Kaip dirbs naujai kadencijai išrinktas meras, taryba ir opozicija? (0)

Publikuota: 2023-03-21 Kategorija: Savivalda
Kaip dirbs naujai kadencijai išrinktas meras, taryba ir opozicija?
Rokiškio Sirena nuotr. / Nuo balandžio 1 dienos įsigalios naujas vietos savivaldos modelis.

Balandžio 14 diena taps nauju startu ką tik išrinktai Rokiškio valdžiai. Tiek meras, tiek tarybos nariai dirbs kitaip, nei buvo įpratę iki šiol. Mat nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį.

 

Taryba negalės nušalinti

 

Primename, kad 2022 metų birželį Seimas palaimino naują tvarką, pagal kurią dirbs 2023 metų savivaldos rinkimuose išrinkti merai ir taryba. Pagal naują vietos savivaldos modelį, meras turės savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, bus atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą.

 

Tai reiškia, kad nuo šių metų meras nebebus savivaldybės tarybos narys ir negalės balsuoti tarybos posėdžiuose, tačiau šauks ir pirmininkaus tarybos posėdžiams bei turės veto teisę.

 

„Merui suteikiama veto teisė – jis per 5 darbo dienas galės motyvuotai grąžinti tarybos priimtus sprendimus pakartotinai svarstyti. Atmesti šį mero veto reikės ne mažiau kaip pusės visų tarybos narių balsų. Mero įgaliojimai galės būti sustabdomi tik teismo nutartimi, taryba negalės mero nušalinti nuo pareigų“, – aiškinama Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime.

 

Pavaduos vicemeras

 

Taip pat yra numatytas trijų kadencijų skaičius, tai reiškia, kad meru nebegalės būti renkamas ketvirtai kadencijai. Viena kadencija – 4 metai. Dabartinis Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas nuo 2023 metų rajonui vadovaus antrą kadenciją.

 

Tiesiogiai išrinktas meras bus vykdomoji valdžia, taryba – atstovaujamoji institucija.

 

Kai meras atostogaus ar turės nedarbingumą, jį pavaduos vicemeras, o kai pastarasis negalės to daryti, merą pavaduos paskirtas tarybos narys.

 

Meras spręs pats

 

Taip pat atsirado dar viena naujovė, kad meras pats skiria vicemerą ar vicemerus, kurių galės turėti daugiau, taip pat administracijos direktorių. Visi jie tapo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais. Nors administracijos direktoriaus kandidatūrai tarybos pritarimo nereikės, tačiau vicemerų pasirinkimui dar turės pritarti ir taryba. Tačiau, jeigu savivaldybės taryba ir nepritars mero siūlomai vieno ar dviejų vicemerų kandidatūrai, meras vis tiek turės teisę savo sprendimu paskirti jį vicemeru. Kartu panaikinama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybė.

 

Turės atsiskaityti raštu

 

Meras gauna ir daugiau atsakomybių. Įstatyme numatoma, jog meras sudarys ir teiks tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdys, administruos savivaldybės turtą ir piniginius išteklius.

 

Kaip teigia VRM, meras organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

 

Pagal naują tvarką meras kasmet iki birželio 15 dienos privalės tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 

Opozicija turės lyderį

 

Dar viena naujovė – savivaldybės tarybos opozicija galės išsirinkti savo lyderį. Jis turės pirmumo teisę užduoti klausimus tarybos posėdyje svarstomais klausimais, jis bus kolegijos narys. Opozicijos lyderio atlyginimas prilygintas tarybos komitetų pirmininkų darbo užmokesčiui.

 

Įstatymas įpareigoja naujos kadencijos savivaldybėse sudaryti kolegijas. Į jas įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.

 

Dėmesys tarybos mažumai

 

„Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems ir toliau bus mokama už faktiškai dirbtą laiką, bet nurodyta, kad jį sudaro darbas savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų, grupių posėdžių, gyventojų priėmimo metu.

 

Numatytos tarybos mažumos veiklos garantijos. Kartą per pusę metų į tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti tarybos mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau kas pusmetį tarybos posėdžio pabaigoje turės būti organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu tarybos mažumos atstovai galės užduoti klausimus merui, vicemerams, administracijos direktoriui, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams ir gauti atsakymus“, – rašoma VRM pranešime.

 

Kaip yra dabar

 

Pagal iki šiol galiojusią tvarką (iki 2023 metų naujos kadencijos) meras yra savivaldybės tarybos narys, gali balsuoti tarybos posėdžiuose, šaukia ir pirmininkauja tarybos posėdžiams bei neturi veto teisės. Iki šiol mero kadencijų skaičius nebuvo ribojamas. Merą atostogų ar ligos metu pavadavo tik vicemeras.

 

Vicemero, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų kandidatūras tvirtindavo taryba.

 

Savivaldybės biudžetą rengė savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos direktoriaus, kuris ir buvo atsakingas už jo įgyvendinimą.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video