Birželį Taryboje prisiekė naujas narys, patvirtinti 18 sprendimų projektų (foto) (0)

Publikuota: 2022-06-30 Kategorija: Savivalda
Birželį Taryboje prisiekė naujas narys, patvirtinti 18 sprendimų projektų (foto)
Rokiškio Sirena koliažas / Birželio 23-oji Virginijui Lukošiūnui buvo pirmoji diena Taryboje šioje kadencijoje

Birželio mėnesio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko tiesiog dieną prieš Jonines, birželio 23-ąją, kada jau dalis politikų galvojo, kaip greičiau ištrūkus švęsti Vasarvidžio šventės Velykalnio parke ar Joninių kurioje nors kitoje vietovėje. Taip ir jautėsi posėdžio metu tas: greičiau, greičiau, kiekgi čia galima!“ Natūralu – daugelis klausimų išdiskutuoti ir aptarti komitetuose, beliko pasirinkti, kurį gi mygtuką paspausti: už, prieš ar susilaikau.

Prisiekė naujas Tarybos narys

Tarybos posėdyje iš 25 narių dalyvavo 22 (vienas Tarybos nariu tapo tą pačią dieną), trys neatvyko dėl pateisinamų priežasčių. Posėdis pradėtas naujo Tarybos nario, Virginijaus Lukošiūno, priesaikos procedūra. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės pavaduotojas Maksimas Reznikovas. Jis pranešė, kad priesaikos priimti į Rokiškį atvyko pirmą kartą, priminė, kokiomis aplinkybėmis, vos ne baigiantis kadencijai, pasiūlytas mandatas V. Lukošiūnui – prieš tai atsistatydino ir mandato dėl asmeninių priežasčių atsisakė tame pačiame rinkimų sąraše buvęs ir vietą Taryboje gavęs Stasys Meliūnas.

Naujasis Tarybos narys prisiekė:

„Aš, Virginijus Lukošiūnas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“

Po priesaikos V. Lukošiūnas kvietė bendram darbui ir tarė: „Noriu pažymėti, kad nėra jokių barikadų pusių – nei pozicijos, nei opozicijos – visi dirbame bendram labui.“

Pasikeitimai darbotvarkėje

Pirmuoju klausimu spręsta dėl posėdžio darbotvarkės – prašyta išbraukti 12 sprendimo projektą (Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Rokiškio rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo), kadangi jį reikės tobulinti, bei įtraukti 18 sprendimo projektą „Dėl pareiškėjos 2022 m. birželio 9 d. skundo ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos protokolo (2022 m. gegužės 3 d. PV-1)“. Iš viso svarstyta 18 sprendimų projektų. Šiam pasiūlymui Taryba pritarė vienbalsiai.

Visiems projektams pritarta

Visiems sprendimų projektams Taryba pritarė – šį kartą ne visuomet vienbalsiai, bet ženklia dauguma balsų. Tai sprendimų projektai: „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų II pusmečio veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų ataskaitos patvirtinimo“ (čia duomenų patikslinimui teko padaryti keleto minučių pertrauką), „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ bei kiti.

Rokiškio lopšelio – darželio „Varpelis“ laukia statybos

Svarstant sprendimo projektą „Dėl pritarimo projektui „Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pritarti projektui siūlė Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Grizevičiūtė. Naujasis tarybos narys V. Lukošiūnas pastebėjo, kad būna renovuojamos ar remontuojamos ugdymo įstaigos, kurios netrukus būna uždaromos. Konservatorė Dijana Meškauskienė pasidžiaugė, kad imamasi atnaujinti švietimo įstaigas ir pasiūlė po „Varpelio“ imtis atnaujinti lopšelį – darželį „Pumpurėlis“. Vicemeras Tadas Barauskas replikavo, kad lankančių šį vaikų darželį vaikų skaičius yra didžiausias tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų, tad, jeigu „Varpelis“ ir užsidarytų, tikėtina, kad paskutinis.

Rokiškio krašto muziejuje kai kurios parodos gali būti ir mokamos

Svarstytas sprendimo projektas dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo. Nuo šio klausimo svarstymo nusišalino du muziejininkai – Valius Kazlauskas bei Dijana Meškauskienė. Sprendimo projektą pristačiusi Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė pažymėjo, kad rekomendaciją dėl tam tikrų paslaugų apmokestinimo teikė auditas. Kai kurios muziejaus ekspozicijos brangiai kainuoja, kai yra papildomi kaštai. Siūloma įvesti lanksčia atsiskaitymo už parodas dvaro oficinoje kaina (nuo 1,00 Eur iki 15,00 Eur), kuri priklausytų nuo parodos sąnaudų, meninės vertės ir kitų aplinkybių. Kainos būtų nustatoma kiekvienai parodai atskirai. Nuolatinės ekspozicijos dvaro menėse, kaip ir anksčiau, nieko nekainuotų, o ar lankyti mokamas parodas, lankytojai galėtų rinktis patys. Keičiasi ir atsiskaitymo būdas grupėms. Dviem paslaugoms, kurios teikiamos pagal išankstinį susitarimą (paslaugos užsakymo dokumentą) (,,4. Profesionali fotosesija ir (arba) filmavimas muziejaus ekspozicijose ir saugyklose“ ir ,,7. Renginio aptarnavimo paslauga“), nustatomas reikalavimas atsiskaityti apmokant sąskaitą bankiniu pavedimu, o ne grynaisiais pinigais. Sprendimo projektas priimtas vienbalsiai.

