Tarybos posėdis: daugiausia diskusijų apie bendruomenių įtraukimą sprendžiant joms aktualius klausimus (0)

Publikuota: 2023-10-27 Kategorija: Aktualijos
Tarybos posėdis: daugiausia diskusijų apie bendruomenių įtraukimą sprendžiant joms aktualius klausimus
Rokiškio Sirena nuotr. / Tarybos posėdžiui vadovavo merą pavaduojantis V. Saulis.

Nors Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas atostogauja, paskutinysis mėnesio ketvirtadienis – Rokiškio rajono tarybos darbo laikas. Spalio 26-ąją vykusiam posėdžiui pirmininkavo merą pavaduojantis Vytautas Saulis, pats šį kartą netekęs teisės balsuoti priimant ar atmetant tarybai teiktus sprendimų projektus.

Atkreipė dėmesį

Dėl pateisinamų priežasčių ketvirtadienį vykusiame posėdyje nedalyvavo du nariai: Lina Meilutė-Datkūnienė ir Zenonas Viduolis.

Įpusėjus darbams, tarybos narių dėmesį patraukė Algis Kazulėnas, kuris vis pasišalindavo iš salės ir vėl grįždavo.

Pastarajam negrįžus ilgesnį laiką, Egidijus Vilimas pasigedo kolegos: „Anksčiau, jeigu tarybos nariui tekdavo išeiti iš posėdžio, jis informuodavo visus kitus narius, posėdžio pirmininką. Ar dabar ši taisyklė nebegalioja? Nesuprantu, ar jis nusišalina nuo sprendžiamų klausimų, ar visiems čia galima kada tik panorėjus išeiti su savais reikalais?“

Kolegos ginti stojo Dijana Meškauskienė informavusi, jog A. Kazulėnui taip pasielgti teko dėl svarbių asmeninių priežasčių.

Nusišalino kartą

Pats posėdis šį kartą buvo ganėtinai trumpas – svarstyta tik 13 klausimų, nors dalis iš jų sulaukė ypatingo dėmesio ir išsamių diskusijų.

Sprendžiant 12-13 klausimus, nuo jų nusišalino Irmantas Tarvydis, kadangi kalbant apie pritarimą melioracijos statinių rekonstravimo projektams buvo minimas ūkininko I. Tarvydžio investicinis projektas „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kamajų ir Panemunėlio k. v., Rokiškio r.“.

Klausimas dėl 2023-2025 m. rajono savivaldybės strateginio veiklos plano pakeitimo patvirtinimo iššaukė opozicijos narių diskusijas ir klausimus apie Rokiškio dujų ūkio būklę.

„Dėl dujų ūkio avarinės būklės mano dėmesys buvo atkreiptas jau gal prieš metus. Ir neatsižvelgta... Nes aš manau, kad yra avarinis lygis ir reikia spręsti šį klausimą artimiausiu metu. Kad neįvyktų bėda. Jau antrą kartą kalbu šiuo klausimu. Tai gal trečiu kartu jau užsibrėžkime tikslą taryboje, iškelti ir nagrinėti iš esmės šį klausimą. Taip, tai privatus verslas, bet gyventojai tai – mūsų“, – dėmesį bandė atkreipti I. Tarvydis.

Viešasis transportas – dėmesio centre

Nagrinėjant viešųjų paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybėje vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašą kilo įnirtingos diskusijos.

Išklausiusi klausimą pristačiusios Rokiškio rajono savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjos Ernestos Jančienės, opozicijos narė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė išreiškė rūpestį, kad keičiant maršrutus nesitariama arba tariamasi labai mažai.

„Kaip jums atrodo pačiai, ar reikalinga, naikinami ar keičiami susisekimo maršrutai, tartis su žmonių bendruomenėmis? Kalbėtis apie poreikį. Ar tas procesas atrodo neteisingas?“, – teiravosi tarybos narė.

„Pasakyti, kad procesas yra neteisingas – negaliu. Jei dėl maršrutų laiko ar dažnio keitimo reikėtų viską derinti su bendruomenėmis – procesas labai užtruktų. Dėl naikinimo – taip, pritarčiau tam. Bet šių atvejų nepasitaiko taip dažnai“, – atsakė E. Jančienė pridurdama, kad visada atsižvelgiama į bendruomenių prašymus ir pastabas.

Daugiau į seniūnaičius

Opozicijos atstovai vieningai palaikė vienas kitą kalbėdami, kad svarbu įtraukti žmones į sprendimų priėmimus tam pasitelkiant seniūnaičius.

„Mes kuriame demokratines institucijas, bet norint, kad jie dirbtų, turime suteikti jiems ir daugiau sprendimų galios būtent tokiuose klausimuose. Kurie liečia konkrečiai tas vietoves: maršrutus keičiant ir pan. Atsakomybė suteikiama tada jiems apsispręsti gavus visą informaciją reikiamą. Ir matytume ar jiems tai aktualu, jei susirenka ir sprendžia jiems svarbius klausimus surengtoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje“, – kalbėjo E. Vilimas.

Visuomenė medicinos stebėtojų taryboje

Daugiau visuomenės įsitraukimo norėta ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės Stebėtojų taryboje.  

Posėdyje buvo pristatomi pasikeitę ligoninės įstatai, kurie, pasikeitus vietos savivaldos įstatymui, dalis funkcijų, kurias atlikdavo taryba, pereina į mero kompetenciją stebėtojų tarybos sudarymas, strategijos tvirtinimas, personalo struktūros tvirtinimas.

Klausimą pristačiusio direktoriaus Raimundo Martinėlio vėl buvo teirautasi, kodėl stebėtojų taryboje sumažėjo visuomenės atstovų.  

„Kaip nutiko, kad pacientų organizacijos iš stebėtojų tarybos buvo eliminuotos?“, – klausė R. Stankevičiūtė-Vilimienė.

Anot R. Martinėlio, įstatai keičiami tik dėl pasikeitusio Vietos savivaldos įstatymo: „Jeigu būtų siūlomi įstatų papildymui, galima siūlyti ir keisti“.

Būtent čia opozicijos atstovė paprašė priimti pasiūlymą ir kitą kartą keičiant ligoninės įstatus būtų svarstomas klausimas į stebėtojų tarybą įtraukti pacientų organizacijų atstovus.

Opozicijos valandėlė

Remiantis naujuoju savivaldos įstatymu, taryboje esanti mažuma gali organizuoti ne ilgiau nei valandą trunkančią klausimų sesiją. Klausimai gali būti pateikiami merui, vicemerams, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams.

Nepaisant to, kad rajono tarybos mažuma klausimus pateikė iš anksto, pirmą kartą praktiškai išbandytoje valandėlėje klausimų sesijoje buvo aptarta vos pusė jų.

Apie ką buvo kalbama – kituose „Rokiškio Sirena“ straipsniuose.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video