Kriauniškiai seniūnę gynė plojimais (foto) (0)

Publikuota: 2023-03-25 Kategorija: Aktualijos
Kriauniškiai seniūnę gynė plojimais (foto)
Rokiškio Sirena nuotr. / Seniūnė A. Šaltenė kvietė kalbėtis ir vienas kitą girdėti.

Praėjusį trečiadienį Kriaunų seniūnijos gyventojai rinkosi į ataskaitos, kurią pateikė seniūnė Akvilė Šaltenė, pristatymą. Visi iki tol rajono seniūnijose vykę ataskaitiniai susirinkimai praeidavo itin ramiai ir be triukšmo, tačiau ne Kriaunose, kur skambėjo kaltinimai seniūnei ir net buvo įteiktas raštas, kuriuo nepritariama jos ataskaitai. Tuo tarpu A. Šaltenę užsistojo gausiai dalyvavę vietos gyventojai.

Gyrė ir dėkojo

Tądien seniūnijos salė buvo sausakimša, net pritrūko kėdžių, todėl dalis atėjusių susėdo koridoriuje. Į Kriaunas atvyko Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas, tarybos nariai Audronė Kaupienė ir Irmantas Tarvydis. Kaip jau įprasta seniūnams, A. Šaltenė pasakojo apie seniūniją, nuveiktus darbus, vaizdžiai viską iliustruodama nuotraukomis, grafikais, lentelėmis.

Po oficialiosios dalies ji įteikė gėlių Kriaunų ir Lašų seniūnaitėms Rasai Striungytei ir Vandai Kilienei, taip pat dėkojo kitiems darbščiausiems žmonėms.

Nemažai vietos gyventojų sveikino ir dėkojo seniūnei A. Šaltenei bei seniūnijos administracijai už bendradarbiavimą, pagalbą ir gerus darbus.

„Dėkoju seniūnei už bendradarbiavimą. Tai yra žmogus, turintis savo nuomonę, galimą ją priimti ar atmesti, tačiau pas seniūnę visada galima nueiti, padiskutuoti. O diskusija visuomet veda prie sprendimo“, – sakė Edvinas Vavilovas, asociacijos „Sartai mano kraštas“ pirmininkas.

Į sveikinimus ir padėkas A. Šaltenė trumpai atsakė: „Ne tik smagu, kad galime kalbėtis, bet ir vienas kitą girdėti“.

Išanalizavo ataskaitą

Tuo tarpu Stasė Idienė, prisistačiusi kaip gyventoja ir Kriaunų bendruomenės atstovė, paragino A. Šaltenę atsistatydinti ir įteikė dokumentą, kuriuo nepritariama Kriaunų seniūnijos ataskaitai.

„Gerai pasakė, kad atėjus pas seniūnę galima diskutuoti, bet labai norisi, jog ir ji ateitų. Kiek mūsų bendruomenė kviečia, tiek seniūnė negali dalyvauti. Buvo atėjusi, bet iki posėdžio galo neišbuvo. Kiek raštų rašėme, tiek atsakymų nėra. Išanalizavau 2022 metų seniūnės ataskaitą, man labai keista, kad ji tarybai neparengė nei vieno sprendimo projekto. Vien mūsų bendruomenė kreipėsi dėl saulės jėgainės pastatymo virš mokyklos pastato, tai atsipirktų“, – kritiką žėrė S. Idienė, iškėlusi ir klausimą dėl neveikiančių kapų ir senkapių.

Kvietė bendradarbiauti

Seniūnė aiškino, kad į raštus buvo atsakoma. Ji priminė, jog buvo kalbėta su bendruomenėmis, kad ir jos savo ruožtu bendromis jėgomis su seniūnija galėtų tvarkyti kapines.

„Reikėtų rodyti iniciatyvą. Sakau, bendradarbiaukime“, – pabrėžė A. Šaltenė.

