Iš Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko susitikimo su Seimo nariais – veiksmų planas karo atveju darosi aiškesnis (0)

Publikuota: 2022-07-23 Kategorija: Politika
Iš Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko susitikimo su Seimo nariais – veiksmų planas karo atveju darosi aiškesnis
Rokiškio Sirena nuotr. / Susitikimo dalyviai

Liepos 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas susitiko su Seimo nariais, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovais – šio komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu bei nariu, Seimo pirmininko pavaduotoju, Jonu Jaručiu, taip pat - Užsienio reikalų komiteto nariu Audroniumi Ažubaliu, Seimo narių padėjėjais Audrone Kaupiene bei Egidijumi Vilimu. Kalbėtasi apie civilinę saugą ir karinių komendantų sistemos formavimą. Šis susitikimas, kadangi lietė valstybės saugumo klausimus, buvo uždaras, tačiau apie pokalbio esmę Seimo nariai ir meras R. Godeliauskas sutiko papasakoti po oficialaus susitikimo.

Vyksta karo komendantūrų kūrimas

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas papasakojo, kad jau kuriama karo komendantų sistema. Praktiškai karo komendantai jau yra. Komendantai turi būti renkami iš profesionalios karo tarnybos, o jų pavaduotojais gali tapti vietos žmonės. Komendantūrų kūrimas yra labai svarbus, formuojant gynybos užnugarį. L. Kasčiūnas pagyrė Rokiškio rajono savivaldybės merą, kuris yra sutelkęs dėmesį į šį klausimą, nes yra savivaldybių, kurioms komendantūrų kūrimas mažai rūpi.

Dėmesys mokymams

Komiteto pirmininkas pasidalino informacija apie numatomą Šaulių sąjungos plėtrą su mokymo centrais. Kalbėta ir apie patriotinį - pilietinį ugdymą mokyklose. Numatomi mokymai devintokams – dešimtokams išgyvenimo įgūdžių ugdymui. Šiais metais tokiuose mokymuose dalyvavo dešimt mokyklų, planuojama šią veiklą plėsti, bendradarbiaujant Šaulių sąjungai ir švietimo įstaigoms. Taip pat kiekviena savivaldybė turės atlikti inventorizacijas, kad pasitikrintų, kokias turi sąlygas civilinei saugai. Numatoma, kad naujai statomiems daugiabučiams bus keliami tam tikri reikalavimai dėl civilinės saugos.

Šaulių įstatymo projektas bus pristatytas rudenį

Seimo narys Audronius Ažubalis, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys informavo, kad jau yra pristatytas naujas Šaulių įstatymo projektas, kuris Seime bus svarstomas rudenį. Šauliai yra ta jėga, kuri pavojaus atveju piliečiams garantuotų saugų užnugarį. Jie karo ar ekstremalios situacijos atveju galėtų pasirūpinti situacija gyvenamosiose vietose dėl plėšikavimų, galimų diversijų. Skatinami prie gynybinės sistemos prisijungti visi, kurie turi ginklą. Šalies gynybai gali pasitarnauti visi – tiek informacinių technologijų specialistai, tiek medikai, tiek inžinieriai ar kiti specialistai. Medikai, kurie galėtų dirbti karo situacijoje, turėtų būti įgiję specialių žinių skubios pagalbos teikimo srityje ir pan.

