Mūsų visų baseinas
Nepaprastai gražus yra mūsų baseinas. Mes jį pastatėme kartu. Kartu su savivaldybės specialistais, statybininkais ir žinoma su ankstesniais politikais, kurie norėjo, kad Rokiškyje būtų baseinas. Norėti ir gebėti – du skirtingi dalykai. Kai pasakiau Rokiškio mašinų gamyklo
2018-10-19
Antanas Vagonis: Jie klysta, atsistoja ir vėl viską pradeda iš naujo
Artėja Tarptautinė  mokytojų diena. Nuo mažiausio mokinuko iki aukščiausio politiko bėgsime sveikinti mokytojų. Kalbėsime eilėmis, proza, garsiai ir pašnibždomis. Kalbėsime parduotuvėse, virtuvėse, gatvėse apie mūsų mokytojus. Apie Jų dalią ir rūpesčius. Kaip apie gydytojus, i&sca
2018-10-02
Petras Blaževičius: Mūsų sielų daktaras Angelo
Tai įvyko pirmaisiais mūsų atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo metais, kai laisvėjome iš sovietinės ideologijos gniaužtų, kai keitėsi mūsų visų mąstysena,gyvenimiškoji filosofija.Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" generalinis direktorius Antanas Trumpa, toliaregi
2018-09-24
Vytautas Šlikas. Su naujais mokslo metais, gerbiami mokytojai ir buvę darbo draugai
Tai yra didžiulė startinė darbinė diena kiekvienam iš Jūsų. Neabejoju, kad kiekvienas apgalvojote praeitų metų savo darbo klaidas, kiek gyvos „žaliavos“ nepavyko jums padaryti pažangiais mokiniais ir įtikinti juos, kad mokslas ir darbas yra gyvenimo pagrindas, kaip ir duona mylima
2018-09-04
Petras Blaževičius dalinasi savo kūrybos eilėraščiu
Kur vingiuoja Nemunėlis, tarp miškų ir ežerų, Stovi Rokiškis gimtasis su bažnyčia ir dvaru. Nežinau gražesnio krašto, man artesnio prie širdies, Kaip šisai, kurs atkartoja triskart kontūrus šalies.   Dievą šlovina šventovės, o po skli
2018-07-30