vyriškis trenkė jai į veidą, moteris griuvo ant lovelės ir užsigavo nugarą. Sprukdama nuo smurtautojo ji išbėgo į laiptinę, tačiau sutuoktinis ją pasivijo ir toliau mušė, trenkė ne mažiau 20 smūgių į galvą, sugriebęs už drabužių ir sukdamas juos aplink ranką, įdrėskė į krūtinę.

Susipyko rūkydami

Per apklausą kaltinamasis I. B. paaiškino, kad lapkričio 25 d. su žmona Ž. B. pas pažįstamą gėrė alų. Lapkričio 26 d., apie 4.30 val. jie grįžo į namus, sutuoktinis buvo stipriai išgėręs, vaikai tuo metu miegojo. Abu su žmona išėjo į laiptinę parūkyti, berūkant susipyko, todėl vyras kumščiu trenkė jai į veidą, tuomet sumušta moteris ėmė šaukti ant jo. Kadangi jis vis dar buvo įpykęs, todėl dar kelis kartus sudavė žmonai į galvą ir išbėgo iš laiptinės, į namus negrįžo, toliau gėrė.

Tos dienos rytą apie 10 val. sutuoktinis grįžo girtas į namus ir su žmona vėl susibarė, todėl sudavė jai į veidą, toji nuo smūgio nugriuvo ant lovos. Tada žmona išėjo į laiptinę, o vyras iš paskos, jis ten ją vėl užsipuolė ir trankė į įvairias kūno vietas, laikė ją sugriebęs už drabužių, kad ji nuo jo nepabėgtų.

Prašė, kad liautųsi

Nukentėjusioji Ž. B. pasakojo, kad vyras ją užsipuolė, kad ji jo nemyli, naudojasi juo ir jo pinigais, todėl kumščiu trenkė jai į dešinę akį, o kai moteris prisidengė veidą, toliau delnais ir kumščiais daužė galvą, pakaušį, smilkinius. Jai skaudėjo, prašė, kad liautųsi. Išgirdusi triukšmą į koridorių išėjo duktė, ją išvydęs vyras pabėgo, o kaimynai iškvietė policijos pareigūnus, tačiau mušeikos nebuvo namuose.

Taikytis nenori

Ryte sutuoktinis grįžo į namus vėl išgėręs, tačiau žmona nespėjo sužinoti kur jis buvo, nes abu pradėjo  bartis dėl virtuvėje jo palikto paspirtuko. Moteris pasakė, kad jis čia kliudo vaikui, todėl vyras trenkė jai į veidą. Nuo stipraus smūgio toji nugriuvo ant vaiko lovytės krašto, kuris lūžo ir jai užgavo nugarą. Tuomet žmona atsistojo ir išbėgo į laiptinę, bet ten sutuoktinis ją pasigavo už drabužių ir daužė ranka į galvą, daugiau nei 20 kartų. Išgirdusi jų triukšmą, į laiptinę išbėgo dukra A., motina jai sušuko, kad ji kviestų policiją, tai išgirdęs sutuoktinis liovėsi ją mušti. Grįžo į butą, kur netrukus atvyko policijos pareigūnai ir sulaikė sutuoktinį.

Žmona su vyru taikytis nenori. Dėl patirtų smūgių jai skaudėjo sužalotas vietas, tačiau į medikus nesikreipė. Moteris nedirba, augina vaiką. Civilinio ieškinio sutuoktiniui nereiškia, tik nori, kad jis būtų nubaustas pagal įstatymą.

Teisiamas ketvirtą kartą

Kaltinamasis I. B. padarė du nusikaltimus, yra teisiamas ketvirtą kartą, anksčiau teistas už įvairius nusikaltimus ir smurtinį nusikaltimą, tačiau skirtos švelnesnės bausmės, nesusijusios su realiu laisvės atėmimu, tačiau jo neatgrasė nuo nusikaltimų darymo, kadangi naują nusikaltimą padarė, dar neišnykus teistumui už nekarštesnį nusikaltimą. Administracine tvarka baustas, nėra gydytas nuo priklausomybės ligų ar jam būtų taikytas psichiatrinis gydymas, dirbantis pagal verslo liudijimą.

Skyrė bausmę

Teismas nusprendė I. B. pripažinti kaltu, skirti jam 39 parų arešto bausmę. Paskirtą bausmę iš dalies subendrinti su Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2022 m. gruodžio 1 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta 40 parų arešto bausme ir 225,96 Eur. dydžio bauda ir paskirti galutines bendrintas bausmes – 60 parų areštą ir 225,96 Eur. dydžio baudą, į bausmės laiką įskaitant bausmes visiškai ar iš dalies atliktas pagal ankstesnį teismo baudžiamąjį įsakymą.

Arešto bausmę skirti atlikti Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjime. Bausmes pradžią skaičiuoti nuo bausmės vykdymo pradžios.

Išaiškinti I. B., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teise per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo jam dienos paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video