Bus stengiamasi pritraukti daugiau naujų Šaulių sąjungos narių

Atkreiptas dėmesys, kad yra kalbama apie Šaulių sąjungos plėtimą, pritraukiant naujų narių. Rokiškyje yra apie 100 šaulių. Planuojama, kad visoje Respublikoje iki 2030 metų turėtų būti apie 50 000 šaulių. Patys Seimo nariai pripažino, kad tokią misiją įgyvendinti yra sudėtinga, nes šauliu tapti negali bet koks žmogus – jiems keliami specialūs reikalavimai, jie privalo turėti šaunamuosius ginklus, aprangą, ekipiruotę. Karius savanorius visu tuo aprūpina valstybė, o šauliams brangių ginklų, ekipiruotės įsigijimas tampa jų pačių reikalu. Meras R. Godeliauskas pastebėjo, kad yra daug patriotiškų žmonių, kurie norėtų įsitraukti į Šaulių sąjungos veiklą, tačiau neturi tam pinigų. Šauliais tapti gali būti lengviau didžiuosiuose miestuose – ten uždarbiai didesni. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas pažadėjo skirti dėmesį tam, kad atsirastų šaulio krepšeliai, sudarantys galimybes lengviau gauti šaulio statusą.

Apie meilę Rokiškio kraštui

L.Kasčiūnas nepamiršo paminėti savo meilės Rokiškiui. Nors gimęs ir augęs bei dabar gyvenantis Vilniuje, šis Seimo narys, išrinktas pagal TS – LKD sąrašą, sakė turintis gilias šaknis Rokiškio krašte: močiutė – iš Laibgalių, senelis – iš Jūžintų, žmonos giminė – iš Juodupės seniūnijos, kur L. Kasčiūno šeima atvažiuoja keletą kartų per vasarą. Tad jis esąs neabejingas Rokiškio kraštui ir glaudžiai su juo susijęs.

Pasak mero, situacija rajone nėra prasta

Meras R. Godeliauskas apie šį susitikimą paminėjo, kad prieš jį ruošėsi, apžiūrėjo turimus civilinės saugos objektus, juos pristatė. Pasak mero, situacija dėl civilinės saugos Rokiškio rajone nėra prasta, lyginant su kitomis savivaldybėmis. Norint pritaikyti civilinei saugai patalpas, jas atnaujinti, reikia tikrai daug lėšų.

Patarta nuo pavojaus trauktis į užmiestį

Susitikimo dalyviai pripažino, kad visoje Lietuvoje yra slėptuvių nuo oro antskrydžių trūkumas. Paminėta, kad slėptuvės ir kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirtingos sąvokos. Rekomenduota buvo slėptis mokyklų, didesnių įstaigų rūsiuose, tačiau, kaip matome iš įvykių Ukrainoje, tokie pastatai dažnai tampa oro atakų objektais. Patarta laikytis atokiau nuo objektų, kurie nėra saugūs – kuro bazės, degalinės, tam tikros paskirtis gamyklos. Beveik vienbalsiai pritarta, kad karo atveju saugiau turėti vietovę užmiestyje, į kurią būtų galima trauktis. Didesnis pavojus tokiais atvejais iškyla didmiesčiams, o ne kaimiškosioms vietovėms.

Išrinkti karo komendantai – aiškesnis veiksmų planas karo atveju

Karo komendanto sąvoką numato Karo padėties įstatymas, kuris nustato karo padėties įvedimo ir atšaukimo tvarką, valstybės valdymo ir vietos savivaldos ypatumus, ginkluotųjų pajėgų statusą ir žmogaus teisių ir laisvių laikinus apribojimus karo padėties metu, piliečių pasirengimo valstybės gynybai pagrindus, taip pat karo padėties metu ir atšaukus karo padėtį taikytinas priemones. Karo komendanto funkcijos: teikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo ar kitos paramos poreikius, kuriuos savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina atlikdamas šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas; įveda ir atšaukia komendanto valandą, užtikrina komendanto valandos metu taikomų reikalavimų įgyvendinimą; teikia savivaldybės administracijos direktoriui ginkluotųjų pajėgų turimą informaciją apie teritorijas, į kurias vykti nerekomenduojama dėl karinės jėgos naudojimo arba jos naudojimo grėsmės.

Šiuo metu Karo padėties įstatyme niekas nėra keičiama, o karo komendantai renkami tam atvejui, kad būtų aiškesnis civilinės saugos ir gynybos planas, esant karinei grėsmei.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video