Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorės R. Pranckūnienės kreipimasis į rajono tarybą (0)

Publikuota: 2023-03-27 Kategorija: Aktualijos
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorės R. Pranckūnienės kreipimasis į rajono tarybą
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė R. Pranckūnienė.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Rasa Pranckūnienė, netylant visuomenės aistroms dėl dviejų padalinių sujungimo, kreipėsi į Rokiškio merą ir tarybos narius. 

Gerbiamas Mere ir  rajono savivaldybės tarybos nariai,

Ugdymą vykdant dviejuose pastatuose  gimnazija ne visada gali  tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius,   per mažas mokinių skaičius klasėse neleidžia užtikrinti tolygaus pasirenkamųjų dalykų (fizikos, chemijos, mechaninės inžinerijos ir kt.) pasirinkimo, sudėtinga  deramai užtikrinti dviejų padalinių aprūpinimą ugdymo priemonėmis. Vykdant bendruomenės renginius, skirtus strategijos kūrimui, viena iš grėsmių buvo įvardinta ugdymas  dviejuose padaliniuose. Bendruomenė, dirbanti dviejuose pastatuose, nėra vieninga, sudėtinga užtikrinti galimybę dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose ir mokytojams, ir mokiniams. Be to,  kolektyvas yra brandus ir kasdieninis važinėjimas iš padalinio į padalinį  mokytojus vargina. Kartais mokytojas per 10 min. iš vieno padalinio turi atvykti į kitą padalinį, o tai neleidžia ramiai ir tinkamai pasirengti pamokai. Iš 61 tik 15 mokytojų nevažinėja iš padalinio į padalinį. Po kolektyvo diskusijų su rajono administracija buvo nuspręsta  kreiptis į Gimnazijos steigėją, kad nuo 2024 metų rugsėjo 1 d. ugdymas būtų vykdomas viename pastate.

Suprasdami, kad pastato klausimas kelia daug emocijų, nepagrįstų nuogąstavimų, šį klausimą svarstėme gimnazijos tarybos posėdyje, kuris vyko 2023 m. kovo 1 d.  Jame aptarėme pastatų privalumus.

Šiandien gimnazijoje mokosi 516 mokinių: 151 (29 proc.) – Riomerio g.  1 ir 365 (71 proc.) – Taikos g.  17.

Riomerio g.  1

 • 90 proc. renovuotų patalpų;
 • Vaižganto vardo tradicijos
 • Choreografijos salė;
 • Treniruoklių salytė;
 • Didesnis kondicionierių skaičius kabinetuose;

Neformalus ugdymas:

 • Greta esanti Ledo arena;
 • Muzikos mokykla.

Taikos g. 17

 • 60 proc. renovuotų patalpų;
 • Didesnis bendras patalpų plotas, daugiau didesnių kabinetų;
 • Didesnė sporto salė (didžiausia rajone);
 • Didesnė aktų salė;
 • Didesnė valgykla;
 • Renovuotas sporto aikštynas, krepšinio aikštelė, tinklinio aikštelė, futbolo aikštė, teniso aikštelė;
 • Pilnai įrengta gamtos mokslų laboratorijų bazė (trys kabinetai), atitinkanti 9 -12 klasių ugdymo turinį,
 • Šiuolaikiška dailės studija;
 • Daugiau erdvių mokinių aktyviam ir ramiam poilsiui pertraukų ir laisvų pamokų metu; 
 • Patogi lokacinė vieta: arti baseinas, naujai rengiamas sporto centras, kur galės vykti dalis fizinio ugdymo pamokų;
 • Arti autobusų stotis.

Neformalus ugdymas:

 • Muzikos mokyklos choreografijos skyrius;
 • Rengiamas sporto centras;
 • Baseinas.

Riomerio g. 1

Lauko aplinkos plotas 2,7994 ha

Vidus patalpų bendras plotas 6592,36 m2

Taikos g. 17

Lauko aplinkos plotas  3,8003 ha

Vidus patalpų bendras plotas 7399,4 m2

Patalpų plotai

Riomerio g. 1

Valgykla 62,41 m2

Aktų salė 191,44 m2

Sporto salė 391,42 m2

Taikos g. 17

Valgykla 217,41 m2

Aktų salė 300,8 m2

Sporto salė 656,69 m2

Gimnazijos padalinio Taikos g. 17 laboratorijoms įrengti yra investuota 102 454,49 eur., Riomerio g. 1 padalinio – 24 999,81 eur. Planuojama įvesti privalomą brandos darbą abiturientams, tad  laboratorijos ir jų įranga  bus reikalingos ne tik pamokoms, bet ir brandos darbams atlikti.  Padalinyje Taikos g. 17 yra du chemijos kabinetai ir laboratorija, du biologijos kabinetai ir laboratorija, du fizikos kabinetai, iš kurių vienas yra su laboratorine įranga. Kitame padalinyje yra du fizikos kabinetai, chemijos kabinetas – laboratorija, biologijos kabinetas.

Nuo 2023-2024 mokslo metų rugsėjo pradžios ugdymo plane  I ir III klasėse atsiras papildoma fizinio ugdymo pamoka, o nuo 2023-2025 m. m.  -  visose klasėse, tad turint renovuotą sporto aikštyną ir didelę sporto salę bei šalia Taikos g. 17 padalinio esantį  baseiną ir kylantį sporto centrą bus galima užtikrinti tinkamą fizinį ugdymą (tai būtų sudėtinga padaryti Senųjų rūmų padalinyje).

Įvertinus nurodytus faktus manytume, kad gimnazijos mokinių ugdymą optimaliau būtų vykdyti pastate, kurio adresas Taikos g. 17. Šią analizę perdavėme Rokiškio rajono Švietimo ir sporto skyriui.

Prašome objektyviai įvertinti situaciją, apsvarstyti pateiktus argumentus bei atsižvelgti į gimnazijos bendruomenės sprendimą. Tikimės Jūsų sprendimo, nes diskusijos viešoje erdvėje skaldo  bendruomenę,  trikdo ir mokinius, ir mokytojus.

 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Rasa Pranckūnienė

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video