Valdiškų pinigų dalybas dauguma Tarybos narių įvertino teigiamai (0)

Publikuota: 2022-02-27 Kategorija: Savivalda
Valdiškų pinigų dalybas dauguma Tarybos narių įvertino teigiamai
Rokiškio Sirena nuotr. / 2022 m. vasario 23 d. savivaldybės tarybos nuotolinis posėdis

Paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje padalintas valdiškų pinigų „pyragas“. Vieni tarybos nariai džiaugėsi sėkmingomis dalybomis, kiti pasigedo lėšų tai vienose asignavimų eilutėse, tai kitose. Sunku padaryti taip, kad ir vilkas sotus būtų, ir ožka sveika, tad bandymai pasitvirtinti sotesnį nei pernai biudžetą lyg ir būtų sveikintini, tik ar neverta įsiklausyti ir į opozicijos priekaištus?  

Planuojamos didesnės pajamos nei pernai

Savivaldybė planuoja gauti 43,8 mln. eurų. Iš jų didžiausia dalimi biudžetą papildys gyventojų pajamų mokestis. Per 2022 metus šio mokesčio planuojama surinkti 22,1 mln. eurų. Tai būtų 1,5 mln. eurų daugiau nei pernai. Planuojama, kad pajamos iš kitų rinkliavų bei mokesčių nebus didesnės nei pernai arba tik truputį viršys 2021 metų gautas sumas. Praeitų metų pajamas viršys pajamos iš biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas (73,02 tūkst. eurų daugiau nei pernai) bei mokesčiai už aplinkos teršimą (42,03 tūkst. eurų daugiau nei pernai). Be pajamų ir mokesčių (jų dalis biudžete – 58 proc.) šių metų biudžeto pajamas sudarys valstybės biudžeto dotacijos (36 proc.), kurios sieks 15,5 mln. eurų bei biudžeto lėšų likutis, ES finansinės paramos ir skolintos lėšos, kurios sudaro ne tokią ženklią dalį rajono biudžeto struktūroje.

Visos pajamos, lyginant su 2021 metais, didėja iš viso 25,1 proc., tai yra 8,8 mln. eurų. Iš jų 3,1 mln. eurų didesnės valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, 4,41 mln. eurų daugiau skirta savarankiškoms funkcijoms, lėšų didėjimą lemia ir jau minėta Europos Sąjungos parama bei laisvas pinigų likutis ižde - 370 tūkst. eurų.

Pasak Finansų skyriaus vedėjos R. Dūdienės, numatytų surinkti iš mokesčių, lėšų metų pabaigoje turėtų pritrūkti, šios sumos dar bus koreguojamos pagal realią padėtį ir surinktos lėšos turėtų būti skiriamos biudžetinių įstaigų komunaliniams mokesčiams.  

Valstybės biudžeto tikslinės lėšos bei lėšos savarankiškosioms funkcijoms

Visos gautos pajamos paskirstomos į dvi dalis – valstybės biudžeto tikslinės lėšos bei savivaldybės savarankiškoms funkcijoms. Valstybės biudžeto tikslinės lėšos gali būti skiriamos tik valstybės deleguotoms funkcijoms, mokymui ir tam tikroms dotacijoms. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms užtikrinti skiriamos lėšos iš surinktų mokesčių bei pajamų, taip pat skolinti pinigai, laisvas pinigų likutis bei Europos Sąjungos parama.

Nurodyta skolintų lėšų suma 37 tūkst. eurų, pasak Rokiškio rajono savivaldybės Finansų skyriaus vedėjos Redos Dūdienės, nėra nauja paskola, o lėšų likutis iš praeitų metų. Šie pinigai buvo gauti iš Šiaulių banko Rokiškio lopšeliui – darželiui „Nykštukas“ renovuoti. Europos Sąjungos parama būtų gaunama, savivaldybei bei biudžetinėms įstaigoms dalyvaujant projektuose. Numatoma iš Europos Sąjungos gauti 1 mln. 35 tūkst. eurų.

Už paslaugas daugiausia pinigų planuoja surinkti Visuomenės sveikatos biuras

Iš planuojamų gauti pajamų verta paminėti savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas. Iš biudžetinių įstaigų planuojama gauti nežymiai daugiau pajamų nei pernai – pernai gauta 1,2 mln. eurų, šiemet planuojama 1,3 mln. eurų. Daugiausia pajamų planuojama gauti iš Visuomenės sveikatos biuro (334,3 tūkst. eurų), Socialinės paramos centro (110 tūkst. eurų), Rokiškio baseino (100 tūkst. eurų), Kultūros centro (45 tūkst. eurų), Krašto muziejaus (54 tūkst. eurų) bei savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus už turto nuomą (50 tūkst. eurų).

