Pagerbti Obelių krašto sukilimo dalyviai (foto) (0)

Publikuota: 2022-06-23 Kategorija: Renginiai
Pagerbti Obelių krašto sukilimo dalyviai (foto)
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotr. / Pagerbti Obelių krašto sukilimo dalyviai

Birželio sukilimo 81 – osios metinės paminėtos sukilimo dalyvių pagerbimu prie Obelių paminklo 1941 m. birželio sukilimui ir sovietinėms teroro aukoms atminti, ąžuoliuko sodinimu su prof. Vytautu Landsbergiu Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose kieme ir knygos „Birželis kvietė į Kovą" II dalies pristatymu, susitikimu su leidinio sudarytoju Vidmantu Valiušaičiu ir redakcinės kolegijos nariu prof. Vytautu Landsbergiu Obelių bendruomenių namuose.
 
Birželio sukilimas - vienas iš didvyriškiausių mūsų dvidešimto amžiaus istorijos momentų Obeliuose garbingai minimas kasmet. Rokiškio krašto pilietiška bendruomenė turi tvirtą istorinį supratimą apie šio sukilimo svarbą ir didžiuojasi sukilimo reikšme ir prasme. Nors sukilimo sėkmė tuomet buvo trumpalaikė, bet labai svarbi, nes parodyta tautos valia priešintis ne tik nuplovė gėdą, padėjo tautai atgauti pasitikėjimą savimi, bet ir pasėjo vėlesnio pasipriešinimo grūdą, kuris išaugo į mūsų Kovo 11-ąją.
 
Pagerbti Obelių krašto sukilimo dalyvių birželio 21 d. atvyko pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis, publicistas, politikos ir kultūros apžvalgininkas, redaktorius, knygų autorius Vidmantas Valiušaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas Donatas Smalinskas, kurio rūpesčiu ir pastangomis sutelkti žmones, buvo atstatytas paminklas Obeliuose, Rokiškio savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas, LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos vadas Vidutis Šeškus ir jo vadovaujami šauliai, LK KASP Vyčio apygardos 5 -osios rinktinės, Rokiškio 506 pėstininkų kuopos kariai, Laisvės kovų istorijos muziejaus įkūrėjo šviesios atminties Andriaus Dručkaus vaikaitis Mantas Kelečius ir jo gyvenimo bendrakeleivė Elena Kazlauskaitė, Rokiškio Kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė“ (vad. Jurgita Raugienė), LPKTS Rokiškio filialo pirmininkas, rajono savivaldybės tarybos narys, istorikas Algis Kazulėnas, TS – LKD Rokiškio skyriaus pirmininkė, rajono savivaldybės tarybos narė Audronė Kaupienė, buvę aktyviausi sąjūdiečiai: Leonas Jankauskas, Vytautas Masiulis ir Algimantas Kuolas, Lietuvos savanorių karių kapų bendrijos ilgametė pirmininkė Rimantė Norvaišienė, obeliečiai Parlamento gynėjai Remigijus Ragelis, Algimantas ir Aldona Skvarnavičiai, Liucija Smalinskienė, Antanašės bendruomenės pirmininkė Ritė Gernienė, literatė Gražina Pitrėnienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Obelių, Pakriaunių filialų bibliotekininkės, Rokiškio krašto muziejaus muziejininkai ir kiti garbūs ir visad laukiami žmonės tiek iš Obelių, Rokiškio ir kitų Lietuvos vietovių. Na ir kaip visad, Obelių šeimininkai: seniūnė Jūratė Šinkūnienė, seniūnės pavaduotoja Aldona Žekienė, Obelių bendruomenės pirmininkas Virginijus Pupelis.
 
Sukilimo dalyviai pagerbti Lietuvos himnu, karių salvėmis, tylos minute, gėlių žiedais, pagarbiais žodžiais ir atminties akcija, jau tapusia tradicija, sukilimo dalyvių pavardžių skaitymu. Dalyvių sąrašą skaitė Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Obelių filialo vedėja Gražina Deksnienė ir Mantas Kelečius.
 
