Dievo žodžiui skirtą sekmadienį – sveikinimai dvasininkui (video) (1)

Publikuota: 2022-01-24 Kategorija: Kultūra
Dievo žodžiui skirtą sekmadienį – sveikinimai dvasininkui (video)
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos bendruomenė sveikino kunigą Vincentą Stankevičių net su trimis jubiliejais.

Katalikų bažnyčia minėjo Dievo žodžio sekmadienį. Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo laiminami tikinčiųjų atsinešti šv. Rašto leidimai. O dekanas Eimantas Novikas papasakojo apie naujas tendencijas, kurios, galbūt taps ir tradicijomis. O šv. Mišių pabaigoje parapijos bendruomenė sveikino kunigą rezidentą Vincentą Stankevičių net su trimis jubiliejais.

Kodėl tebėra eglutė?

„Rokiškio Sirena“ tikinčiųjų patogumui kiekveną sekmadienį transliuoja šv. Mišias iš Rokiškio dekanato bažnyčių. Šį sekmadienį buvo transliuojamos dekano Eimanto Noviko aukojamos šv. Mišios Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Transliacijos metu vienas žiūrovų klausė, kodėl šalia altoriaus dar tebėra eglutė? Bažnyčioje besilankantys tikintieji pastebėjo, kad tebėra ne tik eglutė, bet ir Prakartėlė. O šv Mišių metu dar tebegiedamos kalėdinės giesmės, įskaitant ir „Sveikas, Jėzau, gimusis“. Kodėl?

Tą jau prieš keletą savaičių paaiškino dekanas E. Novikas – kalėdinės giesmės giedamos ir kalėdinės puošmenos bei Prakartėlė bažnyčiose būna iki vasario 2-osios, Kristaus paaukojimo dienos, liaudiškai vadinamos Grabnyčiomis.

Tačiau šį sekmadienį bažnyčia buvo išpuošta ne tik kalėdinėmis puošmenomis, bet ir įspūdingu kiekiu baltų rožių. Dekanas E. Novikas šv. Mišių pradžioje užsiminė, kad jas padovanojo parapijietė Raimonda. Gėlės buvo skirtos liūdnai progai: jas atnešė gedėtojai prie jos mamos karsto. Kad gėlės veltui nesušaltų kapinėse, moteris gėles padovanojo bažnyčiai. Galbūt jos sprendimas paskatins taip elgtis ir kitus tikinčiuosius?

Kitas smagus dalykas – šv. Mišiose melstasi už Kavoliškio gyventojus. Dekanas pasidžiaugė, kad dabar šv. Mišiose jiems dalyvauti patogiau – kaip tik prieš jas į Rokiškį atvyksta autobusas iš Kavoliškio. Tą patvirtino ir grupelė kavoliškėnų, gyvai dalyvavusių šv. Mišiose. Taip pat nemažai šios gyvenvietės žmonių jungėsi prie maldų stebėdami tiesioginę pamaldų transliaciją.

Kas perskaitė šv. Raštą?

Šis sekmadienis – Dievo žodžio sekmadienis. Todėl tikintieji buvo iš anksto pakviesti į bažnyčią atsinešti savo šv. Rašto ledinius, kad jie būtų palaiminti. Ne visi tikintieji tą kvietimą išgirdo. Pastarieji, kaip pajuokavo dekanas, yra skirstomi į tris grupes: tie, kurie tiesiog pamiršo, kurie apskritai neturi, ir kurie tiesiog pamaldose praleidžia dvasininko žodžius pro ausis. Visgi tų, kurie atsinešė savo šv. Rašto knygas, buvo ne tiek ir mažai. O tiems, kurie neturi, dekanas patarė jas įsigyti už auką prie bažnytinės literatūros stendo.

Į jo klausimą, kas apskritai skaito šv. Raštą, pakilo nemažai rankų. O štai dvasininkui paklausus, kas perskaitė visą šv. Raštą – rankos nusileido. Mat šv. Raštas – tai ne tik Naujasis, bet ir Senasis Testamentai.

Dekanas E. Novikas paragino tikinčiuosius uoliau studijuoti šv. Raštą. Tai – krikščionybės, kuri yra viena iš trijų Rašto religijų, pagrindas.

Šv. Mišiose taip pat melstasi ir už pasaulio krikščionių vienybę. Maldą sukūrė Egipto krikščionys. Joje – šios dienos aktualijos: prašyta Dievo užtarimo pasaulyje persekiojamoms tikinčiųjų bendruomenėms.

Sveikinimai kunigui

Šv. Mišių pabaigoje tikintieji skubėjo sveikinti kunigo rezidento V. Stankevičiaus. Progų nemažai: pirmiausia, dvasininkas šiomis dienomis atšventė 75-ąjį gimtadienį. Kunigas taip pat mini ir kunigystės šventimų 45-metį. Be to, sukanka dešimt metų nuo jo tarnystės Rokiškio žmonėms pradžios. Parapijiečiai sukūrė smagų sveikinimą, kuriame paminėta jubiliato kelias į kunigystę, vedantis netgi Kazachstano keliais, jo darbai ir svarba tikinčiųjų bendruomenei. Dekanas E. Novikas linkėjo pirmiausia sveikatos. Kunigas V. Stankevičius dėkojo tikintiesiems už palaikymą, dekanui E Novikui – už pagalbą ir rūpestį. Dekano paragintas jis palaimino į šv. Mišias atėjusius tikinčiuosius.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video