Iš valstybės lėšų tęsiami du dideli projektai

Valstybės investicijų programoje lėšos skirtos dviems tęstiniams projektams: daugiafunkcinės salės Rokiškio mieste Taikos g.21A statybai – 998 tūkst. eurų ir Rokiškio melioracijos statinių rekonstrukcijai – 737 tūkst. eurų. Visoms kitoms dotacijoms sumos išlieka panašaus dydžio kaip ir  2021 metais.

Didžiausios lėšos – švietimui bei socialinei paramai

Didžiausia biudžeto dalis skiriama ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 43 proc. arba 18,4 mln. eurų. Didesnis finansavimas skirtas socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybės gerinimui - 8,1 mln. eurų. Kitos biudžeto lėšos paskirstytos savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo užtikrinimui (6,5 mln. eurų), rajono infrastruktūros objektų priežiūrai, plėtrai ir modernizavimui (3,7 mln. eurų), kultūros, sporto bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimui (3,5 mln. eurų), kaimo, aplinkos apsaugos ir verslo plėtrai (2,5 mln. eurų).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet pirmą kartą skirta lėšų paramai atvykstantiems į rajoną pedagogams – 5 tūkst. eurų. Atsižvelgta į tai, kad mokyklose trūksta pedagogų ir būtina skatinti mokytojų atvykimą iš kitų vietovių. Taip pat 174,4 tūkst. eurų skirta pedagogų darbo užmokesčiui didinti.

Politikų bei savivaldybės valdininkų atlyginimams – 4,2 mln. eurų

Nemaža dalis biudžeto skiriama valdininkų darbo užmokesčiui. Pavyzdžiui, mero ir vicemero darbo užmokesčiui 2022 metais planuojama skirti 84,2 tūkst. eurų, kitaip – 7,01 tūkst. eurų per mėnesį bendra suma mero bei vicemero atlyginimui. Kiek skiriama merui ir kiek vicemerui konkrečiai, nėra nurodoma. Savivaldybės tarybos nariams tuo tarpu skiriama tik maža dalis – 10,1 tūkst. eurų, kai yra 25 Tarybos nariai. Savivaldybės administracijos darbo užmokesčiui – beveik 4 mln. eurų.

Turtingos ir „biednos“ seniūnijos

Seniūnijoms lėšos paskirstytos gana nevienodai. Daugiausia asignavimų iš viso skirta Rokiškio miesto seniūnijai – 471,9 tūkst. eurų, Juodupės seniūnijai – 106,78 tūkst. eurų, Rokiškio kaimiškajai seniūnijai – 86,9, Obelių – 86,1 tūkst. eurų, Pandėlio – 80,1 tūkst. eurų, Kamajų – 69,6 tūkst. eurų, Jūžintų – 50,8 tūkst. eurų, o gale – Panemunėlio (28,7 tūkst. eurų) bei Kazliškio (16,5 tūkst. eurų) seniūnijos.

Iš seniūnijų didžiausią dalį „pyrago“ savivaldybės funkcijų įgyvendinimui atsiriekė Juodupės seniūnija – jai skirta 25,5 tūkst. eurų asignavimų, išskyrus darbo užmokestį. Rokiškio miesto, Pandėlio, Kriaunų seniūnijoms skirta po daugiau nei 11 tūkst. eurų, o Obelių seniūnijai – šiek tiek mažiau, apie 10 tūkst. eurų. Gana graudžiai atrodo Kazliškio seniūnija, kuria skirta tik apie 3,7 tūkst. eurų. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimui daliai seniūnijų paskirstytos papildomos lėšos: Juodupės seniūnijai – 19,5 tūkst. eurų, Pandėlio seniūnijai – apie 14 tūkst. eurų, Kamajų ir Obelių seniūnijoms – po virš 12 tūkst. eurų, Rokiškio kaimiškajai seniūnijai – apie 10 tūkst. eurų ir mažesnės sumos – Jūžintų bei Kazliškio seniūnijoms. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet didesnės lėšos skirtos seniūnijų gatvių apšvietimo atnaujinimui – skiriama 78,2 tūkst. eurų, kai pernai buvo skirta 42 tūkst. eurų.

Dėmesys socialinei paramai nemažėja

Biudžete nemažos lėšos numatytos ir socialinei paramai. Socialinės paramos lėšoms šiais metais skirta 2,05 mln. eurų, kai pernai buvo vos 1,3 mln. eurų. Lėšos kompensacijoms už šildymą ir vandenį šiemet – 188,6 tūkst. eurų. Tai yra 21,6 tūkst. eurų daugiau nei pernai. Nemokamam mokinių maitinimui skirta tiek pat, kiek ir 2021 metais – 5 tūkst. eurų metams. Parama šeimynoms, globėjams ir daugiavaikėms šeimoms – 10 tūkst. eurų, tačiau vienintelei „Katalėjos“ šeimynai skirta nemaža paramos suma – 50,2 tūkst. eurų 2022 metams. Finansinė parama atvykstantiems gydytojams ir rezidentams sumažėjo – iš buvusių 21,5 tūkst. eurų šiemet beliko 15 tūkst. eurų. 20 tūkst. eurų daugiau nei pernai skirta akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai.

