Savivaldybės tarybos posėdyje – apie šildymą, naujus globos namus ir istorinius sprendimus (0)

Publikuota: 2022-10-04 Kategorija: Savivalda
Savivaldybės tarybos posėdyje – apie šildymą, naujus globos namus ir istorinius sprendimus
Rokiškio Sirena nuotr. / Penktadienį, rugsėjo 30-ąją, vykusiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėti 26 sprendimų projektai.

Penktadienį, rugsėjo 30-ąją, vykusiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėti 26 sprendimų projektai, sutarta dėl šildymo kompensacijų, socialinės globos namų steigimo Rokiškyje ir kitų gyventojams aktualių klausimų. Vienas iš sprendimų – galimybė nemokamai važiuoti priemiestiniais autobusais – pavadintas istoriniu.

Jungs skyrus

Posėdyje pritarta VšĮ Rokiškio rajono ligoninės struktūros pakeitimams. Tarybos posėdyje dalyvavęs ligoninės direktorius Raimundas Martinėlis siūlė dėl sumažėjusios neurologijos profilio paslaugų apimties bei taupant žmogiškuosius resursus ir lėšas Vidaus ligų ir Neurologinį skyrius sujungti į vieną – Vidaus ligų profilio skyrių,  o Akušerijos skyrių visai  išbraukti iš struktūros.

Tarybos narys Algis Čepulis domėjosi galima Vaikų ligų skyriaus reforma ir siūlė prieš priimant sprendimus, išsiaiškinti gyventojų poreikius. Ligoninės vadovas teigė, kad dėl šio klausimo bus diskutuojama ateityje, nes skyrus yra nuostolingas. Vaikų ligų skyriuje teikiama labai mažai paslaugų, per metus būna vidutiniškai 86 aktyvaus gydymo atvejai. Nuostolis siekia apie 300 tūkst. eurų per metus, todėl kitais metais planuojama prašyti savivaldybės dotacijos.

„Viešąjį interesą turėtume tenkinti visi, o ne iš įstaigos resursų. Kol kas nebuvo minties siūlyti uždaryti skyrių, bet turėtume pradėti apie tai šnekėti ir aiškiai susiderinti visus pliusus ir minusus“, – sakė ligoninės direktorius.

Paslaugų užtenka

Pasak R. Martinėlio, Panevėžio ligoninė pajėgi suteikti vaikų aktyvaus gydymo paslaugas visai apskričiai. Vaikų ligų skyriai jau panaikinti Pasvalyje ir Biržuose, ten palikti tik dienos stacionarai. Dienos stacionaruose vaikams leidžiami vaistai, atliekami tyrimai, o prireikus aktyvaus gydymo, ligoniai pervežami į Panevėžio ligoninę.

„Kitų rajonų patirtis rodo, kad kažkokių stresinių situacijų ar nepageidaujamų įvykių nėra. Remiantis ta patirtimi, dienos stacionaro stebėjimo paslaugų užtenka“, – sakė R. Martinėlis.

Anot jo, visi kiti Rokiškio ligoninės skyriai paslaugų apimtimi rentabilūs. 

Teks susimokėti

Tarybos nariai patvirtino ligoninės mokamos paslaugos – palaikomojo stacionarinio gydymo suteikus dienos chirurgijos paslaugas kainą – 31,55 Eur už parą. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokama tik 12 valandų dienos chirurgijos paslaugų trukmė. Jeigu po procedūros ar operacijos pacientas pageidaus pasilikti ligoninėje ilgiau, turės susimokėti.

Ligoninės direktorius tvirtino, kad susimokėti tektų tik tuo atveju, jeigu pacientas liktų ligoninėje ne dėl medicininių indikacijų, o pačiam pageidaujant. Nustatant paslaugos kainą, įskaičiuota ne tik lova, bet ir gydytojų, slaugytojų darbas, tvarsliava, maitinimas.

Tarybos narys Egidijus Vilimas domėjosi, ar ligonis bus išrašomas ir vidurnaktį, jeigu tuo metu baigsis 12 valandų terminas.

R. Martinėlis aiškino, kad po procedūros ar su vietine nejautra atliktos nesudėtingos operacijos, žmogus nebūtinai turi praleisti ligoninėje tas 12 valandų. Dažniausiai yra stebimas 4–5 valandas, o paskui gali važiuoti namo. Jeigu reikia aktyvaus gydymo paslaugų, jis perkeliamas į stacionarą.