Tačiau toliau S. Idienė aiškino, jog Lašų bendruomenei skirta pinigų erdvei prie bažnyčios susitvarkyti, o kitoms bendruomenėms ne. Taip pat ji kritikavo seniūnę už stadione nenupjautą žolę. Šioje vietoje į diskusiją aktyviai įsitraukė ir susirinkusieji į ataskaitos pristatymą.

„Kodėl pakviesta seniūnė visą laiką atvažiuoja į Lašų bendruomenę, o jūs, Kriaunų bendruomenės nariai, labiausiai taryba, pradeda žmogų pulti. Aš irgi prieš jus neatsilaikyčiau“, – kalbėjo Lašų bendruomenės atstovė.

Į tai S. Idienė sureagavo tardama, jog su buvusiu seniūnu sutardavo. Šioje susirinkimo vietoje salėje sėdėję žmonės ėmė kvatoti ir ploti.

„Veiklą vertinu neigiamai...“

„Kadangi man neleidžiama kalbėti, tai kalbą baigsiu pirmininko paliktu raštu „Dėl Kriaunų seniūnijos 2022 metų veiklos vertinimo“. Kriaunų bendruomenė, vertindama Kriaunų seniūnijos veiklą, visų pirma atsižvelgia į kelerių ankstesniųjų metų seniūnijos veiklas ir jų palyginimą, taip pat į šiuo metu dirbančios seniūnės neigiamą, o kartais net priešišką nusiteikimą bendraujant su bendruomene, jos nariais, vykdomais projektais. Kriaunų bendruomenė seniūnijos darbą vertina per bendradarbiavimo, geranoriškumo bei kritiškumo bendruomenės nariams prizmę, tačiau tuo neapsiriboja, nes bendruomenės veiklos apima ir įtraukia gerokai daugiau seniūnijos gyventojų. Būtina pastebėti, jog seniūnijos ir bendruomenės veiklą stebi bei vertina ir išeiviai iš Kriaunų krašto. Pranešu, jog 2022 metais seniūnės veiklą vertinu neigiamai...“, – skaitė S. Idienė.

Pasiūlė pasidaryti išvadas

Čia ji išvardino punktus kodėl seniūnės ataskaitai nepritariama: neatvykdavo į bendruomenės susirinkimus, nesiima iniciatyvų, kurios pagerintų vietos gyventojų socialinį gyvenimą... Ilgas seniūnės „blogų“ darbų sąrašo skaitymas buvo pertrauktas susirinkusiųjų juoku, replikomis ir plojimais. Kai aistros šiek tiek aprimo, seniūnei buvo pasiūlyta „įsivertinti savo atitikimą eiti pareigas ir padaryti išvadas“.

Kriaunų bendruomenės raštas dėl nepritarimo seniūnijos ataskaitai čia pat vietoje buvo įteiktas merui ir tarybos nariams, pačiai seniūnei, jis turėjo pasiekti ir savivaldybės administracijos direktorių.

Kreipsis į teismą

Ale ką tiek daug narių iš jūsų bendruomenės narių išbėgo, pasakykite. Tai, jeigu jūs gerai dirbate, tai ir sakykite“, – S. Idienės užklausė salėje sėdėjusi garbaus amžiaus moteris.

„Kokia čia Kriaunų bendruomenė, jeigu Kriaunų reikalus Vilniuje sprendžia...“, – replikavo vyriškis.

„Šita bendruomenė yra uždara grupė, kuri niekada nemato reikalo pasidaryti išvadas. Kodėl į jūsų uždaras sueigas turi eiti seniūnė ir būti pasiruošusi priimti egzekucijas? Kas jūs tokie, kad vertintumėte? Gyventojai vertina. Jeigu jūs dar kartą pasirašysite raštą, aš to nebepakęsiu ir kreipsiuosi į teismą. Niekada nepasirašiau ir nepasirašysiu po tais jūsų paistalais. Seniūnijos ir seniūnės darbą vertina gyventojai, kuriems viskas yra tvarkoje“, – kalbėjo kitas vyras, išvardinęs Kriaunų bendruomenės darbus, kurie nebuvo derinti su seniūnija ir neaptarti su vietos gyventojais.

