Vyriausybė pritarė siūlymui siaurinti privalomą notaro dalyvavimą (1)

Publikuota: 2022-03-23 Kategorija: Politika
Vyriausybė pritarė siūlymui siaurinti privalomą notaro dalyvavimą
Rokiškio Sirena nuotr. / Notarų biuras

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktiems siūlymams atsisakyti privalomo notaro dalyvavimo tam tikrose situacijose.

Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, notaro vaidmuo užtikrinant sandorių teisėtumą visuomenėje yra labai svarbus, bet visuomenė, jos poreikiai ir lūkesčiai keičiasi, todėl labai svarbu atsisakyti notaro dalyvavimo ten, kur jo galima atsisakyti nesukuriant papildomų rizikų ir tokiu būdu sudaryti gyventojams bei institucijoms galimybes tam tikrus sandorius atlikti greičiau, o tam tikras paslaugas gauti ne tik kreipiantis į notarą.

Teisingumo ministerijos siūlymu, nebebus privalomas notaro dalyvavimas tėvystės pripažinimo procese – nesusituokę tėvai galės tiesiogiai kreiptis dėl tėvystės pripažinimo į civilinės metrikacijos įstaigas,  kurios įregistruos tėvystės pripažinimą pagal tėvų prašymą.  2020 m. notarų buvo patvirtinti ir civilinės metrikacijos įstaigose įregistruoti 1009 pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo, 2021 m. – 677 pareiškimai.

Nors siūlomas greitesnis ir pigesnis kelias pripažinti tėvystę, dideliam skaičiui kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų, tačiau siūloma palikti ir galimybę dėl tėvystės pripažinimo kreiptis į notarą, jeigu, pavyzdžiui, asmenys patys pageidautų tėvystės notarinio patvirtinimo arba pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo būtų reikalingas siekiant tėvystės įregistravimo ne Lietuvoje. 

Nauju reglamentavimu taip pat siūloma išplėsti hipotekos išregistravimo be notaro galimybes. Jau dabar hipoteką išregistruoti galima be notaro, informacinių technologijų priemonėmis, jei įsipareigojimas yra tinkamai įvykdytas. Siūloma nustatyti galimybę informacinių technologijų priemonėmis išregistruoti hipoteką visais kitais hipotekos pasibaigimo pagrindais, pavyzdžiui, daiktui išnykus, panaikinus hipoteką teismo sprendimu, kai tai neprieštarauja kreditoriaus interesams, tačiau visais atvejais bus būtinas kreditoriaus sutikimas.

Ministerijos siūlymu, notaro dalyvavimo būtų atsisakoma perleidžiant mažus orlaivius. Šiuo metu visi orlaiviai, taip pat mažieji, pavyzdžiui, motorizuotos skraidyklės, sklandytuvai, bepiločiai lėktuvai, kurie pagal savo pobūdį yra mokymo priemonės arba sporto inventorius, yra prilyginami nekilnojamiesiems daiktams. Dabar jų perleidimo sandoriai privalo būti patvirtinti notaro. Notarinės formos reikalavimas nebūtų taikomas orlaiviams, kurių maksimali kilimo masė yra mažesnė nei 5670 kg. Civilinės aviacijos departamento duomenimis, 2019-2021 metais buvo sudaryti 79 mažų orlaivių perleidimo sandoriai.   

Notaro paslaugų būtų atsisakoma ir įvaikinimo procese patvirtinant sutuoktinio sutikimą įvaikinti. Kadangi sutuoktinių pasirengimą įvaikinti vertina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, o galutinį sprendimą byloje priima teismas, notarinis sutuoktinio sutikimo patvirtinimas nėra prasmingas.  

Tvirtinti dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą taip pat siūloma be notarų pagalbos. Kadangi praktikoje notarai liudija tik vertėjo parašo tikrumą, o ne patį vertimą (už vertimo tikrumą atsako vertėjas), notaro vertimo tikrumo paliudijimas yra perteklinis. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Notariato įstatymo pakeitimai, kuriais buvo atsisakyta dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimo konsulinėse įstaigose.  

Be to, notarinių veiksmų neprireiktų sudarant valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartis. Siekiama nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartims būtų taikoma paprasta rašytinė forma, nes sprendimų dėl patikėjimo sutarčių sudarymo ir pačių sutarčių turinio teisėtumas yra patikrinamas priimant teisės aktus dėl patikėjimo sutarčių sudarymo.  

Teisingumo ministerijai atlikus sisteminę teisės aktų, nustatančių privalomus notarinius veiksmus, peržiūrą, kitos ministerijos savo veiklos srityse taip pat atsisakė notarinio patvirtinimo ten, kur jis nėra būtinas arba keičia teisės aktus, atsisakant perteklinių notarinių veiksmų.

Teisingumo ministerija inicijuoja ir Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma gerinti civilinės metrikacijos įstaigų paslaugas. Siekiant užtikrinti būsimų sutuoktinių asmens duomenų apsaugą, siūloma atsisakyti prašymo įregistruoti santuoką viešo skelbimo, taip pat atsisakyti pareiškimo dėl kliūčių sudaryti santuoką bei sudaryti galimybę artimiesiems atsiimti civilinės būklės aktų įrašų išrašą.  

Teisingumo ministerijos pasiūlymai pateikti įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl galimybės atsisakyti privalomo notarinio tvirtinimo srityse, kuriose nėra būtina notarinė priežiūra arba nešališka notaro konsultacija. 

Šiems siūlymams dar turės pritarti Seimas.  

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video