„Rokiškio Sirena“ – pirmoji rajono įmonė, kurią „Karžygio“ statulėle apdovanojo Lietuvos kariuomenės vadas (0)

Publikuota: 2021-03-17 Kategorija: Renginiai
„Rokiškio Sirena“ – pirmoji rajono įmonė, kurią „Karžygio“ statulėle apdovanojo Lietuvos kariuomenės vadas
„Rokiškio Sirenos“ nuotr. / Apdovanojimo akimirka: iš kairės 506-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas, „Rokiškio Sirenos“ vadovas S. Tuska, L. Dūdaitė-Kralikienė ir Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas V. Zabiela.

Ilgametė „Rokiškio Sirenos“ ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės bei šios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos bičiulystė paženklinta ne vienu apdovanojimu. Tačiau kovo 16-ąją rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela „Rokiškio Sirenos“ vadovui Simonui Tuskai įteikė unikalų įvertinimą, kokio iki šiol nėra gavusi nė viena rajono įmonė – Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Valdemaro Rupšio padėką ir statulėlę „Karžygys“. Šis įvertinimas „Rokiškio Sirenos“ vadovui skirtas už paramą stiprinant Krašto apsaugos savanorių pajėgas.

Pakvietė į rinktinės būstinę

„Rokiškio Sirenos“ vadovas S. Tuska bei žurnalistė Lina Dūdaitė-Kralikienė buvo pakviesti į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės būstinę Panevėžyje. Čia rinktinės vadas pulkininkas leitenantas V. Zabiela įteikė garbingą apdovanojimą. Kasmet, minint Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo dieną, apdovanojami pajėgų rėmėjai ir geriausias darbdavys. Šiemet dėl karantino šventinis, trisdešimtasis Krašto apsaugos savanorių pajėgų gimtadienis vietoj iškilmingos rikiuotės bei šventinių renginių, buvo paminėtas nuotoliniu būdu. Tačiau tradicijos rinkti ir apdovanoti Krašto apsaugos savanorių pajėgų talkininkus nebuvo atsisakyta. Taigi, 2020 m. geriausiu Krašto apsaugos savanorių pajėgų darbdaviu išrinkta „Rokiškio Sirena“. Už ilgalaikį bendradarbiavimą su Vyčio apygardos 5-ąja rinktine, karių vertybių puoselėjimą, patriotizmo skatinimą, informacinę paramą pulkininkas leitenantas V. Zabiela „Rokiškio Sirenai“ įteikė  Lietuvos kariuomenės vado padėką bei daiktinę dovaną „Karžygys“.

Ilgametė draugystė

„Rokiškio Sirenos“ ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos bendradarbiavimas tęsiasi jau ne vienerius metus. Glaudesnis karių bendravimas su visuomene ir žiniasklaida prasidėjo tuomet, kai kuopos vadu buvo paskirtas kapitonas Sergejus Afanasjevas. Iki tol kariai visuomenei buvo matomi dažniausiai įvairių švenčių metu; garbės sargybos, salvės prie paminklų. Tačiau reprezentacija – tik nedidelė kariuomenės ir karių veiklos sritis. Daug didesnė veiklos dalis – nuolatiniai mokymai, pratybos, būdavo mažokai atspindima.

Prasidėjus glaudesniam karių ir žiniasklaidos bendradarbiavimui, visuomenė gali iš arčiau pamatyti, kuo kasdien gyvena jų rajono gynėjai.

Krašto apsaugos savanorių pajėgos unikalios tuo, kad jose tarnaujantys kariai pareigą tėvynei ir jos žmonėms derina su kasdieniu gyvenimu. Populiariai sakant, šie kariai yra arčiausiai mūsų. Jie nedislokuoti kareivinėse. Jie yra jūsų kolegos, draugai, kaimynai. Pašaukti į mokymus ir pratybas, taikos meto užduotis, jie velkasi uniformas ir vyksta tarnauti valstybės ir visuomenės labui. Jie pirmieji pasitiktų ir paskutiniai išlydėtų pavojų. Jie pirmieji atsišaukia tuomet, kai rajono žmonėms prireikia pagalbos. Vien tik praėjusiais metais ne tarnybos metu, neuniformuoti rokiškėnai kariai savanoriai ėjo ieškoti dingusio trenerio, šukavo pelkes ieškodami paklydusios močiutės, jie medikams padėjo pastatyti angarą, skirtą testuoti rajono gyventojus dėl covid-19. Pirmosios epidemijos metu pernai nuo kovo vidurio iki birželio mūsų kariai atliko taikos meto užduotis, padėdami Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams saugoti valstybinę Lietuvos-Latvijos sieną.

