Rajono tarybos posėdis: iš 40-ies nagrinėtų klausimų „karščiausi“ – pirmas ir paskutinis (0)

Publikuota: 2024-06-03 Kategorija: Savivalda
Rajono tarybos posėdis: iš 40-ies nagrinėtų klausimų „karščiausi“ – pirmas ir paskutinis
Rokiškio Sirena nuotr. / Mero pristatyta savivaldybės ataskaita virto mažumos valandėle ir truko beveik valandą.

Gegužės 30-ąją posėdžiavusios Rokiškio rajono tarybos posėdis buvo kupinas pačių įvairiausių emocijų, kurias lydėjo ne tik politinės, bet ir asmeniškai priimamos ar pareiškiamos pastabos.

Pakvietė pagerbti

Posėdžiauti susirinkusius tarybos narius meras Ramūnas Godeliauskas pakvietė tylos minute pagerbti netikėtai mirusio aktyvaus rajono politikos veikėjo ir buvusio rajono mero Vytauto Masiulio atminimą, o pagerbus bendražygį pereita prie sveikinimų net dviejų gimtadienių proga.

„Taip jau klostosi gyvenimas, vieni ateina, kiti išeina... Šiandien savivaldybės administracijos vardu noriu pasveikinti tarybos narę Miglę Giriūnienę, susilaukus sūnaus, bei Tadą Barauską, būtent šiandien švenčiantį gimtadienį“, – įteikdamas gėlių du tarybos narius pasveikino rajono vadovas.

Meras nepraleido progos pašmaikštauti sakydamas, kad būtent šia proga į tarybos darbotvarkę įtrauktas vienas „atitinkamas“ sprendimo projektas, tad tikriausiai tarybos nariai supranta, kaip reiks balsuoti (kalbėta apie tarybos panaikintą draudimą prekiauti alkoholiu viešuose renginiuose – aut. past.).

Pirmasis „karštas“ klausimas

Iš daugiau kaip 40-ies nagrinėtų klausimų, „karščiausiais“ tapo pirmasis – mero pristatyta metinė savivaldybės veiklos ataskaita, kurios nagrinėjimas truko visą valandą, o opozicijos atstovų pateikta klausimų gausa prilyginta neplanuotai „mažumos valandėlei“.

„Tai – naujas rinkinys, kuriame – tiek administracijos, tiek finansinės, tiek tarybos narių, mero ir visų mūsų įstaigų ataskaitų rinktinė. Apimtis negali būti beribė, tad atsiprašau tų, kurie čia nepaminėti. Komitetų metu sąmoningai jos nepristatinėjau žinodamas, kaip ilgai jūs dirbate. Antrų komitetų metu pristačiau išsamiai, o dabar esu pasiruošęs atsakyti į jums kylančius, rūpimus klausimus“, – kvietė R. Godeliauskas.

Atmosfera salėje taip pat kaito posėdžio pabaigoje, Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei pristatant Etikos komisijos metinę veiklos ataskaitą...

Pasigedo savikritikos

R. Godeliauskui už išsamią ir ilgą ataskaitą padėkojęs Algis Čepulis joje pasigedo savikritiškumo: „Kai orientuojamės tik į tai, kas sekėsi, tačiau nėra jokio savikritiškumo – toks dalykas glumina. Tad gal galite įvardinti kas per praeitus metus nepavyko?“

Rajono vadovas apgailestavo, kad tikrai buvo neįgyvendintų planų, tačiau klaidų išvengti, anot mero, tikriausia gali tik tie, kurie nieko nedaro: „Savivaldybė turi labai daug idėjų, projektų – ir paruošimo stadijoje, ir vykdymo, todėl klaidos yra neišvengiamos. Jas sąlygoja ir finansavimas, ir išorės veiksniai, ir daug įvairių niuansų. Viena iš nepavykusių idėjų – neįgyvendintas miesto apšvietimo modernizavimas. Nepavyko įgyvendinti pirkimų dėl žmogiškų savybių – kompetencijos stokos tokioje srityje. Bet gavom pamokų ir dabar jau žinom savo klaidas. Tikimės, kad šiais metais pavyks jas ištaisyti“.

