Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Zabulienę dėl brolio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas
2021-02-19
Pro memoria
Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios. Nuoširdžiai užjaučiame ALGĮ VEIKŠĮ dėl Mylimos sesers Dalės mirties.   Garažo gatvės 1-o namo kaimynai
2021-02-11
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame rajono savivaldybės tarybos narį Stasį Mekšėną dėl motinos mirties.   Rokiškio rajono savivaldybė
2021-02-11
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos dailės mokytoją Mariną Kubilienę dėl brolio mirties.   Progimnazijos bendruomenė
2021-02-11
Pro memoria
Nuoširdi užuojauta BIRUTEI VAITKEVIČIENEI ir jos šeimai netekus vyro ir tėvo.             Sodo kaimynai
2021-02-10