Rokiškėnai gali pelnytai didžiuotis, kad 506-osios pėstininkų kuopos kariai dalyvavo visose taikos palaikymo misijose, kuriose veikė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos: Kosove, Irake, Afganistane. Šiuo metu rokiškėnai kariai Deividas Daukas ir Deividas Maceika saugo trapią taiką Afrikoje, Malyje. Jų misija artėja į pabaigą ir nekantriai laukiame jų grįžtančių namo.

Unikalios patirtys

Straipsnių apie karius gausa „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose yra neatsitiktinė: veikli kuopa yra vienas iš rajono traukos centrų. Ir tai nėra tik mandagus epitetas. Įdomi karių veikla jungia įvairių kartų, patirčių žmones. Kai kurie kariai jau skaičiuoja trečiąjį tarnybos dešimtmetį. Prie jų jungiasi jaunimas. Čia vietos randa ir darbininkas, ir informacinių technologijų specialistas, mokytojas, policijos pareigūnas, renginių organizatorius. Kiekvieno žinios, talentai, patirtis turtina kuopos veiklą. Tai didžiulis jaunų, iniciatyvių žmonių kolektyvas.

Tad nenuostabu, kad jo veikla traukia dėmesį. Apie tai kalba faktai ir bendros patirtys. „Rokiškio Sirenos“ kolektyvas ne tik viešina su kariuomene susijusią informaciją. „Rokiškio Sirenos“ žmonės ne kartą talkino kariams pratybų metu. Kartu su jais keliavo ir klaidžiais rajono miškų takais, ir skrido amerikiečių „Black Hawk“ sraigtasparniu, kartu dalinosi kareiviško davinio pakuotę, ir kartu lankė 1919-20 m. Lietuvos karių savanorių kapus, semdamiesi patirties ir žinių. Todėl „Rokiškio Sirenos“ komandai jau senokai nereikia klausti karių, ką reiškia skirtingų spalvų kryžiai ant karinės technikos, kaip atpažinti karį nuo šaulio, kaip atskirti vietas, kuriose gali būti paspęstos pasalos, ir kuo skiriasi „irklas“ nuo „gieškės“. Kartu patirti išbandymai, nužingsniuotos dešimtys kilometrų geriau už bet kokius kovinius filmus parodo kario kasdienybę, tų kasdien Rokiškio gatvėse matomų, atrodytų, paprastų žmonių nepaprastą drąsą, talentus, žinias, veiklumą. Iš to ir gimsta straipsniai, reportažai apie karius.

Visuomenės traukos centras

„Rokiškio Sirenos“ žmones ir karius jungia tos pačios vertybės: meilė ir pagarba savo šaliai, savo žmonėms. Tikėjimas, kad laisvas žodis, laisva spauda įmanoma tik laisvoje valstybėje. Ir tą laisvę reikia vertinti ir ginti. Nenuostabu, kad laikraščio puslapiuose atsispindi ir šių dienų informacinio karo aktualijos, redakcija nuolat bendradarbiauja su kariuomene bei visuomeninėmis organizacijomis, paskaitomis, mokymais ugdydama visuomenės atsparumą propagandai, kritinį mąstymą, aplink save burdama aktyvius ir iniciatyvius žmones: istorikus, visuomenininkus, dvasininkus.

Apie tai, kokį potencialą turi šis bendradabiavimas, liudija ir tai, kad rudenį į „Auksinio proto“ žaidimą įsijungusi kuopos karių ir bendraminčių komanda „DVI“ iš karto išsiveržė į rajono lyderius, mesdama rimtą iššūkį komandoms senbuvėms.

Aktyvi karių ir žiniasklaidos veikla nebūtų įmanoma be „Rokiškio Sirenos“ vadovo S. Tuskos palaikymo. Jis ir pats ne kartą talkino kariams, visuomet palaiko savo komandos idėjas ir iniciatyvas, skatina jas įgyvendinti.

Aktuali tema

Ilgametė praktika parodė, kad rašyti apie kariuomenę, karius yra labai svarbu ir aktualu. Šie straipsniai sulaukia nemenko visuomenės dėmesio. Jų dėka „Rokiškio Sirenos“ ir Rokiškio vardas skamba toli už mūsų rajono ribų. Už savo aktyvią veiklą „Rokiškio Sirena“ sulaukė gausybės įvertinimų,   pačiu svariausiu iš kurių džiaugiamės šiandien. Jis –  ilgamečio bendradarbiavimo įvertinimas, kuriuo didžiuojamės . Tai pagarbos ženklas ne tik  „Rokiškio Sirenos“  komandai, bet ir mūsų bičiuliams – 506-osios pėstininkų kuopos kariams. Juk mūsų puslapiuose – jų aktyvios veiklos ženklai.

Dalintis naujiena

Rekomenduojami video