Reorganizuoja negaliai ar darbingumui nustatyti galiojusią tvarką (0)

Publikuota: 2024-01-18 Kategorija: Sveikata
Reorganizuoja negaliai ar darbingumui nustatyti galiojusią tvarką
Rokiškio Sirena nuotr. /

2023-ųjų pabaigoje, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešė, kad 2024 m. sausio 1 d. pradės galioti nauja, negalios ir darbingumo nustatymo tvarka: paslaugos žmonėms su negalia nuo šiol bus teikiamos vieno langelio principu, keisis negalios vertinimo, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio ir pagalbos koordinavimo procesai, taip pat – įvedami nauji bei keičiami seni terminai, gerinamas informacijos prieinamumas.

Kitas pavadinimas

Po reorganizacijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadinsis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (ANTAA). Ji bus įsteigta apjungus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ir Neįgaliųjų reikalų departamentą bei jam pavaldžias įstaigas.

Naujoji agentūra bus atsakinga ir už negalios vertinimą, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymą, pagrindinių paslaugų ir pagalbos žmonėms su negalia teikimą bei kitas susijusias funkcijas.

Paprastesnis aptarnavimas

Vienas svarbesnių pokyčių – visa reikalinga pagalba žmonėms su negalia bus teikiama vieno langelio principu. Šiuo metu pagalbos poreikius nustato skirtingos įstaigos, nėra sukurtas mechanizmas, suteikiantis galimybę įstaigoms tarpusavyje koordinuoti veiksmus, keistis informacija, o negalią turinčiam asmeniui neretai tampa sudėtinga suprasti, kada ir į kokią instituciją kreiptis.

Iki šiol negalios vertinimas Lietuvoje buvo grindžiamas, daugiausia, medicininiais kriterijais. Įsigaliojus naujai tvarkai, bus labiau atsižvelgiama į individualius kiekvieno asmens poreikius. Be to, sumažinus medicininių kriterijų įtaką vertinant negalią, bus supaprastintas negalios nustatymo procesas ypač sunkios sveikatos būklės asmenims.

Visoms amžiaus grupėms bus taikomi bendri medicininiai kriterijai, atsiras mobilios komandos, kurios vyks į asmens gyvenamąją vietą ir įvertins individualios pagalbos poreikį.

Svarbu tai, kad visiems asmenims, kuriems negalia nustatyta iki 2024 m., niekas nesikeičia: ji galioja iki nustatyto termino pabaigos – iš naujo į agentūrą kreiptis nereikės.

Keičiamos sąvokos

Su nauju įstatymu keičiasi ir su negalia susiję terminai: vartotos sąvokas „neįgalusis“, „darbingumo lygis“, „specialieji poreikiai“ keičiamos į: „asmuo, turintis negalią“, „dalyvumo lygis“, „individualios pagalbos poreikiai“.

Nors sąvoką „darbingumo lygis“ pakeis „dalyvumo lygis“, negalios vertinimas procentais nepakis: jis bus nustatomas ne tik darbingo amžiaus asmenims, bet ir sulaukusiems pensijinio amžiaus. Tiems pensinio amžiaus asmenims, kuriems iki 2024 m. sausio 1 d. buvo nustatytas  specialiųjų poreikių lygis, asmeniui prašant, bus prilygintas atitinkamam dalyvumo lygiui.

Keičia kompensacijų lygius

Kartu su sąvokomis, keičiasi ir slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų pavadinimai ir lygiai. Vaikui ar suaugusiajam, kuriems dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba arba slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos, kurios buvo paskirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., ir toliau bus mokamos iki nustatyto termino pabaigos.

Pritaikys visiems

Atsižvelgiant į individualius kiekvieno asmens su negalia poreikius, nuo 2024 m. sausio 1 d. bus sudaromos galimybės kreiptis dėl informacijos gavimo pasirinktu bendravimo būdu: gestų kalba (kurtiesiems bei neprigirdintiems), lengvai suprantama kalba (žmonėms su intelekto negalia, turintiems skaitymo, suvokimo problemų) ar Brailio raštu (turintiems regėjimo negalią).

Šiuo metu Lietuvoje skaičiuojama apie 221 tūkst. žmonių su negalia, iš jų tik 34 proc. pasinaudoja socialinės įtraukties priemonėmis (socialinėmis paslaugomis, techninėmis priemonėmis, specialistų pagalba ir t.t.). Kasmet negalia pirmą kartą nustatoma apie 23 tūkst. asmenų, o daugiausia darbingo amžiaus žmonių turi vidutinę negalią (46 proc.).

Šeimos gydytojas vis tiek pirmas

Pasak Rokiškio Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC) direktorės Danguolės Kondratenkienės, dėl negalios ar darbingumo lygio nustatymo besikreipiantiems asmenims pokyčiai bus juntami nedaug.

„Vis tiek viskas prasideda pas šeimos gydytoją. Jis nėra išbraukiamas. Lygiai taip pat išliek tvarka, kad esant poreikiui specialisto konsultacijos, šeimos gydytojas siųs pas jį. Besikreipiantis žmogus turės rašyti prašymą. Gal šiek tiek keisis pati vertinimo tvarka, bet tai jau vidiniai dalykai, kuriems asmuo neturės įtakos. Naujovė – pensinio amžiaus asmens dalyvumo lygio nustatymas. Iki šiol galiojusioje tvarkoje buvo nustatomas specialiųjų poreikių lygis. Tačiau noriu pabrėžti, kad tiems asmenims, kuriems šiuo metu yra nustatyta negalia, kreiptis iš naujo tikrai nereikia: ji galioja iki nurodyto termino pabaigos“, – šeimos gydytojų neapkrauti papildomu darbu prašė įstaigos direktorė.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video