Turės nurodyti pajamas

Posėdyje patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas, kuriame numatoma, kad rajono gyventojai turi teisę į būsto šildymo kompensaciją, nesvarbu, būstas šildomas elektra, malkomis ar kitu kuru. Asmuo ar šeima pateikdama prašymą dėl kompensacijos, nebeprivalės pateikti sąskaitų faktūrų kaip anksčiau, bet turės nurodyti pajamas.  Nors iki 2024 m. balandžio 20 d. turtas yra nevertinamas, tačiau į pajamas įskaičiuojamos lėšos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą.

Kompensacijoms – beveik milijonas

Pranešėja Rokiškio savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė pabrėžė, kad visi dėl kompensacijų besikreipiantys gyventojai turi atitikti Piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas. Pvz., jeigu asmuo neregistruotas užimtumo tarnyboje ir neturi teisės į socialinę pašalpą, tada jis netenka ir kompensacijų dėl būsto šildymo. Z. Čaplikienė pateikė  paskaičiavimus, kad du dirbantys asmenys, kurių pajamos siekia 1 100 Eur per mėnesį, kūrenantys malkomis, už šildymą gali gauti beveik 109 Eur kompensaciją (kompensuojamas būsto plotas yra 50 kv. m). Kitas pavyzdys: asmuo, gaunantis 460 Eur pensiją, būstą apšildantis kūrendamas malkas, gali gauti 126 Eur kompensaciją per mėnesį, visam šildymo sezonui – per 800 Eur.

Nustatytos vidutinės kieto ar kitokio kuro kainos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti. Vieno kubinio metro (kietmetrio) malkų kaina – 82,00 Eur,  suskystintos dujos iš balionų  – 1,30 Eur/kg, o kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama vidutinei vieno kubinio metro (kietmetrio) malkų kainai.

Ar gaus ukrainiečiai?

Tarybos narys Irmantas Tarvydis domėjosi, ar turės galimybę gauti kompensacijas rajone gyvenantys ukrainiečiai. Pasak Z. Čaplikienės, rajone gyvenantys ukrainiečiai nėra deklaravę savo būsto, jie registruoti prie Savivaldybės. Norint gauti kompensaciją, gyvenamoji vieta turi būti deklaruota tame pastate, kur asmenys gyvena, o nuomojantys būstą turi turėti nuomos sutartį.

Išankstiniais paskaičiavimais, šildymo kompensacijoms šiam ir kitam ketvirčiui prireiks beveik 1 mln. eurų, tikimasi gauti valstybės dotacijas. 

Privati globa

Savivaldybės tarybos posėdyje pristatytas Rokiškio mieste planuojamų steigti privačių socialinės globos namų  projektas, pritarta pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą tarp Savivaldybės ir įmonės SAS „OPI Conseil“, valdančios „Senior Group“ prekės ženklą. Įmonė planuoja statyti senyvo amžiaus žmonėms skirtus socialinės globos namus ir teikti  atitinkamas paslaugas.

Bendrovės atstovas Igor Makarov pristatydamas projektą sakė, kad įmonės koncepcija – modernūs, šiuolaikiško modelio globos namai, kuriuose senyvo amžiaus žmonės gyvena mažomis grupėmis, po 5–7 asmenis. Kiekvienoje grupėje dirbtų slaugos specialistai, prižiūrintis personalas. Globos namuose iš  pradžių  planuojama apgyvendinti 14 senyvo amžiaus asmenų,  o esant poreikiui priimti iki 70 žmonių – ne tik iš Rokiškio rajono savivaldybės, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Įsteigus maksimalų vietų skaičių, būtų sukurtos 55 darbo vietos. Taip pat planuojama teikti socialinės pagalbos paslaugas asmenų namuose.

Neatitinka realybės

Tarybos narys Algis Čepulis domėjosi, ar globos namai nebus tik išrinktųjų luomui, nes mokestis už vieną mėnesį – apie 1 200 Eur per mėnesį – neatitinka lietuviškos realybės bei senolių gaunamų pensijų ir  kaip šią problemą padėtų išspręsti valstybinės struktūros, fondai.

SAS „OPI Conseil“ atstovas priminė, kad pagal dabar galiojančius įstatymus asmuo už globą nesumoka visos kainos, o tik 80 proc. savo pensijos arba 100 proc. slaugos išmokos. Jeigu valdo turtą, kurio kaina viršija atitinkamoje savivaldybėje nustatytą vidurkį, tai nuo to skirtumo sumoka dar vieną procentą. Pasak I. Makarov, nėra taip, kad asmuo turėtų padengti visą apgyvendinimo globos namuose kainą, nes tą skirtumą padengia  Savivaldybė, o jeigu asmuo turi sunkią negalią – per tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto.

