Individualių nuotekų įrenginių statybos kompensacijos mechanizmas paskatins rajono žmones atsisveikinti su būdelėmis su širdele (17)

Publikuota: 2021-11-25 Kategorija: Politika
Individualių nuotekų įrenginių statybos kompensacijos mechanizmas paskatins rajono žmones atsisveikinti su būdelėmis su širdele
„Rokiškio Sirenos“ nuotr. / Rajono žmonėms bietoj dubens ir būdelės su širdele įsirengti civilizuotus tualetus, dušus, vonias, naudotis automatinėmis skalbimo mašinomis bus galima net ir ten, kur nėra centralizuotų nuotekų tinklų.

Rajono tarybos posėdyje bus svarstomas labai svarbus klausimas, kuris leis sėkmingai išspręsti buitinių nuotekų tvarkymo problemą mūsų rajono miesteliuose: Obeliuose, Juodupėje, Pandėlyje, netgi Rokiškyje, ką jau kalbėti apie kaimus ir vienkiemius, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Parama ženkli – iki 50 proc. įrenginių vertės arba 1 tūkst. Eur. Tokia kompensacija paskatins rajono žmones ne tik atsakingai tvarkyti nuotekas, bet ir gerokai palengvins buitį: tokių įrenginių dėka net atokiausių sodybų žmonėms taps prieinami buities patogumai: normalus tualetas vietoj būdelės su širdele, galimybė prijungti dušą ar įsirengti vonią, drabužius skalbti automatinėje skalbyklėje.

Nuotekų tvarkymo klausimas labai aštrus
Rajono tarybos posėdyje bus svarstomas Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas. Tai labai svarbi žinia daugeliui rajono gyventojų, kuriems nėra galimybės savo namų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Ir ši problema aktuali ne tik atokių vienkiemių, mažų kaimelių gyventojams, bet ir Obelių centro, Juodupės, Pandėlio, Rokiškio gyventojams.


Europos Sąjungos šalyse įtvirtinta nuostata, kad esant galimybei nuotekos turi būti tvarkomos civiilizuotai. Tai reiškia, kad gyventojai turi jungtis prie centralizuotų nuotekių tinklų. Tačiau, kaip sako rajono meras Ramūnas Godeliauskas, kai kuriose rajono vietovėse jau senokai pražiopsota galimybė europinių projektų lėšomis įrengti nuotekų tinklus. Beprasmiška dabar besiginčyti, kokia valdžia tas galimybes pražiopsojo. Svarbu padėti žmonėms ir priartinti juos prie civilizacijos. Sprendimų iš viršaus nėra ko tikėtis: naujame finansavimo laikotarpyje tokiems projektams finansavimo jau nenumatyta. Savivaldybės lėšomis nuotekų tinklus rengti reiškia didžiules investicijas. Be to, kai kur, pavyzdžiui, Obelių centre, tiesti tinklus būtų labai sudėtinga ir dėl to, kad tektų ardyti jau esamą infrastruktūrą: gatvių asfaltą, šaligatvius. Juos sutvarkyti – didžiulės išlaidos.


Be to, parengti tokių tinklų tiesimo projektus – laikui imlus procesas. O rajono gyventojai jau dabar, o ne tolimoje ateityje nori gyventi civilizuotai: eiti į tualetą, o ne į būdelę, praustis ne dubenyje, skalbti drabužius automatine skalbimo mašina. Ir nuotekas tvarkyti civilizuotai bei patogiai: be nemalonaus kvapo kiemuose, be musių spiečių. Žinoma, laikinu sprendimu gali būti įkasta talpa buitinėms nuotekoms, tačiau esant didesnėms šeimoms, ją tenka dažnai siurbti.


Toks sprendimas padės spręsti ir aplinkos taršos problemą: sumažės nelegalių kanalizacijos vamzdynų, nutiestų į ežerus, upelius, griovius, nebus ne vietoje išpiltomis nuotekomis teršiama gamta. Taigi, tokio sprendimo – kompensuoti dalį išlaidų už įsirengtus individualius nuotekų valymo įrenginius – nauda akivaizdi tiek rajono žmonėms, tiek gamtai.

Kas gali pretenduoti?
Į paramą gali pretenduoti individualiųjų namų savininkai, dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkai, kurie neturi galimybės prisijungti savo būstų prie centralizuotų nuotekų tinklų. Jei jie nuo sausio 1-osios visiškai įsirengs nuotekų valymo įrenginius, tai individualaus namo savininkas galės pretenduoti iki 50 proc. patirtų išlaidų kompensaciją (ne daugiau nei 1 tūkst. Eur), į tokią pat sumą galės pretenduoti ir dvibučių bei daugiabučių namų butų savininkai (vienam butui – 50 proc. arba iki 1 tūkst. Eur kompensacija).
Meras akcentavo: kadangi buitiniai nuotekų valymo įrenginiai yra statiniai, jiems rengti reiks leidimo bei projekto, jie turės būti įteisinti Registrų centre. Jei statinys yra valstybinėje žemėje, jo įrengimas turi būti suderintas su Naconaline žemės tarnyba.


Užbaigus darbus, namų ir butų savininkai iki spalio 1-osios turi rajono savivaldybės administracijai pateikti (paštu ar el. paštu) prašymą (forma pridedama), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą arba žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai; Įrenginių statybą leidžiančio dokumento kopiją; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinį sutikimą (-us), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinį sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje); Pareiškėjo vardu išrašytus medžiagų, Įrenginių įsigijimo, įrengimo darbų ir kitas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.); . Įrenginių eksploatacinių savybių deklaraciją (Įrenginio sertifikatą). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių; išlaidų dalinio kompensavimo prioritetus įrodančius dokumentus.


Jei spalio 1-ajai paduotų prašymų kompensuoti išlaidas suma viršis savivaldybės numatytąją, pirmiausia bus kompensuojama daugiavaikėms šeimoms ir tiems, kurių įrenginiais naudosis daugiau asmenų. Kitiems gi kompensacijos teks truputį ilgėliau palaukti. Tačiau, kaip sako meras, kompensacijos bus išmokėtos visiems, laiku įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius bei pateikiusiems tinkamai parengtus dokumentus.
Užs. 1554

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video