Rokiškio autobusų parko apetitas pinigams vis didėja

Nemažai diskusijų sulaukė skiriamos Rokiškio autobusų parkui sumos. Tai lėšos lengvatinio keleivių pervežimo išlaidoms kompensuoti – 40 tūkst. eurų. Beje, šiemet tam lėšų numatyta 10 tūkst. eurų mažiau nei pernai, tačiau padidėjo išlaidos nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimui – vietoje pernai buvusių 160 tūkst. eurų skirta 250 tūkst. eurų.

Numatyti tiksliniai asignavimai

Papildomos lėšos numatytos lopšelio - darželio ,,Nykštukas“ pastatų priešgaisrinei signalizacijai įrengti – 9,5 tūkst. eurų,

lopšelio - darželio ,,Varpelis“ išeitinei kompensacijai ir ilgalaikei išmokai – 5,38 tūkst. eurų, Panemunėlio UDC kultūros sostinės renginiams skirta 10 tūkst. eurų;

priešgaisrinei tarnybai skirti 37 tūkst. eurų gaisriniam automobiliui ir 8 tūkst. eurų Juodupės punkto garažo vartams įsigyti;

kultūros centrui skirti 14,5 tūkst. eurų lauko scenos stogui;

kūno kultūros ir sporto centrui 30,0 tūkst. eurų skirti autobusui įsigyti ir 2,5 tūkst. eurų šaudyklai pneumatiniam šautuvui;

Juodupės seniūnijai 10 tūkst. eurų skirta traktoriaus įsigijimui;

savivaldybės administracijai skirta 30 tūkst. eurų papildomai kompiuterinei technikai ir programinei įrangai įsigyti.

iš savivaldybės biudžeto darželiams skirtos lėšos dėl darbo vasaros metu 28,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

Stasys Meliūnas pasigedo lėšų šeimoms bei Kriaunų bendruomenės simbolikai

 Svarstant 2022 metų biudžeto projektą, du Tarybos nariai pateikė rašytinius prašymus. Tarybos narys, Šeimos tarybos pirmininkas Stasys Meliūnas pastebėjo, kad per mažai skirta dėmesio šeimynoms, globėjams ir daugiavaikėms šeimoms (šiemet numatyta skirti 10 tūkst. eurų) bei talentingų žmonių rėmimui (numatyta vos 2 tūkst. eurų). Skirtos lėšos esančios neadekvačios, per mažos bei neatitinka protingumo kriterijų. S. Meliūnas siūlė atsižvelgti į infliaciją. Į tai Finansų skyriaus vedėja R. Dūdienė atsakė, kad lėšos bus padidintos, jeigu atsiras daugiau paramos gavėjų.

Taip pat Stasys Meliūnas, atstovaujantis opozicijai, posėdyje iškėlė klausimą dėl Kriaunų kaimo bendruomenės simbolikos įsigijimo. Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė patarė šiai bendruomenei pirmiausia baigti susitvarkyti tam būtinus dokumentus, o tada kreiptis dėl lėšų skyrimo. Meras Ramūnas Godeliauskas pastebėjo, kad vėliavas seniūnijos turėtų įsigyti iš seniūnijoms skiriamų asignavimų. Darbo partijos iškeltas Tarybos narys Zenonas Viduolis pasiūlė bendruomenei dalyvauti projekte ir taip gauti lėšų šiam tikslui.  

Irmantui Tarvydžiui norėtųsi daugiau lėšų skirti jaunimui bei verslo plėtrai

Koalicijos „Už laisvę augti“ atstovas, Tarybos narys Irmantas Tarvydis taip pat išsakė savo požiūrį į šių metų biudžeto projektą raštu. Rokiškio verslo klubo prezidento I. Tarvydžio nuomone, per mažai lėšų skirta vaikų ir jaunimo socializacijos programai, jaunimo politikos įgyvendinimo programai, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai.

Finansų skyrius šiam Tarybos nariui parengė motyvuotą atsakymą, kuriame pažymėta, koks nekilnojamojo turto mokesčio tarifas kitose savivaldybėse bei kiek lėšų skiriama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui. Rokiškio rajonas išsiskiria mažesniu nekilnojamojo turto mokesčiu bei didesne skirta smulkiam bei vidutiniam verslui suma. Lyginta su Panevėžio rajonu, Pasvaliu, Kupiškiu, Pakruoju, Zarasais, Utena, Anykščiais ir Biržais.

