Nemokamos teisinės pagalbos ieško vis daugiau rokiškėnų: kur kreiptis? (0)

Publikuota: 2022-07-28 Kategorija: Savivalda
Nemokamos teisinės pagalbos ieško vis daugiau rokiškėnų: kur kreiptis?
Rokiškio Sirena nuotr. / Arti pusantro šimto rokiškėnų pasinaudojo nemokama pirmine teisine pagalba.

Per pirmąjį šių metų pusmetį pirminė nemokama teisinė pagalba buvo suteikta 145 asmenims, kurie kreipėsi į Rokiškio rajono savivaldybėje dirbančius teisininkus.

Populiariausi klausimai

Pasak Daivos Jasiūnienės, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės, Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą turi kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją.

Daugiausia gyventojų kreipėsi civilinio proceso ir civilinės teisės: paveldėjimo, daiktinės, prievolių teisės klausimais, taip pat dėl šeimos teisės: santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, tėvystės nustatymo ar pripažinimo, asmenų globos, rūpybos nustatymo, reikalų.

„Besikreipiančiųjų skaičius palyginti su pernai metų pusmečiu padidėjo, pavyzdžiui, 2021-aisiais mūsų teisininkų konsultacijų prašė 115 Rokiškio rajono gyventojų“, – teigė D. Jasiūnienė.

Vykdo mediaciją

Pašnekovės teigimu, kol kas daugeliui vis dar yra nežinomas mediacijos procesas, kuris nuo 2020 metų sausio 1 dienos yra privalomas šeimos ginčuose, nagrinėjamuose ginčo teisena Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

„Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priima prašymus vykdyti privalomąją mediaciją, kurios teikimas yra nemokamas“, – priminė D. Jasiūnienė.

Vieną kartą

Savivaldybės administracijos specialistai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą, konsultuoja įvairiais teisiniais klausimais. Vienos pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Tuo pačiu klausimu asmuo gali kreiptis tik vieną kartą.

„Jei įstatyme nurodyto laiko neužtenka klausimui išspręsti, specialistai siūlo kreiptis į advokatą“, – pabrėžė D. Jasiūnienė.

Rengia, pataria

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės bei savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas.

„Pirminė teisinė pagalba apima procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo“, – komentavo D. Jasiūnienė.

Padeda surašyti

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys savivaldybės specialistai rengia prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo, prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo ir prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjas išsako pageidavimą ginčą spręsti mediacijos būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas besikreipiančiajam padeda surašyti ar surašo prašymą dėl mediacijos vykdymo. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas jam padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Kada neteikiama

„Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, asmeniui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba. Taip pat, jeigu žmogus kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus arba pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis“, – aiškino D. Jasiūnienė.

Laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys ir kardomojo kalinimo vietose laikomi asmenys turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo pagal laisvės atėmimo vietą.

Kur kreiptis?

Pirminė teisinė pagalba Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams nemokamai teikiama Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje Respublikos g. 94, Rokiškis.

Priėmimo laikas derinamas iš anksto, pirminė teisinė pagalba teikiama tik iš anksto suderintu laiku, taip pat užsiregistruoti konsultacijai galima prisijungus prie Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacinės sistemos TEISIS adresu www.teisis.lt

Šią paslaugą teikia Teisės ir personalo skyriaus specialistė Daiva Jasiūnienė 416 kabinetas, tel. (8 620) 64 169, el. paštas d.jasiuniene@post.rokiskis.lt

Užs. Nr. 1832

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video