Rokiškis ateinančius 7 metus: milijonai svarbiausiems projektams (0)

Publikuota: 2023-01-14 Kategorija: Savivalda
Rokiškis ateinančius 7 metus: milijonai svarbiausiems projektams
Rokiškio Sirena nuotr. / Kaip atrodys Rokiškis iki 2030 metų, gyventojų nesudomino, susirinko tik savivaldos ir įstaigų, įmonių atstovai.

Sausio 10-ąją Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas mūsų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 metų. Nors kalbėtis ir diskutuoti apie tai, kaip atrodys Rokiškio kraštas buvo kviečiami rajono gyventojai, deja, jų tai nesudomino. Į pristatymo renginį susirinko tik savivaldybės administracijos, seniūnijų ir įstaigų vadovai, specialistai, tarybos nariai.

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas apgailestavo, jog gyvas pristatymas nesudomino krašto gyventojų, nes tikėjosi, kad rokiškėnai aktyviau įsitrauks į strateginio plėtros plano svarstymus ir teiks pasiūlymus, kaip mūsų rajonas atrodys artimiausius septynerius metus.

Žiūrėjo vaizdo įrašą

Tiesioginę strateginio plano pristatymo vaizdo transliaciją prisijungę stebėjo 53 asmenys, tačiau jie neturėjo galimybės užduoti klausimus projekto rengėjams. Iš viso vaizdo įrašą per parą peržiūrėjo 221 žmonės.

„Peržiūrų skaičius nuolat auga, todėl galima pasidžiaugti, kad radę laisvą minutę rajono bendruomenės nariai nepraleidžia progos susipažinti su šio ilgalaikio, 8 metų trukmės, Savivaldybės strateginio planavimo dokumento projektu“, – sakė Agnė Grizevičiūtė, Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

Ilgiau nei metus

Rokiškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 metų buvo rengiamas ilgiau nei vienerius metus metus – pradėtas rengti 2021-ųjį spalio ir jo rengimas tęsėsi 2022-aisiais, ir vyko dviem etapais. Pirmajame etape buvo atlikta Rokiškio rajono vidaus ir išorės analizė, įvardintos mūsų savivaldybės stiprybės ir silpnybės, galimybės ir  grėsmės lyginant su Panevėžio regiono rajonais. Antrajame etape parengta koncepcija ir numatytos įgyvendinimo priemonės.

Plėtros planas parengtas praėjusių metų gruodžio viduryje ir, nors plano projektas šią savaitę buvo pristatytas viešai, tačiau sausio pabaigoje jį dar turėtų tvirtinti rajono tarybas. Tarybos nariams pritarus prasidėtų strateginio plėtros plano įgyvendinimas.

Iškeltos pagrindinės problemos

Plane, apimančiame visas gyvenimo sritis, įvardintos esminės Rokiškio rajono problemos. Tai – nepakankamai patrauklios: investicinė aplinka visoje Panevėžio regiono teritorijoje; teritorija užsienio turistams ir vienadienis turizmas; viešojo transporto paslaugos,

Šias problemas siūloma spręsti bendradarbiaujant su kitomis Panevėžio regiono savivaldybėmis.

Tarp kitų rajono problemų įvardintas netolygiai išvystytos švietimo paslaugos rajone, sveikatos paslaugų ir socialinės integracijos stoka, nepakankamai efektyvi vietos savivalda ir kultūros paslaugų skvarba, mažas gyventojų fizinis aktyvumas, susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto problemos, netolygus jaunimo užimtumas, kaip ir netolygus aplinkos puoselėjimas, atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas atskiruose sektoriuose, taip pat bendradarbiavimo stoka tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldos.

Kokia rajono vizija?

Pagal strateginį veiklos planą suformuluota vizija – Rokiškio rajono savivaldybė 2035 – žinomas, atviras ir gyvas, turtingos kultūros Šiaurės Rytų Lietuvos centras pažangesniam ir tvariam verslui, patogesniam gyvenimui, kartų bendrystei.

Jai įgyvendinti numatyti 4 prioritetai: pažangios ekonomikos tvari plėtra, kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas, socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas, darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas.