Kreipimosi dėl nesutikimo, kad paminklas sovietiniams kariams turi būti demontuotas, peticija nepripažino

Daugiausia diskusijų ir komitetuose, ir Tarybos posėdyje buvo dėl paskutinio Tarybos posėdyje svarstyto klausimo: pareiškėja 2022 m. birželio 9 d. kreipėsi su skundu ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos protokolo (2022 m. gegužės 3 d. PV-1)", kur nesutiko su protokoliniu sprendimu dėl kreipimosi „Dėl paminklo mirusiems kariams demontavimo“ nepripažinimo peticija. Parengtas sprendimo projektas, kad šis sprendimas yra teisingas, nes pareiškėjų kreipimasis neatitinka Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, 9 straipsnio 3 dalies 6 punkto reikalavimų. Motyvai: peticijų komisijos posėdžio datai kreipimasis nebebuvo aktualus, nes Rokiškio rajono savivaldybės taryba jau buvo priėmusi sprendimą „Dėl Antrąjį pasaulinį karą ir Sovietų Sąjungą žyminčių skulptūrų bei simbolių demontavimo“; vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi kreipimosi išsprendimas grėstų Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai; kreipimosi forma ir turinys neatitiko Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 4 straipsnio nuostatų; kreipimasis neatitiko Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 6 punkto nuostatų, t. y. dalis pasirašiusių Kreipimąsi yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai; dalies kreipimąsi pasirašiusių asmenų neįmanoma identifikuoti. Kreipimąsi pasirašė 38 asmenys, su skundu kreipėsi viena moteris, nurodžiusi vardą ir pavardę. Deja, dalis pasirašiusiųjų savo duomenis užrašė rusų kalba, kai kurių tarybos narių žiniomis, bent vienas iš šių asmenų – ne Lietuvos Respublikos pilietis. Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.

Pasidalyta pastebėjimais ir klausimais

Išsekus numatytiems klausimams dėl sprendimų projektų, pasisakė istorikė Dijana Meškauskienė ir pakvietė po posėdžio nuvykti į Obelius uždegti žvakučių, pagerbiant žuvusius 1941 metų birželio 23-osios sukilime. Tarybos narys Gintaras Girštautas pasiūlė vietoje išėjusio Tarybos nario Stasio Meliūno jį pakeitusį V. Lukošiūną paskirti Antikorupcijos komisijos pirmininku ir šį klausimą svarstyti kitame Tarybos posėdyje. Irmantas Tarvydis pastebėjo, kad, remontuojant Rokiškio krašto muziejų, pastebėti trūkumai. Į tai atsakyta, kad trūkumai šalinami. Lina Meilutė - Datkūnienė pasiūlė imtis veiksmų dėl vandens bokštų parėmimo rajone, nes gali kilti įvairių problemų gyventojams. Meras Ramūnas Godeliauskas patvirtino, kad veiksmų jau imamasi. Algis Čepulis iškėlė klausimą dėl privalomojo nekilnojamojo turto mokesčio. Jis priminė, kad kiekviena savivalda turės nusistatyti savus tarifus ir paklausė, ar kas nors dėl to daroma. Meras R. Godeliauskas atsakė, kad dar nėra aiškus galutinis sprendimas dėl nekilnojamojo turto apmokestinimo, todėl svarstyti yra anksti. Gintaras Girštautas grįžo prie jo anksčiau minėtos problemos dėl nemokamo pavėžėjimo, maršrutų optimizavimo, nes sunku darbuotojams atvykti į darbus. Kuro kainos kyla, atlyginimai ne visada leidžia važinėti, be to, reikia pagalvoti ir apie žaliąjį kursą. Meras pasidžiaugė, kad pagaliau ir opozicija idėjai dėl nemokamo pavėžėjimo pritaria, o klausimas dėl nemokamo transporto rajone, vykstant į darbą ir iš darbo, svarstomas.

Po posėdžio dalis tarybos narių, kaip ir kvietė D. Meškauskienė, vyko uždegti žvakučių, palinkėta gražaus ilgojo savaitgalio bei švenčių.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video