Sekmadienį – pirmosios Rarotų šv. Mišios (0)

Publikuota: 2021-11-25 Kategorija: Kultūra
Sekmadienį – pirmosios Rarotų šv. Mišios
Lina Dūdaitė-Kralikienės nuotr / Dekanas Eimantas Novikas (dešinėje) pakvietė tikinčiuosius pirmąjį Advento sekmadienį į Rarotų šv Mišias.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – naujovė. Pirmąjį Advento sekmadienį tikintieji kviečiami į Rarotų šv Mišias 7.30 val Numatoma šių šv. Mišių tiesioginė transliacija „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje.

Praėjusį sekmadienį Kristaus – Visatos valdovo iškilme baigėsi liturginiai metai. Juos Katalikų bažnyčia skaičiuoja nuo Advento pradžios ir baigia šia iškilme. Adventas yra pasirengimas Kristaus gimimui, ir pats žodis Adventas yra nuo lotyniško ad ventum – prieš atėjimą.


Nauji liturginiai metai prasideda pirmuoju Advento sekmadieniu ir naujove Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Dekanas Eimantas Novikas tikinčiuosius pakvietė į ankstyvąsias Rarotų šv. Mišias. Pagal seną, pirmuosius krikščionybės amžius siekiančią tradiciją, šios šv. Mišios, skirtos Švč. Mergelei Marijai, aukojamos auštant: taip pabrėžiant išganymo aušros prasmę. Sutemos simbolizuoja į nuodėmės ir klaidų tamsumą panirusį pasaulį, belaukiantį ateinančios šviesos – Išganytojo. Todėl į šias šv. Mišias tikintieji turėtų su savimi atsinešti žvakę. Kaip juokavo dekanas E Novikas, iš pradžių Rarotų šv. Mišias sekmadienį ketino aukoti dar anksčiau, nei pusę aštuonių, tačiau kai kurie parapijiečiai ėmė abejoti, ar sekmadienio rytą bus daug norinčiųjų keltis paryčiais.


Dažnam rarotos žinomos tik iš literatūros kūrinių apie XIX a. pabaigą – XX a. pradžią, kai žmonės per pusnis skuba į bažnyčią, į pačias ankstyvąsias šv. Mišias. Ką reiškia keistas žodis „Rarotos“? Jis kilęs iš himno „Rasokit dangūs“ lotyniškai pirmosios eilutės: „Rorate caeli desuper – „Rasokit, dangūs, iš aukštybių“. Tai žodžai iš Pranašo Izaijo knygos: „„Rasokite, dangūs, iš aukštybių, ir, debesys, išlykite teisumą. Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas, drauge teišželdina teisumą!“ Lietuvoje giedama giesmė: „Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių. Debesys, lykit lietumi teisybės. Išdžiūvus žemė teatsigaivina. Ir Atpirkėją mums teišdaigina“. Šią dieną ant altoriaus degs speciali, ypatingai – kaspinu – papuošta žvakė, simbolizuojanti Švč. Mergelę Mariją.


Kaip jau minėta, šis sekmadienis – pirmasis Advento sekmadienis. Jį Advento vainike – vis labiau populiarėjančioje namų puošmenoje – bus įžiebta pirmoji iš keturių žvakių. Jos tradiciškai yra dviejų spalvų: trys violetinės, reiškiančios rimtį, susikaupimą ir laukimą, o trečiąjį Advento sekmadienį uždegama rožinė žvakė, simbolizuojanti džiaugsmą.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video