Už sudaužytą telefoną smūgiai į galvą (0)

Publikuota: 2024-02-13 Kategorija: Kriminalai
Už sudaužytą telefoną smūgiai į galvą
Rokiškio Sirena nuotr. / Vyrai

Konfliktas įsisiautėjo tarp pažįstamų asmenų, kai vyras ant grindų numetė savo ir jo telefonus. Pažįstamas supyko, pradėjo šaukt dėl sudaužyto telefono ir kumščiu sudavė sėdinčiam fotelyje į galvos sritį.

2023 m. lapkričio 2 d., apie 21 val. K. B. name, būdamas girtas konflikto metu, daiktu, turinčiu pjaunančių savybių, ne mažiau kaip du kartus sudavė R. P. į galvos sritį, nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą.

Šventė gimtadienį

Kaltinamajam pranešus apie įtarimą padarius nusikaltimą ir jį apklausus įtariamuoju, jis kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad lapkričio 2 d., apie 20 val. nuėjo pas giminaičių kaimynus, kur šventė kaimyno dukters gimtadienį. Ten buvo jo pažįstamas R. P., namo šeimininkė, jos dukra. Visi šventė, gerdami alų ir degtinę.

Numetė telefoną 

Apie 21 val., tarp jo ir vyro kilo konfliktas, nes pažįstamas paėmė jo telefoną ir numetė ant grindų, sudužo telefono ekranas. Jis supyko, susinervino ir kumščiu trenkė jam į galvos sritį, sudavė į antakį ir į pakaušį. Kiek tiksliai sudavė smūgių nežino, neskaičiavo, gal 3-4 smūgius sėdinčiam fotelyje. Rankoje jokio daikto neturėjo, nebent neprisimena.

Matė, kad R. iš antakio bėgo kraujas, jį atitraukė nuo vyro. Netrukus atvažiavo policijos pareigūnai ir sulaikė. Alkotesterio duomenimis 23,20 val. nustatė 2,44 promilių girtumą. Jis labai gailisi, kad vyrui sukėlė fizinį skausmą, jo atsiprašė.

Įvyko konfliktas

Nukentėjusiojo parodymais, tą vakarą išgertuvių metu, susipyko su pažįstamu dėl mobilaus telefono. Konfliktas įvyko dėl to, kad jo telefono modelis yra „CAT“, kurio vyras nesugebėjo mesdamas ant žemės sudaužyti, o pažįstamo telefonui „Samsung“ po numetimo ant grindų įskilo ekrano stikliukas.

Po šio įvykio jam sudavė smūgius į galvos sritį. Nuo suduotų smūgių atsirado žaizda kairiame smilkinyje ir kelios žaizdos pakaušyje, bėgo kraujas.

Jis visą laiką sėdėjo fotelyje, kol atvažiavo greitoji pagalba ir policijos pareigūnai. Tą pačią dieną Rokiškio ligoninės priėmimo skyriuje susiuvo žaizdas pakaušio srityje. Daugiau į medikus nesikreipė. Civilinio ieškinio nereiškia.

Būdamas teistas

Vyro atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės, kad nusikaltimą padarė girtas, kas turėjo įtakos jos padarymui ir jau būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, tai yra būdamas recidyvistu.

Parenkant  skirtiną bausmę ir jos dydį, be aukščiau nurodytų aplinkybių atsižvelgė į tai, kad jis padarė tyčinį nesunkų baigtą nusikaltimą, jis teistas, bausmės neatlikęs, nebaustas administracine tvarka, dirbantis pagal verslo liudijimą.

Viešųjų darbų

Gruodžio 15 d. teismas nusprendė K. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą ir skyrė jam viešųjų darbų bausmę 9 mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 40 valandų per mėnesį visuomenės labui.

Paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė galutinę bausmę – viešuosius darbus 6 mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 40 valandų per mėnesį visuomenės labui.

Prie šio teismo baudžiamojo įsakymo skirtos bausmės pridėjo visą Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. liepos 18 d. nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje skirtą ir neatliktą bausmę, 1900 eurų dydžio baudą ir paskyrė galutinę bausmę – viešuosius darbus 6 mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 40 valandų per mėnesį visuomenės labui ir 1900 eurų dydžio baudą.

Į skirtiną bausmę įskaitė jo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2023 m. lapkričio 2 d., 23.20 val. iki 2023 m. lapkričio 3 d., 14.34 val. (viena laikino sulaikymo para), vieną laikino sulaikymo parą prilyginant 6 viešųjų darbų valandoms ir laiko, kad jis atliko 6 valandas viešųjų darbų bausmės.

Teismui prašymą

Išaiškinti K. B., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo jam dienos paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas. Kaltinamojo reikalavimu surengus bylos nagrinėjimą teisme, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti ir kitos rūšies ar dydžio (taip pat ir griežtesnę) bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video