Prašė patikslinti

Antanas Vagonis prašė patikslinti, ar ataskaitoje minimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos projektas tikrai bus įgyvendintas ir Rokiškio rajone esančių gyvenviečių darželiuose: „Mūsų tikslas – renovuoti visus darželius. Išdėliota, kada kuris darželis bus tvarkomas, bet kaimiškųjų vietovių įstaigų darbai nebuvo detalizuoti. Tad ar aš tikrai teisingai suprantu: kaimo darželiai bus renovuojami?“

R. Godeliauskas patikino, kad savivaldybės administracija nėra abejinga visoms švietimo įstaigoms ir priminė, kad pernai metais buvo tvarkoma net 13 įstaigų.

„Visa tai, praktiškai, buvo daroma iš savivaldybės lėšų. „Ąžuoliukas“ dabar bus vienas moderniausių ne tik rajone, bet ir regione. Patikslinu, kad tokie projektai įgyvendinami per Centrinę Projektų Valdymo Agentūrą (CPVA) su 50 proc. kompensavimo mechanizmu. Esame pasiruošę jau „Varpelio“ renovacijai, ruošiamas projektas ir „Pumpurėlio“ atnaujinimui, bet atsakymo iš CPVA laukiam jau nuo sausio mėnesio. Šie procesai „užstrigę“ visoje Lietuvoje. Rajono teritorijoje esantys darželiai negali dalyvauti projekte, nes neatitinka numatytų sąlygų, tad jų tvarkyba galima tik iš rajono biudžeto lėšų ir tik pagal galimybes“, – situaciją paaiškino meras.

Domėjosi ateities darbais

Nors buvo teikiama 2023-ųjų metų ataskaita, tarybos nariai nepraleido progos pasidomėti ir rajono perspektyvomis.

R. Stankevičiūtė-Vilimienė iškėlė klausimą apie rajono kultūros paveldo objektus ir Struvės geodezinio punkto perspektyvas: „Koks, mere, yra jūsų požiūris, kad mūsų turimas kultūros paveldas būtų matomas ir vystomas?“.

„Rokiškis kultūros paveldo objektų turi daug, bet tai reikalauja didelių investicijų ir remonto. Esame padarę tikrai daug kultūros paveldo tvarkyboje: pradedant Krašto muziejaus ansamblio remontu iki Salų dvaro, kurį beveik atstatėme ir kuris garsina Rokiškio kraštą“, – atsakė R. Godeliauskas.

Visgi, dėl Struvės geodezinio lanko rajono vadovas kiek suabejojo sakydamas, kad tai – vertingas punktas, bet toli gražu ne pagrindinis turizmo traukos objektas rajone ir reikia žiūrėti į visumą.

Trijų metų svarbesni planai

Tadas Barauskas paprašė pasidalinti įžvalgomis ir planais ateinančių 3-ejų metų perspektyvoje.

„Šiandien svarstom praėjusių metų veiklos ataskaitą, bet galiu pasakyti, kad savivaldos veikla yra nuolat besisukanti. Kaip jau sakiau, kad turime šiai dienai daugybę vykdomų ir tik paruoštų projektų, kurie dabar vertinami CPVA ir tik gavus jų atsakymus bus aišku, kokie projektai bus galimi įgyvendinti“, – sakė meras.

Atsakydamas į keleto tarybos narių klausimus ir pasisakymus apie rajono kelių būklę, R. Godeliauskas pasidalino viena svarbiausių aktualijų: „Pasitarę su savivaldybės administracija, pradėjome diskusiją su „Via Lietuva“ dėl galimybės perimti dalį pėsčiųjų tako Respublikos g.: nuo „Maxima“ prekybos centro iki sankryžos su Pramonės g. Jei tai pavyks, pradėsim procedūrą įsiteisinti šį taką savivaldybės vardu. Tą padarius, planuosime tako, kurio jau net nebėra ten, remontą. Ir tai bus keleriais metais greičiau, nei tą darytų „Via Lietuva“ kompanija“.

