Rokiškio rajono vietos veiklos grupė planuoja, kad viršys numatytus planus (0)

Publikuota: 2022-09-11 Kategorija: Krašto žinios
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė planuoja, kad viršys numatytus planus
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Milda Ulevičienė

Eiliniam žmogui gali būti ne taip ir paprasta suvokti, ką veikia Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Aišku tik tiek, kad prižiūri vykdomus projektus, per kuriuos dažnai pagelbėja kaimiškoms gyvenvietėms sugalvoti kažką gražaus arba naudingo (arba ir viena, ir kita). Lėšos buvo skirtos laikotarpio nuo 2016 metų iki 2023 metų strategijai vykdyti. Atrodo, dar liko šiek tiek laiko, bet kokia iš tiesų situacija ir ar yra galimybių, pateikus naudingą idėją, gauti finansavimą jos vykdymui, paklausėme Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkės Mildos Ulevičienės.

Kiek buvo skirta lėšų 2016 – 2023 metų strategijai vykdyti?

– Rokiškio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamai „Rokiškio kaimo strategijai 2016-2023“ vykdyti iš viso skirta 2 532 680 Eur. Administravimui – 506 505,00, vietos projektams – 2 026 175,00.

Ar galėtumėte išskirti šiuos metus, kiek projektų per juos yra tęsiama, kiek pateikta naujų ir kokie jie stadijoje?

– Šiuo metu esame strategijos vietos projektų finišo tiesiojoje. Baigtų, vis dar vykdomų, vertinamų yra 43 vietos projektai. Iš jų 21 baigtas, 3 laukia Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto posėdžio, dar vienas vertinamas, visi kiti – įgyvendinimo stadijoje.

Kuriam laikui esate garantuoti, kad išlaikysite esamą etatų skaičių?

– Planuojame, kad darbuotojus išlaikysime iki pat šios strategijos pabaigos, kuri numatyta 2025 rugsėjo 1 dieną. Ne pilnais etatais, bet bendrais susitarimais stengsimės išlaikyti turimą komandą – per daugelį metų sukauptą patirtį ir įvairiausias kompetencijas tiesiog būtina išsaugoti. 

Minėjote, kad kiekvienos VVG patirtis skirtinga. Kuo Jūsų vadovaujamos VVG patirtis kitokia nei kitų?

– Administruojame 43 vietos projektus. Pareiškėjai kuo įvairiausi – fiziniai asmenys, kuriantys verslą, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, viešosios įstaigos, asociacijos, kaimo bendruomenės. Vienų projektų vykdymas labai sklandus ir greitas, kiti, ypač kai susiduriama su remontais ir statybomis (kas jau savaime nėra lengva), pakliūva į situacijas, kurioms išspręsti reikalingi kitokie, nei įvairiose taisyklėse ir įstatymuose numatyti sprendimai. Kaip pavyzdį galiu paminėti Kamajų bendruomenės projektą, kurio metu Kamajų Šv. Kazimiero koplyčioje įkurtas interaktyvus Antano Strazdo muziejus. Tai projektas, kurio įgyvendinimas nebuvo lengvas – visų pirma dėl netradicinių sprendimų. Visų antra – muziejus įkurtas kultūros paveldo objekte. Tačiau bendruomenės pirmininkė Jolanta Vygelienė įveikė visus sunkumus.

Kalbėta apie suplanuotus 38 vietos projektus ir kad įgyvendintų, įgyvendinamų ar vertinimo procedūrose jų yra 43. Ar užteks lėšų? Ar tai įprasta, kad suplanuojama mažiau, o įgyvendinama daugiau projektų?

– Suplanuodami projektų kiekį, numatome, kad projektas bus pateiktas pilnai galimos paramos sumai. Vykstant kvietimams teikti vietos projektus, ne visiems prisireikia pilnos galimos paramos sumos – pvz., pateikto verslo plėtros projekto veikloms įgyvendinti pareiškėjas prašo 50 000 Eur, o ne pretenduoja į visą galimą  65 000 tūkst. Eur paramos sumą. Taip už tą patį numatytą pinigų krepšelį finansuojami daugiau projektų. Mes savo lėšas turime planuotis taip, kad jų užtektų viskam, nes paskirti pinigai yra tokie, kokie yra.

Kalbėjome apie 4 projektus, „laukiančius eilės“. Kokias jie dar turi praeiti stadijas?

– 3 projektai laukia Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto posėdžio, kuris yra numatomas rugsėjo 8 dieną. Jei jiems bus pritarta, bus duotas startas projektų vykdymui. Vienas projektas vis dar administravimo stadijoje.

