Mieli velionio Zenono artimieji, Rokiškio krašto gyventojai...
Mieli velionio Zenono artimieji, Rokiškio krašto gyventojai, Šią gražią saulėtą pavasario dieną Vilniaus apylinkių žemė priglaudė Jums brangų, paprastą, bet kartu su didele širdimi Lašų žemės ūkio bendrovės steigėją ir ilgametį jos vadovą Zenoną Akramavičių. Veli
2022-03-15
Pro memoria
Netekome Zenono Akramavičiaus – žinomo verslininko, ilgamečio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario. Šis nepaprastas žmogus ne tik sėkmingai vystė savo paties įkurtą Lašų žemės ūkio bendrovę bei UAB „Lašų duona“, bet įgyvendino ir  kitu
2022-03-15
Pro memoria
Ilgas kelias dar buvo keliauti Bet kodėl Tu taip greit pražuvai? Gyvenimui vainiką pynei Bet nebaigtą jį palikai...   Užuojautos žodžiai Valerijai Maciulevičienei netekus brangaus brolio Zenono Akramavičiaus.   Taikos g. 1-ojo namo gyventojai.
2022-03-15
Pro memoria
Mes tokie laikini - kaip lietus, į žemę nupuolęs. Ir tokie amžini - kaip erdvė, kaip žodžiai... (R. Skučaitė) Į amžinybę išėjus Zenonui Akramavičiui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, draugus, kolegas.   Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga
2022-03-14
Pro memoria
Staiga mirus vieninteliam mylimam broliui Zenonui Akramavičiui, nuoširdžiai užjaučiame jo seserį Valeriją Maciulevičienę ir jos artimuosius. Liūdime kartu su Jumis.   Taikos g. 1 namo 6 laiptinės kaimynai
2022-03-14