Jaunimo centras ne „jaunimkė“ ir ne vaikų dienos centras (0)

Publikuota: 2022-01-04 Kategorija: Jaunimas
 Jaunimo centras ne „jaunimkė“ ir ne vaikų dienos centras
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio Jaunimo Centras

13 metų atvirajam darbui su jaunimu, tačiau ne visos rajono institucijos atpažįsta

Kalba blogai tas, kas nežino ar net nebuvo užėjęs 

Dažnai norime, kad jaunuoliai nuolat būtų užsiėmę savo reikalais, elgtųsi tinkamai ir jokiu būdu „netrukdytų“ suaugusiems, nekeltų rūpesčių tėvams, mokyklai ir vietos bendruomenei. 

Kuo skiriasi jaunimo centro veikla nuo kitų įstaigų veiklos?

Čia svarbus procesas, o ne rezultatas. „Užsirašyti“ nereikia (šiandien ateisiu, rytoj - nežinau). Gali ateiti kiekvienas norintis ir jis neprivalo daryti to, ką daro kiti, paprasčiausia gali saugiai būti, stebėti aplinką, bendraamžius. Jaunimo centras priima visus jaunuolius ir suteikia jiems galimybę eksperimentuoti, išbandyti save įvairiose veiklose. Darbuotojai stebi jaunuolius ir tik reikiamu momentu pataria: jaunuoliai mokosi viską atlikti patys. Atviras jaunimo centras, priešingai nei kitos organizacijos, sąmoningai kuria palankesnes sąlygas, kad galėtų ateiti ne tik aktyvūs, bet ir nedrąsūs jauni žmonės. 

Tikslinė grupė - 14-29 metų jaunuoliai

Bendruomenės nariai turi skirtingus įsivaizdavimus, kas yra jaunimo centro tikslinė grupė. Dažnam tai kitaip atrodantys paaugliai, būtinai „rizikos grupės“ jaunuoliai, jaunuoliai iš nepasiturinčių šeimų, merginos, vaikinai, vietinio jaunimo „chebros“ ir kita. Atvirame jaunimo centre yra laukiami visi jauni žmonės, kuriems reikia erdvės save realizuoti, saugiai pabūti ir praleisti laisvalaikį, pasikalbėti išgyvenant linksmesnį ar  sunkesnį laikotarpį. Atviras darbas su jaunuoliais, neskirsto jų į „rizikos“ ar „ne rizikos“, socialinio darbo „klientus“ ar „ne klientus“ – suteikia galimybes teikti reikiamas socialines paslaugas, leidžiančias stiprinti jaunus žmones tada, kai jiems reikalingas intensyvesnis, ar mažiau intensyvus palydėjimas.  Paslaugos teikiamos jaunuoliams priimtinoje ir saugioje aplinkoje, nežiūrint į jų socialinius įgūdžius, požiūrį, išsilavinimą, seksualinę orientaciją, pomėgius ar įpročius, leidžia ne tik teoriškai keltis „integracijos“ tikslus, bet realiai būti kartu su kitais ir mokytis šioje aplinkoje.  Atsižvelgiant į socialinės aplinkos ypatumus galima veiklą diferencijuoti, pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms ir poreikiams. 

Jaunimo darbuotojas ir jo vaidmuo

Sunku vienareikšmiškai atsakyti, kas yra jaunimo darbuotojas, nes Lietuvoje dar nėra vieningos sistemos jaunimo darbuotojo kvalifikacijai užtikrinti. Atvirąjį darbą su jaunimu centre dirba du etatiniai darbuotojai, finansuojami Rokiškio rajono savivaldybės ir 0,6 etato  „Rokiškio jaunimo centro veiklos projektas 2020-2021 m.“ , kurį skelbė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdymui skirtų lėšų. Darbuotojai turi pedagogikos, socialinės pedagogikos išsilavinimus. Šalia dalykinių reikalavimų labai svarbios yra asmeninės savybės, motyvacija dirbti ir tobulintis. Be santykio su jaunu žmogumi palaikymo, ugdomojo jaunuolių palydėjimo, jaunų žmonių įgalinimo, jaunimo darbuotojai turi ir kitas užduotis. Tai aplinkos sukūrimas, vidaus tvarkos priežiūra, paraiškų rašymas, projektų įgyvendinimas, atstovavimas jaunimui įvairiose darbo grupėse, finansinių išteklių paieška, darbo laiko užtikrinimas, viešieji ryšiai, darbas su savanoriais, jų palydėjimas, grupinis ir individualus darbas su jaunuoliais, artima jų aplinka, veiklų organizavimas socialinėje erdvėje, dalyvavimas įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, situacijos vertinimas ir kitos.

