Lietuvos darbo birža skelbia vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką naujoms darbo vietoms steigti (25)

Publikuota: 2018-03-07 Kategorija: Trumpa informacija
Lietuvos darbo birža skelbia vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką naujoms darbo vietoms steigti

Lietuvos darbo birža skelbia vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau-VUI) projektų atranką naujoms darbo vietoms steigti 2018 metais.

2018 metais VUI projektai bus įgyvendinami visame Rokiškio rajone.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, įdarbinant teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius asmenis.

Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

- reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

 Vertinant  VUI projektų atitiktį VUI projektų tikslams, pagrindinis dėmesys bus skiriamas  užimtumo didinimui didžiausio nedarbo ir socialinės rizikos ir atskirties bei tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose, darbo vietų steigimui mažiausiais finansuotojo kaštais, sunkiausiai į darbo rinką integruojamų bedarbių įdarbinimui, darbo vietų kokybei, taip pat savivaldybių ir (ar) vietos bendruomenių indėliui, įgyvendinant VUI projektus.

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai iki 2018 m. kovo 30 d. 15:45 val. Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriui adresu, Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis, 105 kab.

Paraiškos turi būti užklijuotuose vokuose, adresuotuose konkrečiam Panevėžio teritorinės darbo biržos skyriui, su nuorodomis „VUI projektų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

VUI projektų paraiškų teikėjų mokymai vyks  2018 m. kovo 12 d. 15 val. 301 kab. ir 2018 m. kovo 19 d. 15 val. 301 kab.  adresu Nepriklausomybės a.15, Rokiškis.

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose prašome registruotis el. paštu algirda.zemaitiene@ldb.lt. Smulkesnė informacija teikiama 302 kabinete ir telefonu (8 458) 33 257

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video