Tokia graži idėja labai sužavėjo mūsų svečius prof. Vytautą Landsbergį ir Vidmantą Valiušaitį, kurie negailėjo gerų žodžių muziejininkams ir visiems mūsų krašto žmonėms. Svečiai sakė, kaip būtų gerai, jei ir Kaunas ar Vilnius turėtų tokį sąrašą. Obeliai – su tokiomis tradicijomis, didingiausiu paminklu Lietuvoje ir Laisvės kovų istorijos muziejumi, anot prof. V.Landsbergio, galėtų tituluotis Birželio sukilimo paminėjimo sostine.
 
Galime tik pasidžiaugti, kad Laisvės kovų istorijos muziejaus įkūrėjas šviesios atminties Andrius Dručkus kryptingai dirbdamas, telkdamas bendraminčius rūpinosi laisvės kovotojų įamžinimu mūsų krašte, puoselėjo viltį ir dėjo daug pastangų, kad būtų atstatytas ir Birželio sukilimui paminklas. Prof. V. Landsbergis jau ne kartą lankėsi Obeliuose, bendravo su Andriumi Dručku, palydėjo Jį ir į amžiną kelionę... Buvo atvykęs į muziejų ir po Andriaus Dručkaus laidotuvių. Tad vakar po minėjimo prie paminklo, profesorius (pats pareiškė tokį norą) aplankė Andriaus amžinojo poilsio vietą.
 
Laisvės kovų istorijos muziejaus kieme muziejininkai kartu su Obelių bendruomenės pirmininku Virginiju Pupeliu, visiems minėjimo dalyviams parengė staigmeną, pakvietė visus dalyvavusius paminėjimo iškilmėse pasodinti ąžuoliuką kartu su prof. Vytautu Landsbergiu. Džiaugiamės šia idėja, kaip pagarbos ženklu Laisvės kovų muziejui ir jo įkūrėjui Andriui Dručkui. Auginsime visi Vytauto Landsbergio ąžuolą. Tremtinių choras „Vėtrungė“ traukė nuotaikingas dainas apie ąžuolus, visi norėjo įsiamžinti su profesoriumi.
 
Obelių bendruomenių namuose visus svetingai sutiko Obelių socialinių paslaugų Kultūros centro padalinio muzikantai: Alvydo Fialkausko saksofono melodijos ir dueto „Obelija“ Violetos Kazlauskienės ir Nomedos Idienės atliekamos dainos. Knygos „Birželis kvietė į Kovą“ bendraautoriai pristatė leidinio II tomą, kalbėjo apie Birželio sukilimo reikšmę, jo vietą mūsų istorijoje. Įdomios abiejų autorių įžvalgos, įtaigus Vidmanto Valiušaičio kalbėjimas, prof. Vytauto Landsbergio samprotavimai sudomino auditoriją, kuri niekaip negalėjo su svečiais išsiskirti. Dar įsigyjamos knygos, autografai, pokalbiai, o laikas Juos dar skubino į Ilzenbergo dvarą, kur įkurta prof. Vytauto Landsbergio biblioteka.
 
Renginį vainikavo tremtinių choro „Vėtrungė“ meninė programa. Dėkojame choristams ir Obeliečiams už meninę programą, kuri kaip visad labai pagyvina, pakylėja nuotaiką renginių metu. Jūs esate sielos atgaiva.
 
Dėkojame visiems, kurie buvo kartu. Pagarbius žodžius tariame svečiams prof. Vytautui Landsbergiui, Vidmantui Valiušaičiui, Romutei Žandarienei (Leidyklos „Žara“ vadovei). Dėkui už dėmesį, paramą ir pagalbą Rokiškio rajono savivaldybei, Rokiškio krašto muziejui, Obelių seniūnijai, Obelių bendruomenei.
 
Dėkui Dariui Baltakiui už foto ir video reportažus, kurie saugomi bus mūsų archyve.
 
Laisvės kovų muziejaus Obeliuose muziejininkai ir asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ vadovas Mantas Kelečius
 
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video