Sankryžoje suspardęs savo pažįstamą, už tai turės „atsėdėti“ (0)

Publikuota: 2022-09-11 Kategorija: Kriminalai
Sankryžoje suspardęs savo pažįstamą, už tai turės „atsėdėti“
Rokiškio Sirena asociatyvus koliažas / Konfliktas vyko Kauno ir Laisvės gatvių sankryžoje

Du kartus anksčiau už smurtinius veiksmus teistas, nevedęs, niekur nedirbantis S. B., gyvenantis Rokiškio rajone, sumušė savo pažįstamą, padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl nosies kaulų skeveldrinio lūžio. Vyrai konfliktuoti ėmė 2022 m. gegužės 1 d., apie 14.30 val., Laisvės ir Kauno gatvių sankryžoje, Rokiškyje. Smurtaujant S. B. matė pravažiuojantys vairuotojai, kurių vienas iškvietė policiją.

Stebėjo prie šviesoforo

Byloje buvo apklaustas liudytojas, kuris minėtą dieną, apie 14.00 valandą, važiavo automobiliu pro Laisvės ir Kauno gatvių sankryžą nuo mikrorajono pusės link Rokiškio centro. Privažiavus prie šios sankryžos, užsidegė raudonas šviesoforo signalas, todėl teko sustoti kairėje važiavimo juostoje. Stovėdamas prie sankryžos, vairuotojas pastebėjo, kad netoli šviesoforo, ant šaligatvio, sėdėjo maždaug 30 metų vaikinas kruvinu veidu. Kitas panašaus amžiaus vaikinas stovėjo šalia. Šis vairuotojas sakė nepastebėjęs, kad vaikinas kruvinu veidu būtų mušamas. Abu vaikinai atrodė  akivaizdžiai neblaivūs. Kadangi prie sankryžos stovėjo labai trumpai, daugiau jokių įvykio detalių nematė.

Buvo spardomas ant asfalto

Kitas liudytojas policininkams pasakojo, kad apie 14.30 val. važiavo ties Kauno ir Laisvės gatvių sankryža. Ten pamatė, kad vienas jaunuolis guli ant asfalto, o kitas jaunuolis stovi šalia ir spardo gulintį į įvairias kūno vietas. Vairuotojas apibūdino, kaip kiekvienas iš vaikinų buvo apsirengęs. Žmogus puolė  vaikinus skirti ir paskambino pagalbos telefonu. Jaunuoliai toliau konfliktavo ir taikėsi vienas kitam suduoti. Vaikiną, kurio veidas buvo kruvinas, atpažino kartu važiavusi liudytojo žmona – tai buvo D. M., byloje pripažintas nukentėjusiuoju. Kažkodėl, pamatęs, kad vairuotojas skambina telefonu, D. M. iš įvykio vietos pasišalino. Kitas konflikto dalyvis, apsirengęs juoda striuke, liko laukti policijos.

Konfliktavo dėl telefono

Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad gegužės 1 d. jie kartu su pažįstamu S. B. ėjo iš alaus baro, esančio Laisvės g. 12, Rokiškyje. Abu jaunuoliai buvo stipriai išgėrę ir Laisvės bei Kauno gatvių sankryžoje pradėjo konfliktuoti dėl to, kad S. draugas negrąžina mobilaus ryšio telefono. Vos nukentėjusysis nusisuko, kaltinamuoju vėliau pripažintas S. B. sudavė pora smūgių kumščiu į nugarą ir veidą. Nukentėjusysis nuo patirtų smūgių parkrito ant šaligatvio. Kaltinamasis S. B. pradėjo spardyti gulintį savo pažįstamą į veidą ir galvą. Galėjo suduoti ne mažiau nei 8 smūgius. Primuštam vyrukui iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Atsikėlęs ir neva gindamasis nuo S. B., nukentėjusysis taip pat vieną kartą priešininkui trenkė į veidą. S. B. ir toliau spardė suklupusį ant šaligatvio pažįstamą. Vėliau atsirado nukentėjusiojo telefonas, dėl kurio ir buvo kilęs konfliktas, vyrukas sakė pretenzijų dėl jo nebeturintis.

Susidarė kraujo bala

Kaltinamasis S. B. buvo apklaustas teisme. Kadangi jis savo kaltę pripažino, buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas,girtumas neapklausiant teisme pakartotinai nukentėjusiojo bei liudytojų. S. B. pripažino, kad konfliktas įvyko minėtoje sankryžoje. Vaikinai išėjo iš baro, o D., kurį vėliau jis primušė, apkaltino telefono vagyste ir tempė kažkur eiti pasiskolinti pinigų. Kaltinamasis niekur eiti nenorėjo, jautėsi apsvaigęs, todėl trenkė D. į nugarą. Šis nuo smūgio pargriuvo. Tada kaltinamasis spyrė jam į veidą ir net nepamena, kiek kartų, bet tikrai daugiau nei vieną. Nukentėjusysis po smūgių buvo kruvinas, o ir ant žemės buvo susidariusi kraujo bala, tačiau D. atsistojo, kaip niekur nieko nusivalė kraują ir nubėgo kiemais. Žmonės iškvietė policiją, o kaltinamasis niekur nebėgo ir viską paaiškino pareigūnams.

Sakė, kad atsiprašė

Nustatyta, kad įvykio metu S. B. buvo neblaivus – jam nustatytas 1,6 promilių girtumas. Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistas pateikė išvadą, kurioje  nurodyta, kad nukentėjusiajam buvo padarytos poodinės kraujosruvos kairio antakio srityje, apatinio žandikaulio srityje, nosyje su nosies kaulų skeveldriniu lūžiu. Nosies kaulų skeveldrinis lūžis sutrikdė sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui ir buvo įvertintas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamasis teisme pažymėjo, kad buvo susitikęs sumuštąjį pažįstamą ir jo atsiprašė, jie paspaudė vienas kitam rankas. Kaltinamasis aiškino, kad savo smurtinį elgesį vertina blogai, labai gailisi ir, būdamas blaivus, taip nebūtų padaręs. Mušeika tikino, kad byloje pareikštą civilinį ieškinį yra atlyginęs, pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

Žalą patyrė ligonių kasa

Byloje civilinį ieškinį pareiškė Panevėžio teritorinė ligonių kasa. Buvo padaryta 109,44 Eur turtinė žala Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Žala atsirado dėl to, kad dėl patirtų sužalojimų nukentėjusiajam D. M. buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos. Kaltinamasis teisme pateikė įrodymus, kad prašomą sumą yra sumokėjęs. Dėl šios priežasties Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys buvo atmestas.

Kelialapis išrašytas

Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Giedrius Nemeikšis S. B. pripažino kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė 75 parų arešto bausmę, kurią sumažino trečdaliu, kadangi byloje buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.  Galutinė bausmė 50 parų areštas, kurį atlikti nuteistasis turės Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Laiku neatvykus dėl bausmės atlikimo, gali būti pradėtas nuteistojo paieška. Iš S. B. priteistos byloje patirtos procesinės išlaidos 8,96 Eur. Ši suma turės būti sumokėta valstybei į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamųjų sąskaitų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video