TARYBOS NARIO ATASKAITA. Stasys Mekšėnas (0)

Publikuota: 2024-04-25 Kategorija: Politika
TARYBOS NARIO ATASKAITA. Stasys Mekšėnas
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Stasys Mekšėnas

TARYBOS NARIO ATASKAITA. Stasys Mekšėnas

MANO VEIKLA.

Esu žmogus, nuoširdžiai mylintis Rokiškio kraštą ir jo žmones, o ypatingą dėmesį stengiuosi skirti mūsų ateičiai – jaunimui.

Vedamas šių įsitikinimų įkūriau Velykalnio bendruomenę  –  sporto ir laisvalaikio erdvę, kuri skatina piliečius sportuoti, aktyviai praleisti laisvalaikį ir realizuoti save gamtos apsuptyje.

MANO VIZIJA IR MISIJA

VIZIJA: Rokiškio mieste ir rajone sveika gyvensena yra lengvai prieinamas ir savaime suprantamas gyvenimo būdas.

MISIJA: Suburti bendruomenę; Sudaryti palankias sąlygas sveikos gyvensenos ir sveikos elgsenos įgūdžiams puoselėti, įtraukiant Rokiškio krašto žmones  į konkrečias veiklas.

MANO VEIKLA TARYBOJE

Esu aktyvus socialdemokratų frakcijos narys ir savivaldybės daugumos atstovas. Priklausau švietimo, kultūros ir sporto komitetui, taip pat esu antikorupcijos komisijos narys bei šeimos tarybos narys.

DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais – dalyvavau visuose Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose  ir visuose švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžiuose.

Visiems Rokiškio rajono savivaldybės ir komiteto posėdžiams aktyviai ruošiausi.

Į posėdžius ateidavau 100% įsigilinęs į sprendžiamus klausimus, kad galėčiau aktyviai įsitraukti į diskusiją  ir  pateikti savo, faktais pagrįstą, nuomonę. Aktyviai dalyvavau ir visuose frakcijos pasitarimuose prieš posėdžius, kuriuose buvo aptariami projektų sprendimai.  

  1. Tarybos posėdis 2023-04-14, kurio metu priimti 5 sprendimai
  2. Tarybos posėdis 2023-04-27, kurio metu priimti 38 sprendimai
  3. Tarybos posėdis 2023-05-25, kurio metu priimti 44 sprendimai
  4. Tarybos posėdis 2023-06-29, kurio metu priimti 54 sprendimai
  5. Tarybos posėdis 2023-07-27, kurio metu priimti 18 sprendimų
  6. Tarybos posėdis 2023-09-28, kurio metu priimti 43 sprendimai
  7. Tarybos posėdis 2023-10-26, kurio metu priima 14 sprendimų
  8. Tarybos posėdis 2023-11-30, kurio metu priimtas 21 sprendimas
  9. Tarybos posėdis 2023-12-21, kurio metu priimtas 21 sprendimas

KĄ NUVEIKIAU?

Aktyviai įsitraukiau į tarybos veiklą; Domėjausi kaip gerinti savivaldos veiklą; Konsultavau gyventojus jiems rūpimais klausimais; Dalyvavau renginiuose, bendravau su rinkėjais; Nuolat domėjausi naujausiomis sporto inventoriaus technologijomis, siekdamas, kad statomoje naujoje daugiafunkcinėje sporto salėje piliečiai gautų palankias, saugias ir patogias sąlygas.

IŠVADOS

Apibendrindamas savo,  2023m.  Rokiškio rajono savivaldybės nario veiklą, galiu teigti, jog visus metus  aktyviai įsitraukiau į tarybos veiklą, dalyvavau  renginiuose ir pats organizavau talkas, kurių metu būriau bendruomenę ir realiai bendravau su mūsų krašto žmonėmis. Įsiklausęs į įvairias nuomones, pasiūlymus bei problemas į jas stengiausi reaguoti kaip įmanoma greičiau bei efektyviau, o atsakymus į rūpimus klausimus stengiausi pateikti čia ir dabar. Galiu teigti, jog vykdydamas minėtą veiklą prisidėjau ir prie savivaldos veiklos gerinimo. 

Politinė reklama bus apmokėta iš Stasio Mekšėno asmeninės sąskaitos. Užs. Nr. 7.

 

Dalintis naujiena

Rekomenduojami video