Finansinė injekcija ligoninei

Kiti tarybos posėdyje aptarti klausimai ir sprendimų projektai buvo patvirtinti labai greitai – be didelių diskusijų ar apkalbėjimų.

Vienas svarbesnių – taryba pritarė sprendimui padidinti savivaldybei priklausančios Rokiškio rajono ligoninės kapitalą, papildomai pervedant įstaigai 100 tūkst. eurų Vidaus ligų profilio skyriaus remontui.

Ketvirtajame aukšte įsikūrusiame skyriuje numatyta suremontuoti ir atnaujinti koridorių, palatas, sanitarinius mazgus, įrengti personalo iškvietimo sistemą, kas užtikrins kur kas efektyvesnę komunikaciją ir pacientų aptarnavimą. Taip pat numatyta palatose įdiegti centralizuotą deguonies tiekimą.

Moterų pastabos

Etikos komisijos veiklos ataskaitą pristačiusi R. Stankevičiūtė-Vilimienė sulaukė Gretos Žilėnienės ir Birutės Dapkienės komentarų ne tik komitetų metu, bet ir tarybos posėdyje.

„Per komitetus kolegė B. Dapkienė atkreipė dėmesį į dažnus mano pasvarstymus dėl Kriaunų kapinių, nes prieš 6-7 metus tą žemę bendruomenei padovanojo mano teta. Aš tokiu savo giminaičių altruizmu labai didžiuojuosi, bet su dovana nieko bendro neturiu ir negaliu turėti jokios asmeninės naudos. Bet noriu pasakyti, kad jei tarybos narei kyla tokie klausimai, prašome suformuluoti raštu: mes esame tokia komisija, kuri visus raštus stengiamės aiškintis, kad vieni kitus augintumėme“, – replikavo ataskaitą teikusi opozicijos atstovė.

Visgi, politikių dialogas tuo nesibaigė.

B. Dapkienė dar apgailestavo, kad komiteto pirmininkė jos valdomą Salų dvarą „verčia“ naujų keiksmažodžiu: „Yra visokie priežodžiai „Kad tave devynios“ ir dabar gimsta naujas keiksmažodis – Salų dvaras. Ką tu bedarytum, visą laiką yra kažkoks negatyvas ir užmuša norą kažką daryti. Man skaudu, nes pati uždėjote palaiminimo varnelę dvaro projektui“.

Atsakydama į tai, R. Stankevičiūtė-Vilimienė replikavo, kad „palaiminimo varnelės“ ji nedėjusi – dėjo Vietos veiklos grupės (VVG) valdyba, kurioje jos nėra, o tokį Salų dvaro nuolatinį replikavimą provokuoja savivaldybės atstovai, matantys vienintelį sėkmės projektą rajone.

„Man skaudu stebint, kad savivaldybiniu lygiu matomas tik vienas projektas. Kodėl nematomi nevyriausybininkai, bet ir verslas – kaip, pvz., Ilzenbergo dvaras, Onuškio bažnyčia su atrastomis freskomis? Ne jūsų, Birute, atvejis kliūna. Tiesiog prie to reikėtų teikti daugiau pavyzdžių“, – aiškino tarybos narė.

Pasigenda lojalumo

Tuo tarpu G. Žilėnienė pasigedo diskretiškumo: „Kaip etikos komisijos pirmininkė, suprantu, kad atstovaujat opoziciją, bet pasisakymai apie savivaldybę ar jos įstaigas, jie neturėtų būti tokie negatyvūs. Pavyzdžiui, kad savivaldybė nori pasipuikuoti, ką teigėte komentuodama kūdikio krepšelį. Manau, turėtų būtų pastebėti ir geri dalykai“.

Dar buvo atsižvelgta į retus Etikos komisijos posėdžius, tačiau moteriškas diskusijas gesinti ėmėsi tarybos nariai A. Čepulis, A. Vagonis ir Irmantas Tarvydis teigdami, kad reikia žiūrėti iš esmės kas padaryta, o komisijos dirba tiek, kiek kiekvienai reikia.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video