Kviečia stoti į Lietuvos policijos mokyklą (8)

Publikuota: 2022-03-16 Kategorija: Aktualijos
Kviečia stoti į Lietuvos policijos mokyklą
Rokiškio Sirena nuotr. / Policijos pareigūnai

Rokiškio policijos bendruomenės pareigūnas kviečia stoti į Lietuvos policijos mokyklą 1 metų trukmės policininko modulinę mokymo programą.
 
Asmenys, sėkmingai baigę mokslus įgyja policijos pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradeda tarnybą Lietuvos policijoje.
 
PRIVALUMAI:
• mokslas nemokamas,
• mokymosi metu suteikiamas apgyvendinimas bendrabutyje,
• mokama stipendija (nuo 139,86 iki 217,56 EUR),
• suteikiama darbo vieta Policijos sistemoje,
• sėkmingai baigus mokslus ir pradėjus dirbti Policijos sistemoje, suteikiamos visos galimybės tęsti mokslus aukštosiose mokyklose.
 
Ką daryti norit stoti į LPM 1 metų trukmės policininko modulinę profesinio mokymo programą?
 
Tam, kad galėtum pretenduoti TU TURI ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:
• būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą
• būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų
• būti nepriekaištingos reputacijos
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže) (Dėmesio, pasikeitė Atrankos į LPM taisyklės ir 1 metų stažas nebereikalingas.
Vairuotojo pažymėjimą privaloma turėti iki š.m. liepos 25 d.).
 
ATRANKOS ETAPAI
Laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 7 d. iki birželio 17 d. prisijunkite tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus.
 
Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:
• Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
• Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
• Anketa;
• Įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
• Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
 
2. Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.
Daugiau informacijos apie CMEK rasite paskaitę: https://cmek.vrm.lt/
 
3. Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.
 
4. Organizuojamas pokalbis pas policijos psichologą.
 
5. Asmeniui, atitikus visus aukščiau išvardintus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje į LPM.
 
ATRANKA Į LPM:
 
2022-07-25 – 2022-08-05 dienomis vykdoma registracija į LPM atranką.
 
1. Gavus siuntimą dalyvauti atrankoje į LPM, asmuo nurodytu laikotarpiu, privalo atvykti į Lietuvos policijos mokyklą ir pristatyti dokumentų originalus:
1. Galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
3. Brandos atestatą ir jo priedą.
 
Dokumentai papildomam balui gauti:
a) asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas;
b) asmuo yra policijos rėmėjas ar Šaulių sąjungos narys;
c) asmuo yra policijos pareigūno arba policijos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais), vaikas;
d) asmuo yra baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas;
e) asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.
 
2. Registracijos į LPM atranką metu yra skaičiuojamas žinių konkursinis balas ir suteikiama visa svarbi informacija apie atrankos vykdymą.
Dėmesio! Asmenys privalo surinkti bent minimalų žinių konkursinį balą, kitu atveju atrankoje nebus leista dalyvauti. Savo konkursinį balą galite pasitikrinti https://paslaugos.epolicija.lt/stokipolicija/skaiciuokle/
 
ATRANKOS Į LPM METU:
 
Atranka į LPM bus vykdoma 2022-08-08 – 2022-08-12 dienomis:
1. Asmuo laiko fizinius normatyvus
2. Laiko bendrųjų gebėjimų testą
3. Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje
 
Daugiau informacijos kaip vykdoma atranka į LPM, rasite paskaitę Atrankos į LPM taisykles, kurios nurodytos adresu: https://lpm.policija.lrv.lt/.../pirminis-profesinis-mokymas
 
SVARBU: Neatitikus ar nepraėjus vieno iš aukščiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas.
 
Nuolatos sekite informaciją prisijungę savo paskyroje tinklalapyje www.stokipolicija.lt
Turite daugiau klausimų? Kreipkitės bendruoju telefonu: 870060000
 
Baigus studijas LPM, absolventas įsipareigoja išdirbti policijoje nustatytą laikotarpį.
 
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video