Būtų nerealu tikėtis, kad jaunimo darbuotojai pajėgs patenkinti skirtingus jaunimo poreikius. Plečiant atvirojo darbo veiklos įvairovę, papildomai samdomi mokymų vadovai, edukacinių programų specialistai, organizuojamos išvykstamosios, bendros veiklos su kitų, su jaunimu dirbančių įstaigų, specialistais. 

Patalpos ir priemonės

Rokiškio jaunimo centre skirtos trys patalpos jaunimo veikloms vykdyti. Čia sudaromos sąlygos jaunimui veikti pagal poreikius. Laisvalaikio salėje yra biliardo, stalo teniso, stalo futbolo, oro ritulio stalai, kompiuteris, projektorius, muzikos kolonėlės. Įrengta vieta žaisti stalo žaidimus, poilsio zona su sėdmaišiais. Jaunimo centre veikia DJ erdvė, kur yra visos priemonės tobulinti didžėjavimo įgūdžius. Trečioje erdvėje - galimybė pasėdėti, išgerti arbatos, pabendrauti, panaršyti internete, žaisti  x-box, užsiimti kūrybine ir kita veikla. Šiltu metų laiku veiklos vykdomos ir už jaunimo centro ribų. Yra įsigyta daug sportinio inventoriaus: tinklinio, krepšinio kamuolių, lauko teniso rakečių, petankės ir kitų lauko žaidimų. Erdvių, priemonių įvairovė padeda užtikrinti saugią atmosferą, suteikia galimybes veikti pagal jaunuolių poreikius. 

Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu veiklos kryptys

Atvirasis darbas su jaunimu turi savo tikslus ir uždavinius. Jaunimo  centre dirbama trimis kryptimis: su jaunuoliais, darbuotojais, savanoriais, jaunimo lyderiais ir socialiniais partneriais, kitų miestų atviraisiais jaunimo centrais. Savo veiklomis turime sudaryti sąlygas jaunuoliui išsiugdyti tas savybes, kurios bus naudingos būnant suaugusiu žmogumi. Svarbiausia kryptis - jaunimo laisvalaikis. Tai vyksta keliais būdais. Vienas jų, tai veiklos, kurias jauni žmonės pasiūlo patys, tai kas jiems įdomu, patrauklu. Kitas būdas tai jaunimo darbuotojo inicijuojamos veiklos, kurios, jo nuomone, gali būti įdomios, naudingos jauniems žmonėms. Labai svarbu, kad darbuotojas „įneštų“ dalį savo asmeninių pomėgių. Tokių veiklų jaunuoliai neprašo, bet darbuotojui pasiūlius, noriai dalyvauja, taip įgaudami naujų žinių ir įgūdžių. Tai labai svarbi vieta bendravimo įgūdžių skatinimui, poilsiui, įsimylėjimui ir kitiems labai svarbiems gyvenimo dalykams. Šioje erdvėje vyksta labai daug naudingų procesų.  Įvairių veiklų pagalba, darbuotojai padeda paaugliams saugiai pereiti į suaugusiojo pasaulį. Jaunuoliai ugdomi, skatinant pozityvų savivertės jausmą, padedant įsivardinti ateities viziją, stiprinant jaunuolio bendravimo įgūdžius, suvokiant kaip jis atrodo kitų žmonių akyse, atrandant individualius sugebėjimus bei talentus, produktyviai sprendžiant namuose, mokykloje ar tarp bendraamžių kylančius sunkumus.

Jaunimo darbuotojams, projektų vykdytojams, savanoriams, jaunimo lyderiams tenka labai įvairių situacijų, kuriose tenka veikti, atitinkamai reaguoti ir kita. Norint kokybiškai dirbti atvirąjį darbą, grįstą pagarba ir ugdantį tiek jaunuolį, tiek patį darbuotoją, svarbu, ugdyti darbo su aplinka, darbo su grupe, organizacines, santykio, profesines kompetencijas ir žinias. Ir kompetencijų sąrašas gali būti labai ilgas. Dar labai svarbu paminėti, kad dirbdami su jaunais žmonėmis, jaunimo darbuotojai susiduria su įtampą keliančiomis situacijomis, todėl labai svarbu rūpintis psichohigiena. Į pagalbą ateina neformalus  bendravimas, reguliarūs susirinkimai, atvejų analizės, individualios ar komandinės supervizijos.

Dirbantiems su jaunimu svarbu žinoti, kas mūsų mieste gali padėti jaunimui be jaunimo centro. Labai svarbu žinoti visas paslaugas jaunimui teikiančias institucijas bei jų darbo kokybę. Darbuotojai žino, kas teikia pagalbą telefonu, koks kompetentingas žmogus dirba Užimtumo tarnyboje, socialinių paslaugų skyriuje ar kitur ir kokią pagalbą gali gauti jaunas žmogus. Net jei minėtas paslaugas teikia patys, būtina žinoti, kas tai daro be jų. Todėl verta reguliariai pasitikrinti, ar tai vis dar patikimas/ nepatikimas partneris. Gauti idėjų jaunimo veikloms, pasidalinti patirtimi, svarbu, bendradarbiauti su kitais Lietuvoje veikiančiais jaunimo centrais. 

