Pro memoria
Dėl netikėtos Vytauto Razbadauskio mirties nuoširdžiai užjaučiame brolį Kęstutį ir artimuosius.                  Juozo Tūbelio gimnazijos         buvę klasės draugai ir auklėtoja    
2022-06-27 11:11:00
In memoriam Direktoriui Antanui Matukui (1932 02 29 - 2022 06 15)
  Šiandien žiedais alyvų sninga. Žinom – po metų jos ir vėl pražys. O Tavo laikas Amžinybėn sminga – Kas Atminty Tavo žodžius ganys?                  (Irena Varnienė) Birželio 15 dieną mus p
2022-06-16
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Urboną dėl sesers mirties. Nepriklausomybės a. 13a namo gyventojai.       
2022-05-10
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Urboną dėl sesers mirties. Buvę bendradarbiai.        
2022-05-10
Pro memoria
Dėl staigios Kamajų seniūnijos darbuotojo Arvydo Mikulionio mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.                 Kamajų seniūnijos kolektyvas
2022-03-16