Gausioms šeimoms bei globėjams savivaldybė per metus skiria iki 20 tūkst. eurų finansinės paramos (0)

Publikuota: 2022-05-24 Kategorija: Savivalda
Gausioms šeimoms bei globėjams savivaldybė per metus skiria iki 20 tūkst. eurų finansinės paramos
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja...

Šiuo metu Rokiškio rajone priskaičiuojama 320 gausių šeimų, 46 globėjų šeimose auga 60 globojamų vaikų. Klausantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių, ypač, tvirtinant biudžetą, teko išgirsti pasisakymų esą per mažai lėšų bei dėmesio skiriama gausioms šeimoms, globėjams. Kaip yra iš tikrųjų, paklausėme Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, savivaldybės šeimos tarybos atstovų bei vienintelės rajone šeimynos vadovės Jekaterinos Sulejevos. Buvo išvardinta, ką gauna Rokiškio rajono gausios šeimos bei globėjai. Daug tai ar mažai –  klausimas jau skaitytojams.

Išskirtinėms šeimoms – parama būsto įsigijimui arba jo remontui

„Rokiškio rajono savivaldybė  – viena iš nedaugelių savivaldybių Lietuvoje, skirianti finansinę paramą daugiavaikėms šeimoms ir globėjams įsigyti gyvenamąjį būstą arba atlikti jo remontą. Tokiu būdu sudaromos sąlygos šeimoms persikelti į erdvesnius butus ar namus. Naujas būstas pagerina vaikų gyvenimo sąlygas, labiau pritaikomas jų poreikiams“, – pasakojo, kuo išskirtinė Rokiškio rajono savivaldybė, savivaldybės administracijos direktorius A. Burnickas.

Rokiškio rajone finansinė parama daugiavaikėms šeimoms ir globėjams skiriama, vadovaujantis savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu. Jis numato, kad tris ir daugiau vaikų auginanti šeima gali gauti paramą, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį neviršija vienų valstybės remiamų pajamų (šiuo metu - 129 Eur) dydžio vienam asmeniui. Skiriant paramą globėjams, jų pajamos nevertinamos tuo atveju, jei jie globoja giminystės ryšiais nesusijusius vaikus. Globėjams parama skiriama tik tuo atveju, jei globėjas iki vaiko globos nustatymo buvo Rokiškio rajono gyventojas ir globoja vaiką, kuriam globa nustatyta Rokiškio rajono savivaldybės iniciatyva. Finansinės paramos dydis - iki 130 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, kas šiuo metu yra 42 Eur), tai yra 5460 Eur būstui įsigyti, iki 65 BSI (2730 Eur) – būsto remontui, bet tik vieną kartą gyvenime.

Ar skirti paramą, sprendžia komisija

Šeima, pageidaujanti gauti paramą, kreipiasi į seniūniją, pateikia prašymą, pažymą apie šeimos sudėtį, pajamas, nekilnojamojo turto dokumentus, būsto pirkimo atveju - preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį, kitus dokumentus, reikalingus notarinei sutarčiai sudaryti. Socialinis darbuotojas užpildo buities sąlygų patikrinimo aktą. Prašymus svarsto ir sprendimą priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įtraukti Socialinės paramos ir sveikatos, Juridinio ir personalo, Centralizuotos buhalterinės apskaitos, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialistai. Į komisijos posėdžius gali būti kviečiami seniūnijų specialistai, socialiniai darbuotojai, taip pat - Obelių socialinių paslaugų namų atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, šeimoms teikiantys socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. Kai yra daugiau prašymų, pirmenybė teikiama šeimoms, kurios prašymus pateikė pirmiau, atsižvelgiama į buities sąlygų patikrinimo akte nurodytas aplinkybes, vaikų skaičių.

Per metus – 10-20 tūkst. eurų parama. Daug?

2020 m. Rokiškio rajono savivaldybės taryba finansinės paramos programai skyrė 20 tūkst. eurų. Trims gausioms šeimoms skirtos lėšos būstui įsigyti, dar dviem didelėms šeimoms ir dviem globėjams – lėšos remontui. 2021 m. tokioms šeimoms skirta 10 tūkst. eurų. Parama skirta vienai daugiavaikei šeimai namui įsigyti, vienai gausiai šeimai ir vienam globėjui – būsto remontui. Šiemet savivaldybės tarybos skirta 10 tūkst. eurų suma jau išdalinta dviem daugiavaikėms šeimoms butui ir namui pirkti. Šiuo metu finansinei paramai pateiktas vienas prašymas: būstą įsigyti norinti šeima neranda jiems tinkamo buto, todėl prašymas negali būti tenkinamas. Dažniausiai paramos kreipiasi šeimos, kurios neturi savo nuosavo būsto arba turimas yra labai nedidelis, prastos būklės, be komunalinių patogumų.