Kokie yra šie laukiantys eilės projektai – kokie verslai numatomi?

– Po vieną projektą verslo pradžios ir verslo plėtros ir du socialinio verslo projektai.

Paminėti du projektai dėl socialinių verslų vykdymo. Apibūdinkite, kas tai yra socialinis verslas.

– Socialinis verslas – tai tokia ekonominė veikla, kuria siekiama visuomenei ar jos grupei naudingų tikslų ir socialinio poveikio, iš kurio uždirbamas pelnas ir jo dalis skiriama šiam poveikiui pasiekti. Pirminis tikslas nėra pelno generavimas ar jo paskirstymas dalininkams, bet visuomenei naudingų tikslų siekimas. Abiejų šių verslų tikslinė grupė – atskirties teritorijų vaikai.

Ką dar galėtumėte įvykdyti iki šių metų pabaigos? Ar dar lieka galimybių pateikti paraiškas ir gauti finansavimą šiais metais?

– Jei visi minėti projektai bus patvirtinti ir jiems skirta parama, būsime išnaudoję beveik visas vietos projektams skirtas lėšas. Planuojame, kad likučiams, labai preliminariais skaičiavimais, apie 100 000 tūkst. Eur kvietimą organizuosime žiemą. Planuojame, kad lėšos bus skirtos verslo pradžios projektams. Besidomintiems, visa informacija yra skelbiama Rokiškio rajono vietos veiklos grupės tinklalapyje www.rokiskiovvg.lt. Ten bus skelbiamas ir naujas kvietimas, ir visos jo sąlygos.

Ar jau rengiama naujo laikotarpio strategija ir kas numatoma?

– Rugsėjo 7 dieną kaip tik pasirašėme parengiamosios paramos sutartį, kuria naujosios 2023-2027 metų strategijos rengimui gavome 20 000 Eurų. Jau aišku, kad pagrindinės naujos strategijos temos – viešųjų ar kitų paslaugų prieinamumo didinimas, socialinės atskirties bei skurdo mažinimas, vietos ekonomikos skatinimas. Naujai strategijai ruošti sudarome darbo grupę, analizuojant prioritetus, atliekant SSGG, aptariant planuojamas priemones. Kiekvienoje kaimiškoje seniūnijoje bus organizuojami susitikimai su teritorijos gyventojais, bendruomenių, verslo atstovais, vietos valdžios atstovais.  

Minėjote apie anketas. Kokie klausimai jose pateikiami ir kaip jos platinamos?

– Ruošiame anketą gyventojų poreikiui išsiaiškinti, jos klausimai atsiliepia į kertines strategijos temas - viešųjų ar kitų paslaugų prieinamumo didinimą, socialinės atskirties bei skurdo mažinimą. Pagrindiniai partneriai, vykdant apklausą, yra Rokiškio rajono kaimiškosios bendruomenės, kurios yra arčiausiai kaimo žmonių.

Ar esate patenkinta pasiektais rezultatais?

– Džiaugiuosi visais projektais, jų rezultatais, veiklomis. Išskirčiau socialinio verslo projektus, kurie, vykdomi per VVG, yra naujovė rajone.

Noriu pasidžiaugti šiais projektais:

Lietuvos kaimo tinklo rengiamų 2021 m. Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimų (AKKA) nominacijoje „Gerovės kūrėjai“ Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugijos projektas „Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone“ pelnė antrąją vietą.

Dar vienas unikalaus projekto pavyzdys – jau aukščiau minėtas Kamajų bendruomenės projektas Šv. Kazimiero koplyčioje įkurti interaktyvų Antano Strazdo muziejų. Tai projektas, kurio įgyvendinimas nebuvo lengvas – visų pirma dėl netradicinių sprendimų. Visų antra – muziejus įkurtas kultūros paveldo objekte. 

Esame sėkmingai perėję tarpinį vertinimą pernai vasarą, vietos strategijos įgyvendinimui gavome pereinamojo laikotarpio lėšų krepšelį, taip pat EURI fondo lėšas. Taip pat esame pasiekę susiplanuotų projektų skaičių, ir, panašu, kad viršysime planus. Taip pat per mūsų strategiją sukurtos ar planuojamos sukurti 35 darbo vietos (planavome 32,5 etato). Tai tikrai nemažas indėlis į rajono kaimiškąją teritoriją.

Taip pat džiaugiuosi visa VVG komanda – ir administracija, ir nariais, ir savanoriais, kurie, surėmę pečius, sėkmingai įgyvendina Rokiškio kaimo strategiją.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video