Panašūs „Senior group“ pastatyti socialinės globos namai veikia Latvijoje, po mėnesio turėtų atverti duris ir Panevėžyje.

Rokiškyje šiuo metu socialinių paslaugų poreikis auga, savo eilės į senelių globos namus laukia apie 10 žmonių.

Važinės nemokamai

Tarybos sprendimu, nuo spalio 1 d. visi keleiviai vietinio susisiekimo priemiestiniais maršrutais Rokiškio rajone vežamai nemokamai. Ši žinia buvo paskelbta dar prieš Tarybai priimant sprendimą.

Priminsime, kad nuo šių metų sausio 1 d. keleiviai jau vežami nemokamai mieste.  Po šio sprendimo mieste keleivių skaičius žymiai išaugo, tikimasi, kad  viešuoju transportu dažniau naudosis ir į priemiesčius vykstantys gyventojai.

Pasak Savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjos Violetos Bieliūnaitės-Vanagienės,  priemiesčio maršrutuose iš keleivių vidutiniškai surenkama apie 50 tūkst. eurų per metus.  Atsižvelgiant į tai, kiek kompensuojama už mokinių vežimą ir kitas transporto lengvatas, bei dotacijas už negautas pajamas, sprendimas dėl nemokamo vežimo nesudarys žymaus išlaidų padidėjimo. Paskaičiuota, kad nemokamas gyventojų pavėžėjimas savivaldybei kainuos apie 77 tūkst. per mėnesį.

Vienas susilaikė

Tarybos nariai domėjosi, ar privatūs vežėjai bus pasmerkti konkurencinėje kovoje. Pranešėja V. Bieliūnaitė-Vanagienė paaiškino Transporto lengvatų įstatymo nuostatas, kad lengvatos gali būti taikomos vietinio reguliaraus susiekimo maršrutams, nesvarbu, ar juos vykdo privatus vežėjas, ar savivaldybės valdoma įmonė. Įstatymas netaikomas kitoms pavėžėjimo rūšims. Šiuo metu Rokiškio rajone vienas vežėjas veža keleivius maršrutiniu taksi, šiai paslaugai kompensacija negali būti taikoma.

Svarstant klausimą apie nemokamą transportą, diskutuota apie poreikį koreguoti autobusų maršrutus, gerinti aptarnavimo kokybę ir kt. Už nemokamą keleivių vežimą priemiesčiuose balsavo 23 tarybos nariai, vienas susilaikė. Posėdžiui pirmininkaujantis meras Ramūnas Godeliauskas sakė, kad tai istorinis ir labai svarbus sprendimas.

Suteikė garantiją

Posėdyje svarstyti ir kiti finansiniai klausimai. Nuspręsta suteikti 300 tūkst. eurų garantiją UAB „Rokiškio vandenys“ paskolai (3 metams) gauti. Bendrovei paskolos prireikė pritrūkus apyvartinių lėšų, jau anksčiau jai buvo suteikta 50 tūkst. eurų garantija esamos paskolos atidėjimui.

Pasak bendrovės direktoriaus Leono Butėno, „Rokiškio vandenys“ sudėtingoje finansinėje situacijoje atsidūrė dėl elektros energijos kainų pabrangimo, kai  ankstesnis energijos tiekėjas buvo  pašalintas iš  nepriklausomų energijos tiekėjų sąrašo ir bendrovė vykdė naują pirkimą. Per kelis mėnesius sąnaudos elektros energijai padidėjo  kelis kartus – nuo 27,9 tūkst. eurų  už sausio mėn. iki daugiau kaip 130 tūkst. eurų už  paskutinę sąskaitą.

Bendrovė jau kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiavimo, pirminiais skaičiavimais, nuo kitų metų gyventojams už vandenį gali tekti mokėti brangiau 6–7 proc.

Paskola modernizavimui

Posėdyje svarstyti kiti svarbūs klausimai, tarp kurių ir sprendimo projektas dėl paskolos ėmimo mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastato modernizavimui. Pritarta, kas savivaldybė ims ilgalaikę (10 metų) 1 328 686 eurų  paskolą, kad galėtų apšiltinti bei atnaujinti dar vieną ugdymo įstaigą.  

Autorius - Kristina Ramanauskaitė

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video