Gimtadienis, pasibaigęs grumtynėmis ir dviejų vyrų „viešnage“ ligoninėje (0)

Publikuota: 2022-08-10 Kategorija: Kriminalai
Gimtadienis, pasibaigęs grumtynėmis ir dviejų vyrų „viešnage“ ligoninėje
Rokiškio Sirena koliažas / Dėl 37 metų vyro dūrių peiliu nukentėjusysis buvo išvežtas į ligoninę

Rokiškyje, Vilties gatvėje, 2021 m. lapkričio 27 d. žmonės šventė gimtadienį. Rezultatas – du vyrai (37 ir 44 metų) paguldyti į ligoninę. Vyresniajam padaryti sužalojimai peiliu, kurie įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas ir nusikaltimas, numatytas Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys 2022 m. rugpjūčio 9 d. priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje ir skyrė bausmę 10 kartų anksčiau teistam E. Ž.

Šventė gimtadienį

Pasak kaltinamojo, jis 2021 m. lapkričio 27 d. iš kito rajono atvažiavo į Rokiškį į svečius pas seserį švęsti jos gimtadienio. Šventėje buvo ir daugiau žmonių, sesers draugų.  E. Ž. prisipažino, kad dar prieš atvykdamas į „balių“, jau buvo vartojęs alkoholio. Išgėrinėjo ir gimtadienio šventėje. Vienu metu kilo konfliktas su ten buvusia mergina ir jis paleido jai į veidą alaus skardinę. Tada šią merginą ėmė ginti jos draugas M., kuris suįžūlėjusiam E. Ž. trenkė į veidą. Tuokart vyrukas apsiramino ir nuėjo atsigulti į lovą.

Už smūgį į veidą – dūriai peiliu

Šiek tiek pagulėjęs, E. Ž. ėmė kurpti planą, kad už smūgį į veidą reikia atkeršyti.  Kaltinamasis teisme pasakojo, kad pats neprisimena, iš kur pasiėmė peilį, su kuriuo nuėjo prie M. ir jam dūrė vieną kartą į ranką, o kitą kartą – kažkur į petį. Vėliau gydytojai nustatė, kad nukentėjusiajam buvo padarytas durtinis pjautinis kiaurinis sužalojimas kairio dilbio srityje bei durtinis pjautinis sužalojimas kaklo kairėje pusėje su atviru septintojo kaklo slankstelio pažeidimu. Medikai Rokiškio rajono ligoninėje nukentėjusiojo žaizdoje rado nulūžusią peilio geležtę. Po šio incidento nukentėjusiojo M. draugai E. Ž. prilupo, todėl ligoninėje atsidūrė ir jis.

Nuo priekabių gynė žmoną

Teisme buvo apklaustas tik kaltinamasis, nukentėjusiojo bei liudytojų parodymus užfiksuotus ikiteisminio tyrimo metu, teismas, prieš priimdamas nuosprendį, taip pat įvertino. Nukentėjusysis byloje davė parodymus, kad gimtadienio šventėje buvo kartu su žmona. Ten buvo ir daugiau asmenų, tarp jų – ir E. Ž., kurį matė pirmą kartą. „Baliuje“ E. Ž. pradėjo kabinėtis prie jo žmonos, o kai vyriškis ėmė jį raminti, tas nepaklausė ir vis tiek elgėsi įžūliai: grasino, kabinėjosi prie žmonos, rankoje laikydamas alaus skardinę, trenkė ja nukentėjusiojo žmonai į kaktą, užsimojo kumščiu. Moteris byloje yra davusi parodymus, kad kaltinamasis ją šventėje užkabinėjo, ėmė ranka liesti sėdmenis, o ji už tai trenkusi antausį. Taip konfliktas ir įsismarkavo.  

Vienas norėjo atimti peilį, kitas - sužeisti

Pasak nukentėjusiojo, jis gynė savo žmoną ir dėl to su agresyviai nusiteikusiu svečiu apsistumdė. Tas, nors ir neva nuėjęs miegoti, po keleto minučių ir vėl pasirodė. Šįsyk - su peiliu rankoje. Pirmiausia jis užsimojo peiliu prieš nukentėjusiojo žmoną, sakydamas, kad ją užmuš ir po to juos visus išskers. Nukentėjusiajam ir vėl teko ginti savo moterį. Vos jis pabandė atimti peilį, E. Ž. peiliu jam perdūrė kairę ranką. Vyrai grūmėsi – vienas vis bandė pataikyti peiliu į įvairias kūno vietas, o kitas bandė atimti peilį. Nors daug kartų E. Ž. įdurti nepataikė, vis tik vienu metu peilį įsmeigė į priešininko nugaros viršutinę dalį. Galiausiai peilis buvo atimtas, kažkas iškvietė greitąją pagalbą, o nukentėjusysis tik tada pajuto, kad yra sužeistas ir ima raibuliuoti akyse.

Pareikšti civiliniai ieškiniai

Byloje civilinius ieškinius pareiškė nukentėjusysis bei Panevėžio teritorinė ligonių kasa. Nukentėjusysis prašė atlyginti 6 000 Eur turtinę ir 4 000 Eur neturtinę žalą. Žala pasireiškusi tuo, kad jis apie tris mėnesius nedirbo ir negavo pajamų, kurios paprastai per mėnesį sudarydavo apie 2000 eurų. Tai vyras įvertino kaip jam padarytą 6000 Eur turtinę žalą. Už tai, kad buvo sužalotas, patyrė išgąstį ir skausmą, nepatogumus dėl sužalojimo (negalėjo laisvai judėti, miegoti, apsirengti), nes jautė didelius skausmus. Po rankos sužalojimo, ji ir toliau tirpsta, nėra tiek pat stipri, kiek kita ranka. Savo išgyvinimus, t. y. neturtinę žalą, nukentėjusysis įvertino 4000 Eur suma. Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys – 230,02 Eur. Tiek kainavo nukentėjusiajam suteiktos medicinos paslaugos. Šią sumą patvirtina prie ieškinio pridėti suteiktų paslaugų įkainiai ir paskaičiavimai. Su Ligonių kasos ieškiniu kaltinamasis visiškai sutiko, o nukentėjusiojo prašomos sumos jam pasirodė per didelės. 

Skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė

Parinkdamas kaltininkui bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad jis praeityje yra daug kartų teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, ne kartą jau atliko laisvės atėmimo bausmę, o nagrinėjamą nusikaltimą padarė, praėjus tik keliems mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš įkalinimo įstaigos ir neišnykus teistumui. Prieita išvados, kad E. Ž. yra linkęs nusikalsti, todėl jam, kaip recidyvistui, skirtina reali terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Kadangi byloje buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, skirtina bausmė sumažinta trečdaliu ir E. Ž. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1-eriems metams. Už nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, maksimali bausmė yra 3 metai laisvės atėmimo.

Priteisti ne visi civiliniai ieškiniai

Iš nuteistojo priteistas visas 230,02 Eur Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys, kadangi jis įrodytas ir pagrįstas dokumentais. Nukentėjusiajam gauti visų prašomų pinigų nepavyko – jo naudai iš nuteistojo priteisti tik 2000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Prašytas priteisti 6000 Eur civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo, negavus darbo pajamų, atmestas, kadangi nebuvo pateikti įrodymai, kokias pajamas nukentėjusysis gaudavo. Taip pat valstybei E. Ž. turės susimokėti 8,96 Eur proceso išlaidų – tiek patirta išlaidų, siunčiant procesinius dokumentus.

Nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs - jis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus. Nuosprendžio įsiteisėjimo nuteistasis laukia laisvėje.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video