Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukos Ukrainai buvo... tylios. Surinkta įspūdinga suma (video) (2)

Publikuota: 2022-02-28 Kategorija: Kultūra
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukos Ukrainai buvo... tylios. Surinkta įspūdinga suma (video)
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos tikintieji Ukrainai aukojo gausiai: surinkta 3300 Eur.

Bažnyčia, kaip ir daugelis kitų gyvenimo sričių, turi savo specifinį humorą. Sekmadieniais juokaujama, ar aukos buvo garsios – smulkiomis monetomis, tarškančiomis aukų pintinėlėje, ar tylios – banknotais. Sekmadienį visoje Lietuvoje sekmadienio šv. Mišių rinkliavos buvo skirtos Ukrainai. Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukos buvo... tylios. Bažnyčia buvo gerokai pilnesnė, nei sekmadieniais apskritai. Tikintieji neslėpė, kad eina ir melstis už Ukrainą, ir aukoti pagalbai jos žmonėms. Pirmadienį po pietų Rokiškio dekanato Caritas paskelbė, kad vien tik Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje surinkta 3300 Eur Ukrainai paremti. Kas nespėjote ar negalėjote paaukoti per rinkliavas šv. Mišių metu, tą padaryti galite tiesiogiai pervesdami lėšų į Lietuvos Caritas banko sąskaitą LT02 7300 0101 3718 2270, nurodant mokėjimo paskirtį „Pagalba Ukrainai“.

Reikia ir maldų, ir pagalbos

Savo sekmadieniniame pamoksle dekanas Eimantas Novikas akcentavo taikos svarbą. Jis neslėpė, kad vienas labiausiai jaudinančių šių dienų vaizdų yra tai, kad ukrainiečiai, užsienio šalyse susikūrę saugų, turtingą gyvenimą, viską palieka ir vyksta kovoti už savo šalį. Dekanas akcentavo Dievo globos svarbą ir ragino, melstis, kad jis saugotų Ukrainą. Maldavimai už taiką, už Ukrainoje žuvusius žmones buvo įtraukti ir į bendruomeninę maldą.

Dekanas priminė, kad trečiadienį, Pelenų dieną, popiežius Pranciškus ragina viso pasaulio tikinčiuosius pasninkauti ir melstis, prašant Dievą taikos Ukrainoje.

Tačiau maldas nepakenktų sustiprinti ir gerais darbais. Visa sekmadienio rinkliava Lietuvos bažnyčiose buvo skirta Ukrainos žmonėms. „Ją perduosime Panevėžio vyskupijai, o ji – Ukrainos Carito organizacijai, kad ji paramą panaudotų ten, kuri ji reikalingiausia“, – sakė dekanas.

Jis įspėjo tikinčiuosius būti atidžius, atskirti tikrą informaciją nuo melagienų. Dekanas kalbėjo ir apie tai, kad renkant paramą, ypač pinigines lėšas, gali būti ir sukčiavimo atvejų. Jis patarė lėšų skirti tik toms organizacijoms, kurios yra gerai žinomos ir patikimos, nesusigundyti kiekvienu skelbimu internete.

Bažnyčioje vikarui Ernestui Želviui renkant aukas buvo tylu: negirdėti monetų dzingsėjimo. Tikintieji aukojo dosniai ne tik Rokiškyje, bet ir kitose dekanato bažnyčiose.

Popiežiaus nuncijus – lietuvis arkivyskupas – lieka Kijeve

Pasirodžius pirmiesiems galimo karo ženklams, daugelis šalių iš Ukrainos sostinės evakavo savo diplomatus. Tačiau aukščiausią diplomatinį statusą turintis pasiuntinys, diplomatinio korpuso vadovas – popiežiaus nuncijus, tik rugpjūtį eiti šias pareigas paskirtas arkivyskupas Visvaldas Kulbokas liko Kijeve. Jis miesto likimą pasitinka kartu su jo gyventojais ir pasidalino nuotrauka, kurioje virš Kijevo danguje debesys suformavo angelo figūrą. Istoriškai susiklostė, kad esant bet kokiam karui, nuncijus nepalieka šalies, kad galėtų patarnauti taikos tarpininku, per jį gali būti mezgami kariaujančių šalių kontaktai dėl apsikeitimo belaisviais, medicininės pagalbos suteikimo, galimybės palaidoti žuvusius.

Taikos tarpininku stengiasi būti ir popiežius Pranciškus. Jis atiko beprecedentį žingsnį: paprastai pontifikas kviečiasi Vatikane reziduojančius ambasardorius pas save, o šį savaitgalį jis apsilankė Rusijos ambasadoje kalbėti apie taiką. Popiežius Pranciškus paskambino ir Ukrainos prezidentui Volodymirui Zelenskiui bei graikų apeigų Ukrainos katalikų bažnyčios (unitų) vadovui arkivyskupui Sviatoslavui Ševčiukui, išreikšdamas artumą su kenčiančia ukrainiečių tauta.

Primename, kad trečiadienį, kovo 2-ąją Pelenų diena prasideda gavėnios laikas. Popiežius Pranciškus su viso pasaulio tikinčiaisiais pasninkaus ir melsis už taiką Ukrainoje.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video