Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų projektas (0)

Publikuota: 2023-01-06 Kategorija: Savivalda
Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų projektas

Baigiantis 2022 metams Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą. Šis darbas buvo ilgalaikis, pradėtas dar 2021 m. antroje pusėje. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektas parengtas pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu patvirtintą Strateginio valdymo metodiką. 

Į Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros plano rengimo procesą aktyviai įsitraukė Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos trys tematinės darbo grupės:

– Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo, sporto bei fizinio aktyvumo, kultūros sritis;

– Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą sritis;

– Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą sudaro keletas susijusių dalių. Pirmoje dalyje 2021 m.  buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė, Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Analizės pagrindu buvo suformuluotos Rokiškio rajono savivaldybės esminės problemos, kurių sprendimui ir rengiamas strateginis plėtros planas. Antroje dalyje buvo parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudaro Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją buvo parengta ir pristatyta visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, buvo rengiama Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudaro strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, svarbiausi planuojami savivaldybės projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų įgyvendinimui reikalingi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Vėliausiame etape buvo parengta strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos sistema, pagal kurią kiekvienais metais bus vykdoma strateginio plėtros plano stebėsena, ir planas, esant poreikiui, - keičiamas, papildomas.

Su ekspertų, darbo grupių dalyvių ir Savivaldybės administracijos parengtu Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektu galite susipažinti  savivaldybės interneto svetainėje https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/

Konsultacijų su visuomene metu siekiama ne tik informuoti Rokiškio rajono gyventojus apie atliktus darbus, tačiau ir įtraukti rajono bendruomenę į plano rengimą. Savo pasiūlymus ar pastebėjimus galite siųsti iki š. m. sausio 9 dienos 17.00 val., el. paštu a.grizeviciute@rokiskis.lt

2023 m. sausio 10 d. 17.00 val. kviečiame nelikti abejingiems Rokiškio rajono darnaus vystymosi bei ilgalaikės plėtros strategijai ir atvykti į Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos I a. salę (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis), kur vyks parengto Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų  projekto pristatymo renginys. Renginio metu bus atsakyta į Jums rūpimus klausimus, kartu diskutuosime apie Rokiškio rajono ateities perspektyvas.  Kviečiame stebėti renginio tiesioginę transliaciją arba peržiūrėti įrašą vėliau Rokiškio rajono savivaldybės  „YouTube“ kanale https://www.youtube.com/@rokiskiorajonosavivaldybe918

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektas planuojamas tvirtinti sausio mėn. vyksiančiame Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje.

 Nr. 2042

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video