Iš viso Rokiškio rajono strateginei plėtrai 2023-2030 m. laikotarpiu 159 plane suplanuotoms priemonėms įgyvendinti suplanuota 175,429 mln. Eur arba 21,929 mln. Eur per metus. Didžioji dalis lėšų (apie 41 proc.) planuojama projektams įgyvendinti, t. y. finansuojant ne iš savivaldybės biudžeto, o įvairių išorinių finansavimo šaltinių. Didžiausia dalis finansavimo numatyta darniam aplinkos ir infrastruktūros vystymui, o mažiausiai lėšų – socialiai atsakingos valdysenos plėtojimui.

Svarbiausi projektai

Svarbiausi projektai bus įgyvendinami iš Europos Sąjungos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, žinoma, dalį turės skirti ir rajono savivaldybė. Iš viso šiems projektams planuojamas biudžetas –72,143 mln. Eur, iš jų savivaldybės lėšos – 7,123 mln. Eur.

Tarp didžiausių projektų patenka nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Rokiškio rajone (9,9 mln. Eur), Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje (9, 043 mln. Eur), Rokiškio RK naujo biokuru kūrenamo garo katilo įrengimas (3,5 mln. Eur), nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija rajone (3,12 mln. Eur), geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra rajone (2,57 mln. Eur), buvusios asfaltbetonio bazės Žemaitės g. 2, Rokiškyje, potencialaus taršos židinio sutvarkymas (2, 32 mln. Eur), atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Rokiškio savivaldybės viešuosiuose pastatuose (2,0 mln.), Tūkstantmečio mokyklų programos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo pažangos plano įgyvendinimas (1,9 mln. Eur), socialinio būsto plėtra savivaldybėje (1, 22 mln. Eur), miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra varomas transporto priemones (1,14 mln. Eur) ir kt.

Buvo atsižvelgta

Pasak Rokiškio savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Jurgitos Blaževičiūtės, į Strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimo procesą aktyviai įsitraukė savivaldos vadovai ir darbuotojai, tarybos nariai, savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovai, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovai ir kiti savo sričių ekspertai, sukaupę gausią ekspertinę patirtį ir kompetencijas aktualiose planavimo srityse.

„Visi jie, kaip rajono bendruomenės nariai, aktyviai reiškė savo pasiūlymus, pastabas, nuomonę dėl rajono ilgalaikės plėtros  strategijos ir į jų pasiūlymus buvo atsižvelgta“, – sakė J. Blaževičiūtė.

Sulaukė trijų pasiūlymų

Parengus strateginio plėtros plano iki 2030 metų projektą, buvo skelbiamos viešosios konsultacijos, kurios vyko 2023-ųjų sausio 3-9 dienomis.

„Kvietėme rajono gyventojus, organizuotas pilietinės visuomenės grupes, socialinius-ekonominius partnerius, verslo įmones ir asocijuotų organizacijų atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis teikti nuomones, pasiūlymus, ekspertinę patirtį, kurie yra labai svarbūs. Šių konsultacijų metu gauti 3 pasiūlymai, paklausimai“, – kalbėjo A. Grizevičiūtė, vyr. specialistė.

Kasmet bus atnaujinamas

Pasak Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos, į viešųjų konsultacijų su visuomene metu gautus pasiūlymus buvo atsižvelgta – patikslinti kai kurie sporto srities apibrėžimai, atnaujinta statistika.

„Taip pat buvo gauta pastabų, susijusių su konkrečių socialinės ir kitos infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimu. Jos buvo perduotos savivaldybės administracijos už projektų įgyvendinimą atsakingiems skyriams, kurie pradėjus įgyvendinti numatytus projektus, įvertins konkrečių teiktų pasiūlymų tinkamumą. Kita vertus, šis dokumentas kasmet bus atnaujinamas, kasmet bus  stebima ir atsiskaitoma, kaip pavyksta įgyvendinti plane užsibrėžtus tikslus ir numatytas priemones, todėl visi rajono bendruomenės nariai turės galimybę ne tik susipažinti su ataskaitomis, bet ir teikti pasiūlymus dėl plano keitimo, papildymo“, – aiškino J. Blaževičiūtė.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video