Autobusų parką pavadino „pinigų drenažu“

Nemažai priekaištų sulaukė vis didėjančios Rokiškio autobusų parkui skiriamos sumos. Pasak I. Tarvydžio, per paskutinius trejus metus išlaidos autobusų parkui padidėjo 3,5 karto.

-  Autobusų parkui skiriama vis daugiau lėšų, kas čia per „pinigų drenažas“? Žmonių gi nedaugėja. Galbūt vaikai ir pensininkai tuos pinigus išleistų protingiau, o čia - kaip į kiaurą maišą.

Tarybos opozicijai atstovaujantis I. Tarvydis pažadėjo nepalaikyti biudžeto projekto.

Finansų skyriaus atstovė R. Dūdienė atsakė, kad buvo paskaičiuotos Rokiškio autobusų parko sąnaudos. Sumokama už nuostolingus maršrutus, kuro sąnaudas, išlaidas darbo užmokesčiui ir t.t. Nors mokinių mažėja, vežamų autobusais mokinių skaičius didėja, nes reikia vežti iš kiekvieno kaimo.

Socialdemokratas Vytautas Vilys bandė pateisinti autobusų parko finansavimą. Pasak jo, bandoma padaryti, kad ir vilkas būtų sotus, ir ožka sveika. Esą mąstant apie Rokiškio autobusų parko privatizavimą, labiausiai nukentėtų socialiai remtini žmonės. Į priekaištus dėl senų autobusų V. Vilys atsakė, kad buvo nupirkti 5-6 „nauji“ autobusai, kurie nėra iš tiesų nauji, tačiau tiesiai iš gamyklos įsigyti transportą nėra lėšų.

„Katalėjos“ šeimynai – nemaža suma

 

Tarybos posėdyje aktyviai dalyvavo bei pasisakė Rokiškio „Katalėjos“ šeimynos motina bei Rokiškio rajono gausių šeimų asociacijos vadovė Jekaterina Sulejeva. Ji padėkojo už šeimynai skirtą paramą (2022 metams skirta 50,2 tūkst. eurų) bei pastebėjo, kad 10 tūkst. eurų per metus visoms rajono gausioms šeimoms yra labai maža suma. Taip pat, kad jeigu nepanaudojamos lėšos talentingiems žmonėms remti, tai galbūt kažkas liko nepastebėtas, nes talentingų žmonių tikrai yra.

Algis Čepulis bei Stasys Meliūnas nepalaikė sprendimo

Prie balsuodami dėl sprendimo projekto kai kurie Tarybos nariai išsakė nepritarimą lėšų paskaičiavimams. Tai – ir opozicijos atstovas (išrinktas pagal visuomeninio „Antano Vagonio komiteto“ sąrašą) Algis Čepulis. Tarybos nario pasisakymas:

- Smagu, kad biudžetas planuoja augti. Aš - ne už tai, kad neduoti, ne už tai, kad neremti(...) Dėl autobusų parko - kaip prieiti to, kad sumažintume kaštus, nes augančios biudžete išlaidos nieko gero neprognozuoja? Pasigendu struktūrizavimo finansavimo grupėse. Daug chaoso (...) Šiandien biudžeto nepalaikysiu ir susilaikysiu.

Tarybos narys Stasys Meliūnas:

 – Nors jame yra teigiamų aspektų, negalėsiu palaikyti šio sprendimo, nes socialiai jautrioms grupėms vėl skiriama mažiau dėmesio, nei tokiai eilutei, kaip komunikacijos išlaidos. Empatijos trūkumo šiame sprendime tikrai nepalaikysiu. Kuris laikas skiriame pinigėlius mūsų įmonėms, kurios savivaldybės valdomos, dirba neekonomiškai bei neefektyviai, nesivadovauja laisvos rinkos principais. Išlieka neaiškumas dėl skirtingų proporcijų seniūnijoms, apie tai nėra paaiškinta aiškinamuosiuose raštuose.

Valdančiosios daugumos atstovai dėkojo už darbą, rengiant projektą

Dalis Tarybos narių dėkojo strateginį planą parengusiai Agnei Grizevičiūtei bei biudžeto projektą parengusiai Redai Dūdienei, įvertindami įdėtą darbą, taip pat bandydami sukelti šiek tiek optimizmo dėl kai kurių sričių mažesnio, nei pageidaujama, finansavimo.

Tai - Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė, į Tarybą patekusi su visuomeniniu komitetu „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovė Lina Meilutė - Datkūnienė, išrinkta pagal „valstiečių“ partijos sąrašą, Rokiškio kelių tarnybos viršininkas Stanislovas Dambrauskas, į Tarybą atėjęs kartu su socialdemokratais.  

Biudžetas buvo patvirtintas: 17 Tarybos narių balsavo už, trys susilaikė ir trys balsavo prieš, vienas balsavimo metu buvo nusišalinęs.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video