Muziejinių vertybių restauravimas tęsiasi (0)

Publikuota: 2023-12-01 Kategorija: Kultūra
Muziejinių vertybių restauravimas tęsiasi
Rokiškio krašto muziejaus nuotr. / Muziejinių vertybių restauravimas tęsiasi

Su Rokiškio dvaru siejamos trys didikų giminės – Krošinskiai, Tyzenhauzai ir Pšezdzieckiai. Vieni po kitų XVI–XX a. jie valdė Rokiškio miestelį, jame turėjo reprezentacinius rūmus, kurių formose atsispindėjo individualus savininkų skonis bei jų gyvenamojo meto architektūros stilius. Kunigaikštis Timotiejus Krošinskis Rokiškio dvarą valdė XVI–XVIII a. pab., vėliau dvarą paveldėjo Ignotas Tyzenhauzas, kuris ėmėsi kardinalių Rokiškio ir dvaro sodybos perstatymo projektų. 1801 m. naujoje vietoje iškilo mūriniai rūmai.  Paskutinysis Rokiškio dvarininkas Jonas Pšezdzieckis XIX a. pab. jam atitekusius rūmus 1905 m. perstatė, suteikdamas jiems gotikos, renesanso ir baroko formas. Rokiškio grafai garsėjo ne tik kaip žymūs politikai, mokslininkai, praktikai, įkūrę manufaktūrinę pramonę, alaus daryklas, malūnus, bet ir kaip meno mylėtojai. Turėjo sukaupę vaizduojamojo ir taikomojo meno kolekcijas, kurios bylojo apie grafų aukštą kultūrą, dvasingumą, švietimo idėjas. 

Nuo 1952 m. buvusiame Rokiškio dvaro rūmų ansamblyje įsikūręs Rokiškio krašto muziejus. Įsikūrus nacionalizuotame dvare, muziejui atiteko vertingos Rokiškio dvaro meno kūrinių kolekcijos: senosios grafikos ir tapybos darbai, taikomosios dailės kūriniai, taip pat daugybė fotograafijų, didžiulis dvaro dokumentų archyvas.  Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi ir muziejaus veikla. Dabar čia - Rokiškio krašto istorijos ekspozicijos, edukacijų klasės. Jos atsinaujino ir išsiplėtė, labai suaktyvėjo įvairiausių parodų, plenerų, edukacijų, muzikos, literatūros vakarų, susitikimų rengimas. Šiame laikmetyje rūmai tampa reprezentacine įvairiausio lygio politikų, visuomenės susitikimų vieta.                

Bet muziejaus viena iš pagrindinių funkcijų yra kaupti kultūrinį palikimą, jį saugoti ir šviesti visuomenę. Rinkiniai – centrinė ašis, apie kurią sukasi visas muziejinis darbas, todėl jie turi būti preciziškai sutvarkyti.  Muziejinių rinkinių konservavimas ir restauravimas - laiko patikrintas būdas, galintis užtikrinti materialių kultūros vertybių išlikimą: sutvirtinantis autentiškumo požymius, apsaugantis eksponatus nuo savaiminio gedimo, atskleidžiantis eksponato kultūrinę vertę pašalinant pažeidimus, gedimus, užkonservuojant autentiškas ir atkuriant trūkstamas dalis, visuomenei pristatant išlikusius dar nerestauruotus Rokiškio dvaro turtus. Būtent rinkiniai, o ne pavieniai eksponatai yra ypač svarbūs dėl to, kad padeda lengviau pažinti atitinkamo laikotarpio ir vietovės kultūrą.                 

Projektui „Eksponatų restauravimas ir konservavimas“ Lietuvos kultūros taryba vėl skyrė finansavimą. Trūkstamą finansinės išraiškos dalį – Rokiškio rajono savivaldybė. Restauravimui buvo atrinktos tos muziejinės vertybės, kurios susijusios su Rokiškio kraštu, kurios reikalingos ekspozicijoms papildyti, parodoms rengti. Muziejuje yra saugoma ~150 vnt. senosios grafikos ir akvarelės darbų. Tai – Rokiškio dvaro rūmuose gyvenusių grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių šeimų palikimas. Šiemet 32 grafikos darbus restauravo pirmosios kvalifikacinės kategorijos dokumentų restauratorė Gabija Gužaitė.

Restauravimui buvo atrinkti plieno raižiniai iš Edwardo RACZYŃSKIO (1786–1845) estampų albumo „Prisiminimai apie Didžiąją Lenkiją: Poznanės, Kališo ir Gniezno vaivadijas“, atlikti iki 1842 metų.

Kai kurių eksponatų būklė buvo prasta, o daugumos ypač bloga, todėl norint šiuos dokumentus išsaugoti, eksponuoti ar kitaip eksploatuoti, juos buvo būtina restauruoti.

Restauravimo darbų metu pašalinti pažeidimai: prarastieji lakštų fragmentai atkurti fabrikiniu popieriumi, savo sudėtyje turinčiu medvilnės pluoštą, kuris savo atspalviu ir storiu panašus į lakšto popierių, pažeistos dalys sutvirtintos rišančiomis medžiagomis. Plono popieriaus lakštų priklijavimui buvo naudotas 10% kviečių krakmolo kleisterio ir 5% metilhidroksipropilceliuliozės tirpalo mišinys. Prarastų fragmentų atkūrimo, įplyšimų suklijavimo ir plono popieriaus lakštų priklijavimo metu, džiūstant klijams, presuota tarp Holytex plėvelės, gelumbės ir lentų prese ir t. t. Pagamintas aplankas iš gofruoto kartono, kiekvienas dokumentas perklotas pergamentinio popieriaus lakštu.

Restauruotos vertybės praturtins Rokiškio krašto muziejaus ekspoziciją, prisidės prie kultūros populiarinimo formuojant sampratą apie meną ir kultūrą apskritai, pasitarnaus edukacinėms veikloms.

 

 Lina Daščiorienė

 Rinkinių ir saugojimo skyriaus

 muziejininkė-vyr. rinkinių saugotoja

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video