Šventės „Kuc kuc Kamajuos 2022” rengėjų padėka (0)

Publikuota: 2021-10-13 Kategorija: Padėkos
Šventės „Kuc kuc Kamajuos 2022” rengėjų padėka
Rokiškio Sirena nuotr. / Kamajai

PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkojame šventės „Kuc kuc Kamajuos” rėmėjams: Rokiškio rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, šventės globėjui - seimo nariui Vidmantui Kanopai, Kamajų Respublikos Prezidentui Vytautui Viliui ir jo šeimai.  

Už svarią finansinę paramą nuoširdų ačiū tariame seniūnijos ūkininkams: Aldonai ir Jonui, Rasai ir Kęstučiui  Venslovams, Mariui Saranai, Vilmantei ir Valdemarui Zovėms, Linai ir Gintarui Zolubams, Audronei ir Sigitui Markevičiams,  Rimai ir Rimantui, Dovilei ir Mariui,  Danutei ir Gediminui Vigėliams,  Stasiui Jasiūnui,  Neringai, Nijolei ir Valentinui Mažeikiams, Rimai ir Stanislovui Šeškams, Daivai ir Artūrui Kulikauskams, Reginai ir  Gintarui Narbučiams, Genei, Jonui, Modestui ir  Mindaugui Markeliams, Vilmai, Ramintai ir Petrui, Daivai ir Mantui Gipiškiams, Alvydui ir  Dainiui Mikalaičiūnams, Ritai ir Algirdui Zizams,  Stasei ir Virginijui Andrikaičiams, Romai ir Voldemarui Klišiams, Vitai ir  Gediminui, Joletai ir Vaclovui  Švežikams, Gediminui, Jolitai ir Raimondui Bernotams,   Jūratei  ir Juozui  Žylams, Arvydui Kazlauskui, Editai ir Rimantui Bimbams, Danguolei ir Alfredui, Tomai ir Tadui Matuliauskams, Loretai ir Valdui, Irinai ir Kazimierui Kalniečiams, Rūtai ir Andriui Giedraičiams, profesoriui Petrui Anceliui, kaimo turizmo sodybos savininkui Broniui Juzelskiui, kraštietei, verslininkei Jolantai Blažytei, Jurgitai ir Aidui Kiliams, Juozo Simučio individualiai  įmonei „Bajorų žuvis“ ir uždarosioms akcinėms bendrovėms: „Steka”, „Lašų duona“, „Darola“, „Svaita“, „Rogreta“,  „Daivida“, „Kosmelita“, akcinei bendrovei „Rokiškio sūris“, mūsų šventės informaciniams rėmėjams: UAB „Gimtasis Rokiškis” ir UAB „Rokiškio Sirena”.

Už tikslinę paramą nuoširdus ir šiltas ačiū Giedrei Bagdonaitei, už palaikymą ir geranoriškumą dėkojame Gintarui Kepalui.

Dėkingi Kalvių, Kamajų, Jūžintų kaimų bendruomenėms, Panemunėlio daugiafunkcio centro kolektyvui, klebonui Egidijui Vijeikiui ir Kamajų šv. Kazimiero parapijos kolektyvui, nuoširdus ačiū  Birutei Dapkienei ir jos kolegėms,  Kamajų ugnegesiams ir jų vadovui Remigijui Sunklodui, Rokiškio TIC-ui ir Augenijai Ruželienei, Ritai, Emilijai ir Pauliui Briedžiams, Dariui Baltakiui,  Kriaunų seniūnijai, Kamajų Antano Strazdo gimanzijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, neformalaus švietimo skyriaus  kolektyvams ir mokytojams, Užpalių, Vyžuonų, Svėdasų, Debeikių seniūnijų saviveiklininkams ir seniūnams,  šventės atlikėjams, sportinių  varžybų dalyviams ir organizatoriams, renginio įgarsintojui Tomui Taruliui, šeimininkėms Mildai Barzdonei ir Žydrei Makuškienei, tautodailininkams, prekybininkams, visiems, kurie savo darbu ir veikla prisidėjote prie 38-osios šventės „Kuc kuc Kamajuos 2021“ rengimo.

Už puikias, estetiškas afišas nuoširdžiai dėkojame maketuotojai Vaidai Mickūnaitei, už įdomias idėjas ir nuoširdžias pastangas ruošiant scenos ir miestelio dekoracijas dėkojame Vaidai Babidorič – Muralienei, Irenai Babidorič, Sigitai Turkevičienei, Simonai Vygėlytei ir Simui Juodakiui.

Už viešosios tvarkos palaikymą dėkojame UAB „Sirena LT” ir Rokiškio policijos komisariatui.

Nuoširdus ačiū mūsų šventės svečiams: LR seimo nariui Vidmantui Kanopai, LR seimo nario Jono Jaručio padėjėjai Linai Meilutei–Datkūnienei, Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui, klebonui teol. lic. Andriui Šukiui  savo apsilankymu pagerbusiems šventės organizatorius ir dalyvius.

Dėkojame visiems šventės organizatoriams: Panemunėlio daugiafunkcio centro Panemunėlio ir Kamajų kultūros darbuotojams, Kamajų seniūnijos kolektyvui bei Kamajų bendruomenės atstovams. Ačiū už gražias mintis ir idėjas, už asmeninį laiką skirtą Kamajų Respublikos šventei.

Dėkojame visiems visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono gyventojams ir svečiams, dalyvavusiems mūsų tradicinėje šventėje.

Būkite ir likite sveiki!

Susitikime vėl 39-oje „Kuc kuc Kamajuos 2022” šventėje! 

Šventės rengėjai

 

Užs. nr. 1488.

Dalintis naujiena

Rekomenduojami video