Kiek laiko trunka geologiniai tyrimai? (0)

Publikuota: 2023-11-27 Kategorija: Verslas
Kiek laiko trunka geologiniai tyrimai?
Asociatyvi nuotr.

Nors daugelį žmonių domina grunto tyrimų trukmė, ekspertai pabrėžia, kad svarbiau yra specialistų kompetencija ir naudojamos priemonės, nei tyrimų trukmė. Naudojant pažangiausius metodus, galima kruopščiai įvertinti tiriamo objekto geologinę struktūrą ir gauti patikimą informaciją projektavimui. Be to, norint suprasti geologinių procesų mastą aplinkoje, būtina juos matuoti ir suteikti inžinerinius matavimus, kurių tikslumas lemia procedūrų sėkmę. Todėl, kreipiantis į specialistus, svarbu ne tik kiek laiko truks tyrimai, bet ir kaip jie bus atliekami. 

Pasikonsultavus su specialistais ir išsiaiškinus pagrindinius grunto tyrimų kokybę lemiančius aspektus, galima pradėti rūpintis tyrimų trukme. Svarbu pažymėti, kad konkretų atsakymą dėl trukmės galima tik gavus specialistų nuomonę. Preliminarūs duomenys rodo, kad grunto tyrimai paprastai trunka iki dviejų mėnesių. 

Geologinių tyrimų trukmė priklauso nuo kelių veiksnių. Specialistai teigia, kad kuo aukštesnė geotechninė kategorija ir kuo sudėtingesnės geologinės sąlygos, tuo ilgesnis gali būti tyrimas. Priklauso nuo to, ar tai yra pirmos, antros ar trečios geotechninės kategorijos tyrimas. Pirmos kategorijos tyrimui gali užtrukti nuo dviejų iki trijų savaičių, o antros ar trečios kategorijos tyrimas gali užtrukti iki šešių savaičių. Be to, tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje, o tai paprastai užtrunka apie 20 darbo dienų. 

Geologinių tyrimų trukmę taip pat lemia tai, kad šie tyrimai yra atliekami etapais: 

1 etapas: Užsakymo ir techninės užduoties rengimas. Pradedama nuo užsakymo ir techninės užduoties, kuri apima būsimų statinių parametrus. Tai apima aukštį, požeminės dalies gylį, gręžinių skaičių ir gylį. Tai turi būti parengta atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. 

2 etapas: Lauko darbai ir laboratoriniai tyrimai. Šiame etape atliekami geologiniai tyrimai, nustatantys grunto stiprumą ir sandarą. Paimami reikalingi grunto mėginiai, kurie vėliau analizuojami laboratorijoje. Informacija apie tyrimus yra apdorojama, atliekami geotechniniai ir hidrogeocheminiai tyrimai, ir klientui pateikiama išsami ataskaita. 

3 etapas: Ataskaitos registravimas. Paskutinis veiksmas, perduodant geologinę tyrimo ataskaitą registruoti Lietuvos geologijos tarnybai. Ataskaitoje turi būti pateikti visi reikalingi duomenys, atitinkantys teisės aktų reikalavimus.

Svarbu akcentuoti, kad visą šią procedūrą lemia Statybos techninis reglamentas "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai", nustatantis reikalavimus šiems tyrimams. Be to, reikia turėti omenyje, kad formuojant ataskaitą, būtina laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų. Remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011, ataskaitoje privalo būti pateikiami šie duomenys: tyrimų užsakovas; tyrimų vieta, adresas, koordinatės; tyrimų paskirtis ir etapas; statinio kategorija; geotechninė kategorija; duomenys apie tyrimų darbų programos įvertinimą; informacija apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą, metrologinę patikrą, tyrimų metodiką ir taikytus normatyvinius dokumentus; nurodomos grunto tyrimų etapų datos ir trukmė; lauko darbų, laboratorinių tyrimų ir duomenų apdorojimo atlikėjai; išvardijami darbai, kuriuos atliko subrangovai; nurodomos nuokrypių (jei yra) nuo techninės užduoties priežastys; paaiškinimai dėl darbų programos pakeitimų ir papildomų darbų (jei buvo); inžinerinio geologinio kartografavimo informacija. 

Šių procedūrų atlikimas užima tam tikrą laiką. Be to, grunto tyrimams vykdant, būtina griežtai laikytis Statybos techninio reglamento "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" nustatytų reikalavimų, kurie taikomi inžineriniams geologiniams (geotechniniams) tyrimams, geologinės aplinkos tyrimams, teritorijų planavimui ir statyboms.

Užs. nr. 2476.

Dalintis naujiena

Rekomenduojami video