Kova dėl merginos baigėsi ligoninėje (0)

Publikuota: 2024-01-19 Kategorija: Kriminalai
Kova dėl merginos baigėsi ligoninėje
Rokiškio Sirena nuotr. / Vaikinai

Neblaivus vaikinas nusprendė susigrąžinti buvusią merginą. Šiai atsisakius keliauti kartu, ją stojo ginti kitas buvęs draugas. Tada viskas nuo žodinio konflikto perėjo prie muštynių.

Praeitų metų gegužės 28 d., apie 22 val., Rokiškio r., A. R. prie namo laiptinės, sudavė kumščiu M. K. į veidą, ko pasekoje vyras, neišlaikęs pusiausvyros griuvo ir galva trenkėsi į asfaltuotą kelio dangą ir susižalojo.

Buvusios draugės prašymu

Kaltinamasis A. R. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad gegužės 28 d., apie pusė dešimtos vakaro buvusios draugės prašymu nuvyko su draugu į Juodupę ir jo automobilyje laukė atvyksiančio nukentėjusiojo M. K. Vyras ketino jam pasakyti, kad jis išvažiuotų iš merginos kiemo, nevažinėtų girtas, negrasintų buvusiai draugei, nes ji su vaikinu išsiskyrusi nuo gegužės mėnesio ir nenori važiuoti kartu su buvusiu vaikinu.

Atvažiavus merginos gynėjams, A. R. su draugu priėjo prie M. K. automobilio, prašė, kad jis išvažiuotų, bet vyras neklausė. Vaikinas buvo agresyvus, girtas, pradėjo stumdytis, tempė jam už marškinėlių ir norėjo suduoti į veidą. Kaltinamasis gynėsi ir sudavė vieną smūgį su rankos kumščiu M. K. į veido kairę pusę. Jis nukrito ir galva atsitrenkė į betoninį bortelį.

M.K. iš pradžių gulėjo, draugas padėjo jam atsistoti ir pasodino į automobilį, kuriuo jie atvyko pasiimti merginos. Vaikinui buvo praskelta galva kažkur už pakaušio, bėgo kraujas, veide matėsi šiek tiek nubrozdinimų.

Nukentėjusysis, atsisėdęs į automobilį ir toliau agresyviai elgėsi. Paskui buvusi draugė jam atnešė rankšluostį kraujui nusivalyti. Vaikinas buvo tiek girtas, kad nieko nesuprato, net klausė draugės „Kodėl mane primušei?“. Po kokių 10 minučių vyras išvažiavo, jį išvežė pusbrolis. Greitosios pagalbos nekvietė.

Kaltinamasis  A. R. teigė, jog gailisi dėl savo veiksmų, bet tuo metu gynėsi. Sako, jog geriau tik būtų pastūmęs. Mergina nepageidavo policijos, nes bijojo buvusio draugo, jis dažnai būdavo agresyvus. Teigė, kad M. K. būtų nerašęs net ieškinio, jei mergina būtų sutikusi pas jį grįžti, jis ne vieną kartą rašė buvusiai draugei, kad jei ji su juo susitaikys, tai jis nerašys pareiškimo dėl šių sužalojimų.

Parsivežtų į namus

Nukentėjusiojo  M. K. parodymais, gegužės 28 d. apie 21 val. jam būnant namuose, parašė jo draugė, su kuria tuomet gyveno kartu, jog ją parsivežtų į namus. Draugė iš namų išvykusi buvo prieš savaitę pas savo artimuosius. Vaikinas su ja susipykęs ar kitaip sukonfliktavęs nebuvo. Kadangi buvo šiek tiek vartojęs alkoholio ir pats nenorėjo vairuoti jis paprašė savo pusbrolio, jog jį nuvežtų į Juodupę.

Apie 22.30 val.  nuvyko į kiemą, ten stovėjo automobilis „Volvo“, kuriame sėdėjo draugės brolis ir seniai buvęs jos vaikinas A. R. Išlipo pasikalbėti, iš pradžių jis draugės broliui pasakė: „Kada nustosi konfliktuoti ir ar negali be draugų?“. Šis iš pradžių patylėjo ir tada atsakė jam: „Ko tu čia lendi prie tos merginos ir ko čia apskritai atvažinėji“. Pasakė jam, jog šis nesikištų ir, kad čia ne jo reikalas, tuomet T. M. šiek tiek nuo jo atsitraukė.