Darbo laikas

Jaunimo centro darbo laikas orientuotas į antrą dienos pusę, pritaikytas prie jaunuolių poreikių. Darbo dienomis lankytojai laukiami nuo 14.00 iki 20.00 val., penktadieniais iki 21.45 val.,  šeštadieniais nuo 12.00  iki 20.00 val. Ilgesnis penktadienio ir šeštadienio darbo laikai pasirinkti neatsitiktinai. Savaitgaliais

sudaryta galimybė aplankyti jaunimo centrą studentams, kurie „užaugo“ čia, patyrė daug gražių akimirkų, įgijo gyvenimui reikalingų įgūdžių. Šios dienos taip pat gali būti išnaudotos įvairių renginių, žygių, išvykų organizavimui. 

Trumpai apie 2021 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu veiklos projektui įgyvendinti skyrė  15 060 Eur. Gautos lėšos panaudotos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - 6655 Eur, buhalterės ir metodininko darbo užmokesčiui - 8905 Eur.

2021 metais jaunimo centro veiklose dalyvavo 253 unikalūs lankytojai ( bent vieną kartą apsilankę jaunimo centre arba dalyvavę organizuotose veiklose), iš kurių 89 merginos ir 164 vaikinai. Į jaunimo centro veiklą per šiuos metus įsitraukė 82 nauji  jaunuoliai. Bendras dalyvių skaičius  - 3859. Šis skaičius reiškia, kad unikalūs lankytojai jaunimo centro veiklose dalyvavo ne vieną kartą, o po kelis, keliolika ar keliasdešimt kartų. Per metus vyko  327  atviri vakarai, 2 savęs pažinimo, įtampos valdymo, emocinio raštingumo mokymai, 24 socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, 2 festivaliai, 8 sportinės - sveikatinimo veiklos jaunimo centre ir už jaunimo centro ribų, 4 akcijos, visuomeniniai renginiai, 2 sociokultūrinės išvykos, 4 edukacinės programos, 4 bendri renginiai su kitais jaunimo centrais. Jaunimo centre savanoriavo 2 savanoriai pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, 2 ilgalaikiai jaunimo centro savanoriai, prie veiklų organizavimo prisidėjo 18 trumpalaikių savanorių. Jaunuoliai inicijavo 8 renginius: draugiškas futbolo varžybas, tinklinio, Just Dance šokių turnyrus, filmų vakarus ir kt.  Į neformalių jaunimo grupių DJ, ugnies žonglierių „FireAngels“, Merginų klubo, Rokiškio jaunimo savanorių veiklą įsitraukė, pagal savo pomėgius veikė 16 jaunuolių. Neformalios grupės buvo kviečiamos pasirodyti miesto renginiuose, prisidėti prie jų.  Nuolat buvo bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, suorganizuotas tarpinstitucinis susitikimas, apsikeista informacija, pasidalinta patirtimi, atnaujintos ir pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys. 

Eurodesk regioninis partneris ir Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas (JIK)

Tai Europos jaunimo informacijos tinklo dalis. Jaunimui teikiama informacija apie mobilumą, studijas, stažuotes, darbą, savanorystę, keliones. Vykdomos informacinės  kampanijos „Dalinkis vasara“, „Time to move“ online ir gyvai. JIK taške jaunuoliai informuojami ir konsultuojami įvairiais klausimais - nuo išsilavinimo, jaunų žmonių teisių, finansinio raštingumo, užimtumo, socialinių problemų sprendimo, psichologinių iki asmeninių temų. 

2022 m. naujienos jaunimui

Šių metų gegužės 13 d. LR Seimas patvirtino, kad 2022 metais minėsime Lietuvos jaunimo metus. Kiti metai suteiks jaunimui daugiau galimybių atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo situaciją ir jų problemas Lietuvoje, inicijuoti diskusijas ir tinkamų sprendimų priėmimą bei palengvinti jaunimo įsitvirtinimo procesą Lietuvoje. Rokiškio jaunimo centras teikė programą Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais konkursui. Finansavimas abiems metams gautas po 20 000 Eur. Jaunimo laukia įvairių kasdieninių veiklų, mokymų, susitikimų, sociokultūrinių išvykų ir kitų patrauklių, asmenybės savybes ugdančių, gyvenimiškas kompetencijas tobulinančių veiklų.  

 

Parengė Gitana Vošterytė 

Užs. Nr. 1599.

Dalintis naujiena

Rekomenduojami video