S. Idienę papiktino, kad seniūnę užsistoja „ne vietiniai“, suprask, ne gimę, užaugę ir gyvenantys Kriaunose: „Va, kad kalbėtų tikri kriauniečiai, o kokią jūs teisę turite spręsti...“.

Kad nereiktų policijai

Seniūnę gynė ir kiti vietos gyventojai, kai buvo bandoma jai „pripaišyti“ nuodėmes dėl blogo darbo, kriauniškiai už ją stojo mūrų – replikavo ir plojo, vienu metu skambėjo A. Šaltenę palaikančios audringos ovacijos.

Kai kas jau juokais svarstė, ar nereikėtų, kad dalyvaujantys policijos pareigūnai įsikištų į aistras.  

Galiausiai seniūnę užsistojo ir meras R. Godeliauskas pajuokavęs: „Įsikišiu ir aš, kad paskui policijai per pykčius ir emocijas nereikėtų daug dirbti. Šiaip ir aš esu ne iš čia, bet čia gyvena daug nuostabių vietinių ir atvykusių žmonių. Žinoma, skiriasi jų nuomonės ir požiūriai, bet tai nereiškia, kad reikia susipykti. Visada norisi daugiau ir greičiau, bet finansai yra riboti. Palaikau seniūnę. Žinau, jog ji labai stengiasi ir išgyvena dėl tokių situacijų“.

Siūlė nesipešti

Tuo tarpu tarybos narys I. Tarvydis pasiūlė reikalus spręsti draugiškai, todėl, anot jo, reikėtų daugiau bendrauti ir būtų mažiau problemų.

„Jums reikia bendrauti, nes gyvenate viename kaime. Nesipeškite, atraskite bendrą kalbą. Negerai kaimui kariavimas. Stiprybė vienybėje“, – sakė I. Tarvydis.

Dėmesys žmonėms

Kriaunų seniūnijos ataskaitos duomenis, 2022 metų pradžioje seniūnijoje gyveno 796 žmonės, o gruodžio 31-ąją – 769. Pernai gimė 5 vaikai, mirė 9 gyventojai.

Socialiai remtinų asmenų skaičius metų pradžioje buvo 218, o pabaigoje – 210.

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 210 asmenų.

Pasak Kriaunų seniūnės A. Šaltenės, pernai vyko socialinis darbas su 12 pabėgėlių šeimų (viso 30 asmenų) iš Ukrainos: vykdyti pavėžėjimai į įvairias įstaigas, organizuota labdara daiktais ir maistu, sutvarkyti dokumentai socialinėms išmokoms ir maisto paketams gauti.

Seniūnija, padedant rėmėjams, suruošė 16 velykinių bei kalėdinių paketų ir prieš šventes aplankė  vienišus, sunkiai segančius ir ilgaamžius seniūnijos gyventojus.

Trumpai skaičiais

Vaizdingoje Kriaunų seniūnijoje – dvi seniūnaitijos: Kriaunų ir Lašų. Čia įsikūrusios Kriaunų ir Lašų kaimo bendruomenės bei asociacija „Sartai mano kraštas“.

Kaimų skaičius – 28, o vietinių kelių ilgis – apie 128 km.

Čia yra 6 veikiančios kapinės ir net 13 neveikiančių, taip pat 17 lankytinų vietų.

Kas buvo nuveikta?

2022 metų Kriaunų seniūnijos biudžetas siekė 140 190 Eur. Didžiausia dalis šių pinigų – net 54 940 Eur sunaudota šildymo katilo Kriaunose (buvusiam mokyklos pastatui). 22 700 Eur skirta Kriaunų kapinių sklypo įrengimui, 25 558 Eur teko kelių priežiūrai su žvyro ir asfalto danga, 8 954 Eur panaudota šiluminės trasos remontui. 4 115 Eur skirta užimtumo didinimo programai.

Mažesnės sumos išleistos pastatų ir gatvių apšvietimo bei Bradesių pontoninio tilto remontams, pavojų keliančių medžių šalinimo, medžių ir krūmų genėjimo darbams.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video