Vaikinas pradėjo bendrauti su A. R. Vyko žodinis konfliktas. Konflikto metu jis A. R. pasakė – „ko čia kišiesi ne į savo reikalus“, bet vyras jam jis nieko nebeatsakė. Tuomet nukentėjusysis paėmė A. R. už drabužių, ko pasekoje, A. R. iškart vieną kartą rankos kumščiu sudavė jam į veido sritį.

Po smūgio jis nieko daugiau neprisimena. Prabudęs savo namuose jautė skausmą galvos srityje ir kitose kūno vietose. Sužalojimai matėsi galvos srityje, dešinėje rankoje buvo mėlynė, kairėje rankoje nubrozdinimas, kairiajame paakyje buvo mėlynė, buvo praskeltas kairysis antakis, virš viršutinės lūpos buvo nubrozdinimas, taip pat buvo ištinusi kairė veido pusė. 

Pretenzijų neturi

Kitą dieną nukentėjusysis nuvyko į  ligoninės priimamojo skyrių, kur jį apžiūrėjo chirurgas. Jį apžiūrėjęs gydytojas nustatė sužalojimus, susiuvo žaizdą galvoje bei išrašė siuntimų pasidaryti daugiau tyrimų. 

A. R. dar būnant ligoninėje buvo atvykę pareigūnai, kuriems papasakojo, kad jį gegužės 28 d. sumušė, bet neįvardino kas. Policininkams nurodė, kad šiuo metu niekam pretenzijų neturi ir pareiškimo nerašė.

Kitą dieną jam vis dar stipriai skaudėjo žandikaulį, negalėjo normaliai valgyti, todėl nuvyko į Kupiškio polikliniką, ten gavo siuntimą pas odontologę. Vėliau nuvykus pas odontologę ši jam išrašė siuntimą padaryti žandikaulio rentgeno nuotrauką.

Tą pačią dieną pasidarė žandikaulio rentgeno nuotrauką, jam paskambino odontologė ir pasakė, jog  žandikaulis yra lūžęs ir išrašė siuntimą į Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką. Tad Birželio 1 d. nuvyko į kliniką, kur jam buvo atlikta žandikaulio operacija.

Nuoširdžiai gailisi

Parenkant bausmės dydį atsižvelgė į tai, kad A. R. padarė tyčinį baigtą nesunkų nusikaltimą, jo atžvilgiu yra viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Jis nusikaltimo padarymo dieną turėjo vieną galiojančią administracinę nuobaudą, kuri nėra susijusi su smurtine veika, vairavo automobilį ir rankų pagalba naudojosi mobiliojo ryšio telefonu.

Civiliniai ieškiniai

Byloje civilinį ieškinį dėl 1574,20 Eur turtinės žalos atlyginimo pareiškė Panevėžio teritorinė ligonių kasa, už nukentėjusiajam suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Su ieškiniu kaltinamasis sutiko.

Kadangi byloje nustatyta, kad nukentėjusįjį byloje reikėjo gydyti dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų, todėl laikytina, kad jis šią žalą ir padarė bei yra už ją atsakingas . Pareikštas Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas pilnai.

Byloje nukentėjusysis pareiškė civilinį ieškinį ir prašo priteisti iš kaltinamojo 15000 Eur neturtinės žalos atlyginimo dėl padarytų sužalojimų, nes kaltinamasis prakirto lūpą, akį, sulaužė žandikaulį. Kaltinamasis visiškai nesutiko su pareikštu ieškiniu, nes mano, kad pats nukentėjusysis buvo kaltas.

Nukentėjusysis prašydamas priteisti iš kaltinamojo 15000 Eur neturtinę žalą nurodo tik kokie sužalojimai buvo padaryti dėl kurių prašo priteisti neturtinę žalą. Jis visiškai nemotyvavo neturtinės žalos dydžio. 

Bausmės vykdymą atidėti

Lapkričio 20 d. teismas nusprendė A. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą ir skyrė jam 30 parų arešto bausmę. Skirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė galutinę bausmę – areštą 20 parų.

Paskirtos arešto bausmės vykdymą atidėti 3 mėnesiams, paskiriant intensyvią priežiūrą – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis visam arešto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiui, kurios metu jis privalo būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 23 val. iki 5 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu, sveikatos priežiūra bei įpareigojant visu arešto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo .

Priteisti iš kaltinamojo:

- civilinei ieškovei Valstybinei ligonių kasai 1574,20 Eur turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiajam suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

- nukentėjusiajam (civiliniam ieškovui) M. K. 300 Eur neturtinės žalos, o likusioje dalyje nukentėjusiojo civilinį ieškinį atmesti.

Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Priteisti iš A. R. 13,28 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video