„Draugų diena“ Skemų socialinės globos namuose – bendrystė bei linksmybės (foto) (0)

Publikuota: 2022-07-29 Kategorija: Laisvalaikis
„Draugų diena“ Skemų socialinės globos namuose – bendrystė bei linksmybės (foto)
Rokiškio Sirena koliažas / Šventės akimirkos

Liepos 29 d. Skemų socialinės globos namuose surengta šventė pavadinimu „Draugų diena“. Ji skirta Tarptautinei draugystės dienai paminėti. Paprastai ši šventė vyksta liepos 30 d., tačiau socialinės globos namai linksmybes šiek tiek paankstino. Norėdami parodyti draugiškumą Skemų socialinės globos namų gyventojams bei darbuotojams, prie šventės prisijungė keletas įstaigų: Rokiškio visuomenės sveikatos biuras, Rokiškio dienos socialinės globos centras. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyrius, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Rokiškio jaunimo centras bei Rokiškio rajono savivaldybės vyr. specialistė civilinei saugai ir mobilizacijai Giedrė Kunigėlienė. Kiekvienos įstaigos ar organizacijos atstovai atsivežė idėjų bei priemonių, kad draugai turėtų kuo įvairesnių veiklų.

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja nusprendė paskelbti Tarptautine draugystės diena liepos 30 d. Šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, religijos ar kitų skirtumų. Kaip žinia, Skemų socialiniuose globos namuose gyvena įvairią negalią turintys žmonės, kuriems daugiau ar mažiau reikalinga medicininė, socialinė, psichologinė pagalba. Įstaiga atsižvelgia į kiekvieno gyventojo kultūrines ir dvasines reikmes, jiems užtikrindama pasirinkimo teisę, įgyvendina jų asmeninius poreikius. Taip pat čia nemažai dėmesio skiriama sudaryti sąlygas gyventojų saviraiškai, motyvavimui, pagalbai, integruojantis į visuomenę. Šių globos namų gyventojų išskirtinumas neturėtų būti kliūtis tikrai draugystei su žmonėmis, gyvenančiais kitur.

Kaip sakė Skemų socialinės globos namų vyriausioji socialinė darbuotoja Dalia Meiluvienė: „Vertinkime draugystę... Nieko gražesnio už ją pasaulyje nėra, tai - didžiausias džiaugsmas ir paguoda šiame gyvenime.“ Tad buvo stengiamasi suteikti į šventę atėjusiems kuo daugiau džiaugsmo. Kai kurios atvykusios į „Draugų dieną“ įstaigos Skemų socialinės globos namuose lankėsi pirmą kartą, kai kurios – kaip ir senbuvės. Bibliotekos atstovės atsivežė priemonių edukacijai „Akmenų sriuba“ – kiekvienas galėjo ant balto akmenuko nupiešti savo emociją ir įmesti savo kūrinį į bendrą puodą, kuriame turėjo gautis ne tik akmenų, bet ir laimės sriuba. Rokiškio jaunimo centras atsivežė įvairiausių žaidimų, spalvinimui skirtų mandalų. Visuomenės sveikatos biuras, kaip visada, bandė visus šviesti apie sveiką gyvenseną, globos namų gyventojams dovanojo spalvotus balionėlius. Lietuvos raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyriaus atstovės taip pat pasirūpino sugalvoti užsiėmimų, mėtant kamuolį, piešiant guašu, akvarele, pieštukais, mėtant plastikinius žiedus ar „skraidančias lėkštes“. Rokiškio dienos socialinės globos centras taip pat atvežė daugelį įtraukusį žaidimą ir, žinoma, draugystę. Rokiškio rajono savivaldybės vyr. specialistė civilinei saugai ir mobilizacijai Giedrė Kunigėlienė bandė kiek įmanoma suprantamiau paaiškinti apie išgyvenimo krepšį, ką reikia turėti nelaimės atveju.

Skemų socialinės globos namų gyventojus bei svečius sujungė ne tik bendros veiklos, bet ir bendras šokis, netgi košė iš bendro katilo, kuria noriai vaišinosi visi draugai. Šventės pabaigoje jos dalyviams buvo teikiamos padėkos bei kviečiama susitikti dar ne vieną kartą.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video