Ambicingas 1,5 mln. vertės 5-ių rajono mokyklų pažangumo planas (0)

Publikuota: 2024-02-07 Kategorija: Švietimas
Ambicingas 1,5 mln. vertės 5-ių rajono mokyklų pažangumo planas
Rokiškio Sirena nuotr. /

Iki 2026-ųjų 5-os Rokiškio rajono švietimo įstaigos, įgyvendindamos įvairias mokomąsias priemones ir modernizuodamos savo aplinką, įsisavins daugiau nei pusantro milijono eurų: pedagogams buvo pristatytas švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) mūsų rajone planas.

Rokiškyje – 5

Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje šalies savivaldybėje. Šiuo metu jų priskaičiuojama 58, o programoje dalyvauja 270 ugdymo įstaigų.

Į du srautus skiriamos programos siekiamybė – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

TŪM dalyvauja 5 Rokiškio rajono ugdymo įstaigos, atitikusios programos kriterijus: Pandėlio, Kamajų Antano Strazdo ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Juozo Tūbelio ir Senamiesčio progimnazijos.

Šios švietimo įstaigos pateko į antrąjį srautą, kurio pabaiga numatoma 2026-ųjų birželį. Jame iš viso dalyvauja 36 šalies savivaldybės ir 177 mokyklos.

Daugiausia – įrangai ir priemonėms

Anot programos kuratorių, siekiama, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

TŪM programą sudaro mokyklų tobulinimo sritys: lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje.

Nusimatytų veiklų įgyvendinimui ir užsibrėžtų tikslų pasiekimui Rokiškio rajono savivaldybei iš Europos socialinio fondo agentūros skirta 1 mln. 500 tūkst. eurų (be PVM).

Daugiausia – 46 proc. šios sumos numatyta 5 rajono ugdymo įstaigoms reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimui, 19 proc. – ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų kompetencijoms ugdyti, 18 proc. – infrastruktūrai, 8 proc. – mokyklų tinklo išteklių prieinamumui didinti, 6 proc. – ugdymo veiklų organizavimui.

Pinigus gaus dalimis

Pažangos planus rengė ir juos pilnai įgyvendina savivaldybė arba tiksliau – projekte dalyvaujančios mokyklos. Visgi, kaip įsisavinamos lėšos ir ar pasiekti rezultatai atitinka numatytuosius, stebės Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Anot TŪM Rokiškyje trumpai pristačiusios ir kultūrinio ugdymo sritį programoje kuruojančios Eglės Paulauskienės, numatytos lėšos bus skiriamos palaipsniui: „Lėšos savivaldybės dar nepasiekė, bet artimiausiu metu bus pasirašyta jungtinė sutartis ir savivaldybė gaus avansinį mokėjimą. Paskui savivaldybė pati spręs išmokėjimų terminus pagal poreikį ir įgyvendinamų veiklų intensyvumą“.

Įsivertino asmenines ir bendras problemas

Pasak E. Paulauskienės, rengiant pažangos planą nuolat vyko pasitarimai ir derinimai su specialistais, tačiau savivaldybės mokyklos turėjo pakankamai laisvės įsivertinti tai, ko būtent jiems reikia, išsikeltos asmeninės problemos ir poreikiai.

„Rokiškis man įsiminė stipriai susitelkusia komanda. Planuodami programas minėtose 4-ose srityse, kiekviena ugdymo įstaiga atsinešė individualius poreikius, bet tuo pačiu atkreiptas dėmesys, kad bus galima dalintis. Kiekvienai sričiai koordinuoti sudaryta komanda, lyderis. Žmonės dirbo labai disciplinuotai“, – sakė E. Paulauskienė.

Norėjo į pirmą, pateko į antrą

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis sakė, kad buvo noras patekti į pirmąjį TŪM srautą, tačiau atsižvelgiant į rajono ugdymo įstaigų pertvarką, buvo nuspręsta dalyvauti antrajame.

„Norėjom patekt į pirmą etapą, bet nutarėm eiti į antrąjį. Ir gerai, nes šiais metais įvyks didelė tinklo pertvarka, tad teko perdėlioti priemones: dalis pirmame plane numatytų priemonių buvo ne tame pastate, kuriame įsikurs mokykla po pertvarkos (Primename, kad nuo rugsėjo du J. Tumo-Vaižganto padaliniai susijungs viename „Romuvos“ padalinyje, o Senamiesčio progimnazija bus Senųjų rūmų pastate – aut. past.). Ir planas „kūrėsi“ iš naujo: jį diktavo mokyklų užmačios, sumanymai. Džiaugiuosi, kad mokyklų norai buvo daug didesni, nei galėjom sutalpinti šioje programoje“, – sveikinimo žodį tarė skyriaus vedėjas.

„Minkštosios“ programos ir infrastruktūra

Anot A. Laužadžio, įgyvendinant švietimo pažangos programą, rajono pedagogų laukia daugybė mokymų, kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimo kursų.

Pavyzdžiui: įtraukiojo ugdymo programoje numatomi: mediacijos mokymai psichologams ir socialiniams pedagogams; mokymai fizinio ugdymo mokytojams ,,Įtraukusis fizinis ugdymas 5 – 12 klasėse“.

Taip pat planuose numatomas nemenkas ugdymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimas: Pandėlio gimnazijoje numatytas daugiafunkcės klasės ir biblioteka pritaikymas universalaus dizaino mokymui(si) įrengimas; Senamiesčio progimnazijos – fizinio aktyvumo interaktyvios sistemos įrengimas universalaus dizaino mokymosi prieigai ir daug kitų panašių pažangos priemonių.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video