Savivaldybės taryba spręs, ar reikalingi mokytojų padėjėjai ukrainiečių moksleiviams (0)

Publikuota: 2022-09-14 Kategorija: Aktualijos
Savivaldybės taryba spręs, ar reikalingi mokytojų padėjėjai ukrainiečių moksleiviams
Rokiškio Sirena koliažas / Daugiausia ukrainiečių, paskutiniais duomenimis, mokosi Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje

Prieš naujuosius mokslo metus susirinkę pedagogai aptarė aktualiausias problemas. Viena jų – atvykusių iš Ukrainos mokinių ugdymas. Vaikai nemoka lietuvių kalbos, todėl sunkumai mokantis – neišvengiami, o tam skirtų mokytojų padėjėjų etatų nėra. Pagal patiektą 2022 m. rugsėjo 5 d. statistiką, didžiausias ukrainiečių mokinių skaičius yra Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje – 15. Kaip sekasi tvarkytis su nemokančių lietuvių kalbos ukrainiečių mokymu, paklausėme šios mokymo įstaigos vadovo Zenono Pošiūno ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Aurimo Laužadžio.

Renkasi, kaip mokysis

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Z. Pošiūnas informavo, kad atvykę iš Ukrainos mokiniai renkasi du mokymosi būdus – kasdienį arba nuotolinį. Jiems taikomas adaptacinis laikotarpis, kad jie priprastų, galėtų jaustis gerai. Tada kartu su tėveliais sprendžiama, koks ugdymo procesas yra tinkamiausias.

Yra bendruomenės dalis

„Kai kurie ukrainiečių mokiniai iš karto jungiasi į mūsų klases ir mokosi su mūsų vaikais bendrose klasėse. Tie, kurie nusprendė mokytis nuotoliniu būdu ukrainietiškose mokyklose, taip pat yra registruoti mūsų mokykloje, nes yra labai svarbu, kad ukrainiečiai neliktų atskirtyje, kad jie bendrautų su mūsų vaikais, jaustųsi bendruomenės dalimi, pagal galimybes gautų neformalųjį ugdymą. Mokykla suteikia reikiamą skaitmeninę įrangą, suteiktas kabinetas ukrainiečių šeimų tarpusavio bendravimui, sudaryta galimybė sportuoti kartu su kitais bendruomenės nariais“, – pasakojo direktorius.

Mokosi lietuvių kalbos

Visi ukrainiečiai vaikai mokosi lietuvių kalbos pagal ugdymo plano skiriamą valandų skaičių: pradinukai per savaitę mokosi 7 valandas, pagrindiniame ugdymo tam skiriamos 5 savaitinės valandos kartu su klase, kurioje mokosi, ir 2 valandos per savaitę – atskirai sudarytoje ukrainiečių vaikų grupėje.

Prisitaiko prie situacijos

Būtent šios progimnazijos direktorius prieš mokslo metus iškėlė klausimą dėl mokytojų padėjėjų reikalingumo ukrainiečiams, tačiau vėliau dėl šios idėjos buvo santūrus. Jis paminėjo, kad mokytojai užduotis rengia ir aiškina lietuviškai bei rusiškai. Lietuvių kalbai mokyti jie naudoja vadovėlius, skirtus užsieniečių mokymui, planuojamos įsigyti skaitmeninės mokymo priemonės rusų kalba.

Skaičius kinta

Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. Laužadis informavo, kad ukrainiečių mokinių yra 6 bendrojo lavinimo mokyklose: Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje, Juozo Tūbelio ir Senamiesčio progimnazijose, mokykloje – darželyje Ąžuoliukas”, Rokiškio rajono Obelių ir Pandėlio gimnazijose. Mokinių skaičius jau pirmomis rugsėjo dienomis kiek kinta, bet išsilaiko kiek didesnis nei 40 mokinių, o ikimokyklinio amžiaus vaikų – kiek daugiau nei 10.

Yra beveik visose mokyklose

Paklausėme, kiek kurioje mokykloje yra mokytojų padėjėjų etatų. „Mokytojų padėjėjų etatai yra beveik visose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose. Bendras etatų skaičius yra kiek didesnis nei 30 ir šis skaičius nuolatos didėja. Konkretus skaičius nustatomas kiekvienoje mokykloje, vadovaujantis Rokiškio rajono tarybos patvirtintomis pareigybių skaičiaus nustatymo normomis“, – atsakė A. Laužadis.

Svarstys Taryba

Pasidomėjus, ką Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas mano apie papildomus mokytojų padėjėjų etatus ukrainiečiams moksleiviams, jis atsakė, kad apie tai bus svarstoma. „Pagal norminių teisių aktų reikalavimus, mokytojo padėjėjo pareigybė steigiama, jei mokykloje mokosi mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, įvertina ir pagalbos teikimą rekomenduoja Rokiškio rajono pedagoginė - psichologinė tarnyba. Vadovaujantis šios tarnybos rekomendacijomis ir yra skiriami etatai. Užsieniečių ugdymui rajone mokytojo padėjėjų etatų kol kas nėra, tačiau šiuo metu su mokyklų vadovais ir savivaldybės administracija yra svarstoma, kad pagalba, kai užsienietis mokosi bendroje klasėje ir nemoka lietuvių kalbos, būtų teikiama. Manau, kad nuo spalio 1 d. tai bus įteisinta savivaldybės tarybos sprendimu“, – informavo A. Laužadis.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video