Šeimos turi prisidėti ir sutaupytomis lėšomis

Dažniausiai savivaldybės skiriamos finansinės paramos tokioms šeimoms nepakanka, todėl jos pačios prisideda savo santaupomis arba tariasi su savininkais dėl galimybės pirkti būstą išsimokėtinai per tam tikrą laiką. Komisija atsižvelgia į šeimos aktyvų dalyvavimą būsto įsigijime ar remonte - skatina, kad pati šeima būtų susitaupiusi lėšų ir sumokėtų dalį perkamo būsto sumos.

Didžiausia šeima, kuriai buvo skirta finansinė parama būstui įsigyti, augina devynis vaikus. Gegužės mėnesio pradžioje buvo skirti 5460 eurų septynių asmenų šeimai, padedant įsigyti butą.

Nekilnojamasis turtas, kai skiriama savivaldybės parama, perkamas šeimos nepilnamečių vaikų vardu. Už remontui skirtą paramą gausios šeimos atnaujina šildymo sistemas, langus, duris, keičia stogo dangą. Perkant būstą, po notarinės sutarties sudarymo, pinigai pervedami pardavėjui. Šeima, gavusi paramą remontui, turi pateikti remontui reikalingų medžiagų įsigijimo ar paslaugų pirkimą patvirtinančius dokumentus.

Rokiškis turi ir savo didelės šeimos kortelę

Kaip informavo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, savivaldybės šeimos tarybos narė Birutė Šlikienė, gausios šeimos rajone remiamos, išduodant „Didelės šeimos kortelę“. Ši parama veikia nuo 2018-ųjų ir atsirado Rokiškio rajono savivaldybės šeimos tarybos iniciatyva. Kortelę gauti gali sutuoktiniai, šeimynos globėjai, kurie augina ar globoja tris ir daugiau vaikų. Nuo 2020 metų kortelę gauti gali ir neįgalų vaiką auginanti šeima. Daugiavaikės šeimos narys, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Rokiškio rajono savivaldybėje,  užpildęs prašymą, ją nemokamai gauna Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje. Šiuo metu kortele naudojasi 200 savivaldybės šeimų.

Nors gausios šeimos gali naudotis Lietuvoje nuolaidas siūlančią „Šeimos kortelę“, bet „Rokiškio didelės šeimos kortelės“ turėtojai gali naudotis lengvatomis, nuolaidomis prekėms, paslaugoms, renginiams, kurie yra arčiausiai mūsų. Apie teikiamas nuolaidas galima sužinoti savivaldybės puslapyje https://rokiskis.lt/gyventojui/seimos-taryba/.

„Katalėjos“ šeimynai padeda ir verslininkai

Ar Rokiškyje gausioms šeimoms užtenka savivaldybės skiriamo dėmesio, paklausėme ir Rokiškio rajono gausių šeimų asociacijos „Agota“ pirmininkės bei „Katalėjos“ šeimynos steigėjos Jekaterinos Sulejevos. Ji  Rokiškio rajono savivaldybės pagalba buvo labai patenkinta: „Pradžioje, kai įsteigėme šeimyną, galbūt nebuvo patirties, kaip galima tokioms šeimoms padėti, tačiau vėliau viskas stojo į vėžes. Dabar gauname visą pagalbą, kokios tik reikia. Pavyzdžiui, pernai už savivaldybės paramą nusipirkome mikroautobusą, o šiemet apšiltinome namą. Mūsų šeima tikrai didelė – dabar pas mus gyvena 9 nepilnamečiai vaikai. 8 jau išleidome į savarankišką gyvenimą, tačiau jie vis tiek pas mus grįžta, lankosi pas brolius, seseris. Turime bendrauti ir jiems visokeriopai padėti. Mums padeda ne tik savivaldybė, bet ir AB „Rokiškio sūris“, Rokiškio verslo klubas...“

„Katalėjos“ šeimyna kol kas yra vienintelė Rokiškio rajone, globojanti vaikus ne institucijoje. Paprastai rajonuose būna po keletą šeimynų. Pavyzdžiui, pagal gyventojų skaičių panašaus dydžio Radviliškio rajone yra įsteigtos keturios šeimynos. Tad Rokiškiui yra kur pasitempti...

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video